Google+ Followers

sobota, 28 stycznia 2012

LUTY 2012 R. JAKO MIESIĄC UNIWERSALNY


Luty, czyli dwójka dodana do piątki – liczby roku uniwersalnego – w sumie: siódemka.
                Kiedy analizuje się części składowe: 2+2+0+1+2 jest rzeczą oczywistą, że dwójek w lutym jest „dużo”. Dwójka kojarzy się m.in. z silnymi emocjami, szukaniem akceptacji, działaniem w strefie „cienia”, przyrodzoną bądź uznaną za konieczność biernością, ale też ma drugie, przewrotne oblicze: spiski, tajne konszachty, zachłanność, manipulacja i kłamstwo, podstęp, złośliwość i obłuda.
                Obserwując wydarzenia stycznia, łatwo przewidzieć, jakie tematy będą nam towarzyszyły w lutym, a także w następnych miesiącach.
                Na powierzchnię ciągle wypływają coraz to nowe sprawy, skrzętnie jak dotąd zawoalowane, a i autorzy ujawnianych wydarzeń posługują się metodami, które trudno uznać za „czyste” i szczere.
                Pamiętajmy jednak, że jesteśmy w roku uniwersalnym 5., a to oznacza, że o ile będziemy jako widzowie, uczestnicy oraz autorzy wydarzeń podchodzić z entuzjazmem do sytuacji, w których „jedyną pewną jest zmiana” i wierzyć, że zmiana ta wiedzie w kierunku poprawy naszego statusu jako obywateli, Ziemian oraz mieszkańców Wszechświata - w tym właśnie roku jest szansa, aby sprawy przybrały lepszy obrót.
                Nadrzędnym warunkiem jest utrzymywanie wysokich norm etycznych, spokojne, pozbawione lęku spojrzenie na tok wydarzeń. Oczywiście, tyczy się to tych, którzy noszą w sercu i umyśle obraz świata wolnego od przemocy, kłamstwa i wszelkich form zniewolenia i manipulacji. Co nie znaczy, że drzwi są zamknięte przed tymi, których jeszcze stać na to, by wniknąć w siebie i odkryć, że w głębi swej istoty właściwie pragną tego samego, co ci, którymi chcą rządzić. Cuda się zdarzają!
                Lęk... Zarówno dwójka, jak i siódemka sygnalizują tendencje do agresji (druga strona lęku), wycofywania się pod wpływem obaw, poczucia zagrożenia statusu osobistego, materialnego i nawet duchowego. Trzeba sobie to uświadomić, ale nie poprzez skupianie się na samych obawach oraz ich przyczynie, a tym bardziej – na walce z nimi.
                Cudowną sprawą jest siła napędowa tej uniwersalnej piątki, która z ENTUZJAZMEM wiedzie nas ku ukochaniu WOLNOŚCI, ku uwolnieniu się z dotychczasowych ograniczeń, przełamywaniu stereotypów, eksplorowaniu nowych terenów, sięganiu po NOWE.
                A ponieważ słowem kluczowym tego roku jest KOMUNIKACJA - porozumiewanie się na wszystkich poziomach oraz porozumiewanie się jednostek i grup ze wszystkich poziomów staje się sprawą wiodącą i prowadzi do wielu istotnych przekształceń – rozwoju świadomości, rozszerzeniu postrzegania, nawiązania kontaktów, o jakich przedtem nawet się nie śniło. A wszystko to doprowadzi do POSTĘPU we wszelkich dziedzinach życia.
                Luty jako miesiąc uniwersalny niesie z sobą, mimo niezbyt optymistycznych prognoz, poprawę w dziedzinie finansów. I będzie to jeden z kolejnych kroków w procesie odchodzenia od przestarzałych i niesprawiedliwych systemów finansowych. Być może nie wszyscy będą zadowoleni (korporacje bankowe), ale dojdą do głosu nowe rozwiązania, nad którymi pracuje się już od dawna, a ich autorami są ludzie światli, obdarzeni dobrą wolą, poczuciem sprawiedliwości i rozsądną koncepcją kreowania rozwoju gospodarczego opartego na systemach finansowych, których bazą nie będą już dłużej wirtualne pieniądze, krążace w cyber-przestrzeni. Nie występują oni i nie wystąpią w światłach rampy, ale pracują nieustannie i w końcu doprowadzą do zasadniczych zmian w dziedzinie wymiany towarowo-pieniężnej, na czym skorzystają ci najbardziej pokrzywdzeni przez dotychczasowy system. To nie stanie się jeszcze w lutym, ale jest nieuchronne.
Następną wspaniałą sprawą będzie kontynuacja badań naukowych, eksperymentów i związanych z nimi epokowych odkryć, które całkowicie zmienią oblicze naszego świata i ułatwią wszystkim dostęp do źródeł energii, które nie dewastują naszej planety.
Nie zabraknie elementu konstruktywnej analizy naszych dokonań w wielu dziedzinach życia.
Wnioski z pewnością posłużą do poczynienia postępu.
Numerologia to potwierdza, (jak i astrologia numerologię). Jest to dzień uniwersalny szósty, a szóstka jest zredukowaną 15, czyli jednostka, dąży do uwolnienia, uzyskania wolności, sygnifikator 6 mówi zaś o efektach, jakie wywoła ta aktywność dla procesów UZDROWIENIA: każdy z nas może przeprowadzić u siebie rytuał uwolnienia od własnych, indywidualnych ograniczeń, można też zainicjować w swoich kręgach bądź indywidualnie MEDYTACJĘ w intencji GLOBALNEGO UZDROWIENIA.
Zachęcam do optymizmu, wykazywania się rozsądkiem i odwagą. Pamiętajmy o tym, że pomimo sfabrykowanych pozorów, mimo chaosu i zamierzonej dezinformacji, sprawy naprawdę zmierzają w dobrym kierunku.
Anna Bogusz-Dobrowolska
Łódź, dnia 27. Stycznia 2012 r.