Google+ Followers

sobota, 23 listopada 2013


 
 
 
 
Doreen Virtue – Anielskie sekwencje liczb

Kombinacje liczby 9

0 i 1 jako 001 lub 010 – Potężne Boskie przewodnictwo Boga i aniołów prosi Cię, abyś odmienił swoje myśli. Być może modlisz się, abyś był szczęśliwszy i zdrowszy. Jeśli tak jest, masz odpowiedź na swoje modlitwy. Bóg wie, że rozwiązanie, którego pragniesz, narodziło się poprzez twoje myśli.  Poproś Boga, aby kierował twoimi myślami i wspierał cię w tym czasie przemiany.

0 i 2 jako 002 lub 020 – Bóg chce, byś wiedział, że nie zapomniał o tobie i nie odrzuca Cię. Kocha cię bardzo mocno! Tak naprawdę Bóg aranżuje cudowny, nowy okres twojego życia. Rozmawiaj z Nim często a odczujesz ten nadchodzący cud. Bóg przypomina ci również o ważności „Boskiej rachuby czasu”.  Czasami muszą mieć miejsce pewne czynniki, zanim osiągnięty zostanie upragniony przez ciebie rezultat. Dopóki podtrzymujesz  w sobie wiarę, nic nie przeszkodzi spełnieniu się twoich pragnień.

0 i 3 jako 003 lub 300 – Bóg i wzniesieni mistrzowie starają się przyciągnąć twoją uwagę, najprawdopodobniej również szacunek dla sprawy powiązanej z twoim Boskim celem. Czy ostatnio ignorowałeś jakieś wskazówki? Jeśli tak, możesz teraz czuć się jak powalony. Ta sekwencja liczb jest niebiańskim sposobem, który ma cię zaalarmować co do faktu, że musisz wykonać swoją część w dziele współtworzenia. Oznacza to słuchanie i pójście za głosem Boskiego przewodnictwa podczas podejmowania niektórych działań.

0 i 4 jako 040 lub 400 – Bóg i aniołowie chcą, abyś wiedział, że jesteś bardzo kochany. Proszą cię, abyś poświęcił chwilę na odczuwanie tej miłości, ponieważ w ten sposób uzyskasz odpowiedzi na wiele swoich pytań i dasz sobie radę z każdym wyzwaniem.

0 i 5 jako 050 lub 055 – Ważny przekaz, który pozwala ci dowiedzieć się, że zmiany w twoim życiu są Boskie i w doskonałym porządku. Są one darem od Boga oraz dopasowaniem się do Jego woli twojej wyższej jaźni.

0 i 6 jako 006 lub 066 – Jest to przekaz od twojego Stwórcy na temat twojego życia materialnego. Boskie przewodnictwo Boga prosi cię, abyś mniej skupiał się na ziemskich pragnieniach. Nie oznacza to, że Bóg prosi cię, abyś prowadził życie w ubóstwie, lecz chodzi o to, abyś starał się o bardziej uduchowione podejście do spełnienia swoich potrzeb duchowych. Wiedz, że Bóg  przebywa w tobie i jest twoim źródłem wszystkiego, czego potrzebujesz. Po prostu zachowaj wiarę i bądź otwarty na sygnały lub nowe okoliczności, które sprowadzą do ciebie twoje materialne potrzeby. „Szukajcie najpierw królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane”. Słowa te to trzon przekazu tej sekwencji liczb. Możesz uzyskać więcej informacji na temat tego procesu, czytając Księgę obfitości (The Abundance Book) Johna Randolpha Price’a (wydanie- Hay House) lub „Kazanie na Górze” w ewangelii Mateusza.

0 i 7 jako 007 lub 070 – „Posłaniec” od Boga wyraża ci uznanie za mentalną, duchową i fizyczną pracę, którą wykonujesz. Pomagasz sobie i wielu innym ludziom na swojej obecnej ścieżce a Bóg prosi cię, abyś kontynuował swoją wspaniałą pracę.

0 i 8 jako 088 lub 080 – Przekaz od twojego Boskiego Stwórcy, sygnalizujący że przyszłe zakończenia są częścią ogólnego Boskiego planu. Są to odpowiedzi na twoje modlitwy i jest to w zgodzie z Boską wolą wobec ciebie. Poproś Boga, aby pomógł ci  uśmierzyć wszelkie obawy i zmartwienia, które możesz mieć w związku z nadchodzącymi zmianami.

0 i 9 jako 099 lub 090 – Jest to przekaz od twojego Stwórcy sygnalizujący, że ta część twojego życia właśnie się zakończyła pod boskim przewodnictwem. Naprawdę nic nie straciłeś. Nie ma śmierci ani żadnych wypadków. Ostatnia zmiana, które zaszły w twoim życiu, której znacząca część została zatrzymana lub zmodyfikowana, jest rzeczywiście odpowiedzią na twoje modlitwy. Bóg daje ci do zrozumienia, że On niczego Ci nie zabiera i nie „powoduje” twojej straty. Natomiast powoduje je  plan twojego życia albo modlitwy przywołały do ciebie tę zmianę w życiu, dzięki twojej własnej, danej od Boga mocy. Zechciej przebaczyć wszystkim, którzy są włączeni w tę zmianę, abyś mógł być światłem i wolny, kiedy wejdziesz w nową i piękną fazę swojego życia.

Był to fragment książki Healing with the Angels - Doreen Virtue.

Doreen Virtue posiada niższy stopień uniwersytecki i stopień magistra nauk humanistycznych oraz stopień doktora psychologii doradztwa i przez całe życie jest jasnowidzącą, który współpracuje z królestwem anielskim. Jest autorką ponad 20 książek o aniołach, czakrach, Kryształowych Dzieciach, Dzieciach Indygo, innych kwestiach ciała i umysłu, ducha, zdrowia i diety, i w tym bestsellerowej pozycji Uzdrawianie z Aniołami, wiadomości od Aniołów i Liczby Anielskie.


Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić jej stronę internetową: www.AngelTherapy.com. Możesz także posłuchać na żywo cotygodniowej audycji Doreen i posłuchać wersji czytanej, odwiedzając www.HayHouseRadio.com - © 2009 Anioł Therapy, Inc Wszelkie prawa zastrzeżone. Originalny post z 18 sierpnia 2008 przez http://www.spiritlibrary.com

 Inc. All Rights Reserved. Originalny post z 18 sierpnia 2008 via http://www.spiritlibrary.com

Tłumaczenie: Anna Małgorzata Bogusz

Całość Anielskich sekwencji liczb – w zakładce Numerologia anielska - Doreen Virtue na tym blogu.

niedziela, 10 listopada 2013

Co z tym zerem?

Co z tym zerem?
Jest ono liczbą, czy nie jest? A jeśli tak, jakie są jego cechy? Co ono naprawdę oznacza i jak je traktować w numerologii?
  
 
Aby odpowiedzieć na to pytanie, proponuję krótkie podsumowanie poprzednich rozważań.
Cykl 1 – 9                                                                                                             Zakończyliśmy naszą rozmowę na temat Cyklu liczb 1 – 9. Wspólnie przemierzyliśmy drogę, począwszy od wyłonienia się z chaosu Pierwszej Istoty (1), która świadoma siebie jest gotowa do ekspansji swojej świadomości, którą nadaje wszystkiemu temu, co wyłania - tworzy z niebytu. Poznaliśmy Drugą Osobę Dialogu (2), równą  Pierwszej Istocie i gotową do zgodnego pójścia w ślady Partnera. (I tutaj dygresja: Tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak kolejność – pierwszy, drugi - związana z chronologią ani tym bardziej wartościowania – lepszy, gorszy, są to różne rodzaje energii oraz ich częstotliwości.) Następnie poznaliśmy wspólną kreację 1 i 2, nowe Istnienie (3), radosne, niezależne i promieniujące serdecznością i wiedzą, światłem dla świata. Zobaczyliśmy, jak tworzą się  mocne podwaliny pod ugruntowanie i określenie formy (4), jako bezpiecznego domostwa dla bezpieczeństwa życia i działania w świecie. Mogliśmy także podziwiać świadome wyrywanie się z okowów formy, w imię wolności i eksploracji nowych obszarów do poznania (5). Jednakże każdy znużony poszukiwaniami Odys kiedyś musi powrócić do swojej Itaki, gdzie przywita go jego Penelopa (6), wierna żona i ostoja miłości małżeńskiej i harmonii rodzinnej. Zacisze domowe sprzyja spokojnej i samotnej refleksji nad prawdami świata (7), który się badało z takim zapałem, a siłę i mądrość nabyte dzięki doświadczeniom życia i jego przygodom oraz badaniom  można wykorzystać dla budowania stabilnego przedsięwzięcia, które przyniesie profity materialne, dla większego dobrobytu i mocnego zaznaczenia swojej pozycji w świecie (8). Cykl rozpoczął się od żywiołu ognia i na nim zakończy kiedy gotowa do poświęceń rewolucjonistka (9) podłoży ogień pod przestarzałe, lecz nacechowane chciwością i pogardą wzorce, by na ich popiołach mógł zrodzić  się nowy, lepszy świat.                                                                                                                                                                                                Cykl 1 – 9 …podniesiona do góry batuta dyrygenta, na koniec pięknym, wyrazistym gestem kończąca określoną frazę, by podnieść się ponownie dla odegrania następnej.                                                                                                                                                                                                                    Jeden cykl - pierwszy z kręgów spirali  ewolucji wszechrzeczy.  
Od tego momentu zaczynają pączkować  następne cykle liczb wzbogaconych zerami: najpierw jednym, potem tych zer przybywa za każdym obrotem wzdłuż linii spirali.
 
Zadajmy sobie to pytanie: czym jest zero? Na czym polega jego moc i znaczenie dla energetyki wartości wibracyjnej  poszczególnych, opatrzonych nim liczb?
Czym jest zero?                                                                                                                          Równie łatwo można by zadać pytanie: Czym zero nie jest? - ponieważ magia tej liczby (niektórzy nie uważają go za liczbę) polega na tym, że jednocześnie oznacza ono Nic, Pustkę, Punkt, w którym nic się nie dzieje, Neutralność, jak również Potencjał dla Wszystkiego, Pełnię Wszelkich Możliwości, Wszystko, Moc Stwórczą w stanie gotowości.
Tajemnica zera jest tajemnicą wszelkiej Kreacji, dlatego przypisuje mu się właściwości mistyczne. Jak wiemy, Zero dodane do jakiejkolwiek liczby, powiększa ją dziesięciokrotnie, odpowiednio dwa zera dają stukrotne powiększenie, trzy – tysiąckrotne i tak dalej – w nieskończoność.                                                                                                                                                                                                                Podobnie wygląda ekspansja stwarzania światów, ale powróćmy do stanu przed Początkiem, czyli Punktu Zero, który jest wielkim NIC, a zarazem zawiera w sobie Wszystko, Pełnię. Z tej pustki wyłania się 1, czyli JESTEM. Charakterystyczne jest to, że 1 dodane do 0 pozostaje tym samym (0 + 1 = 0). Ale JESTEM jest równoznaczne z deklaracją samoświadomości i od tej chwili nic nie pozostanie takie samo, 1 istnieje, chociaż jest tylko abstrakcją, bez przejawiania się w świecie poprzez materię. Jednakże SŁOWO zostało wypowiedziane i teraz do 1 dołącza się działanie 0 (jako pozornego Nic zawierającego w sobie Wszystko), które tworzy materię:  1 + 0 = 10 (10 jako materia). Teraz pozostaje już tylko rozkrzewianie raz puszczonego w ruch mechanizmu kreowania, które rozgałęzia się w bogactwo i różnorodność bytów, według wzorców i paradygmatów zawartych w JESTEM, który swoją świadomością wchodzi w całe dzieło Stworzenia, przenikając je i doświadczając za jego pośrednictwem światów oraz istot przezeń stwarzanych, jak i stwarzanych przez tych, których uczynił z samej ich natury kreatorami na swoje podobieństwo.  
                                                                                                                                                                                                                                          W ten sposób wszelkie wymiary, wszelkie wszechświaty powstają, żyją, pulsują i umierają, by powstać mogły nowe, w harmonijnych i nieharmonijnych częstotliwościach liczb, które są sygnaturami poszczególnych częstotliwości wibracyjnych wszechobecnej energii. Co do samej dysharmonii, JESTEM „przyzwala” na nie, ponieważ priorytetem jest doświadczanie. Dlatego na wyższych poziomach świadomości  jest akceptacja bez oceny, natomiast w rzeczywistości dualnej, gdzie trwają szczególnie intensywne lekcje, tego typu postawa, czyli akceptacja poprzez bezwarunkową miłość otwiera przejście do wyższych wymiarów.
Zejdźmy teraz do naszych ziemskich realiów i popatrzmy, jak obecność zera wpływa na niektóre z liczb w pojęciu numerologii. Ponieważ są to liczby złożone i jako takie dają się redukować do jednej cyfry, pojawia się termin: ‘podliczby’, dzięki rozpatrywaniu których można odkryć ukryte znaczenia, jakie niosą ze sobą połączenia poszczególnych cyfr. Zacznijmy od stwierdzenia, że zero dodane do każdej liczby nie tylko potęguje jej działanie, ale niesie także z sobą pewną dozę tajemniczości (wszystko może się wydarzyć), nieokreśloności, a czasem wręcz nakazuje czujność, bowiem zapowiada potencjalne przykre wydarzenia. To ostatnie w znacznym stopniu uzależnione jest od miejsca, w jakim znajduje się Zero w Drodze Życia człowieka. Jest to Zero w pozycji negatywnej, jeśli dana osoba nie pracuje nad sobą, może być jej trudno …  
A oto kilka przykładów, w jaki sposób 0 wzmacnia działanie liczby pojedynczej.
10                                                                                                                                          Wzbogacona Jedynka ma w sobie świadomość miejsca, z którego zeszła na Ziemię. Stoi na niej twardo, lecz wzrok ma utkwiony w górze. Energia Koziorożca i Saturna. Jej cechy to ogromna siła przetrwania, determinacja i oparte o uznany system dążenie do góry we wszelkich aspektach życia.  Zero przydaje refleksyjność, świadomość faktu, że życie jest jak strzała, która raz wystrzelona z łuku, zmierza do przodu bez końca. Dziesiątka posiada już poznanie pierwszego cyklu w spirali rozwoju i jest świadoma głębi atrybutów dualnej rzeczywistości: głębi początku i głębi końca, głębi zła i dobra, wysokości i niskości, wschodu i zachodu, północy i południa. Jest Mistrzem, ponieważ rozumie, że koniec złączony jest z początkiem, że energia, moc i wiedza przepływają z nieba do ziemi i z ziemi do nieba. Wie, że wieczna męskość przebywa w wiecznej kobiecości.
U pitagorejczyków dziesiątka była symbolem doskonałości, gdyż jest liczbą, do której dążą wszystkie liczby znajdujące się przed nią. Symbolizuje absolutną doskonałość wszechświata.
Z tej doskonałości  wywodzi się każda liczba. Dziesiątka  jest granicą jedności powiększonych przez dodawanie.
W Starym Testamencie: dziesięć przykazań, dziesięć plag spuścił Bóg na Egipcjan, oddawanie dziesięciny, dziesięć dziewic, dziesięciu trędowatych.
W Apokalipsie 10 oznacza całkowitą liczbę spraw ziemskich, dziesięć rogów nosi Smok – Szatan, a także Bestia wychodząca z morza.
Dziesięć SEFIROT – hebrajska liczba w kabalistycznych rozważaniach ezoterycznego mistycyzmu, emanacja sił, poprzez które miał się objawić Stwórca z „Ajn Sof” (nieskończoności).
Sefiroty, zwane koronami, atrybutami, zasadami i krokami, są to: najwyższa korona, mądrość, inteligencja, miłość, potęga, piękno, wieczność, majestat, płodząca siła, ziemia (róża).
Liczba dziesięć zwana jest przez mistyków RĘKĄ BOGA, o naturze słonecznej, nieskończonej, duchowej.
40
W starożytności była to liczba magiczna, symbol czasu pokuty jako okresu oczyszczania, by odrodzić się DO NOWEGO ŻYCIA, okres kary, modlitwy, okres wyczekiwania, przygotowania.
Wody potopu spadały na ziemię przez 40 dni i 40 nocy.
Mojżesz przebywał na górze Synaj przez 40 dni i 40 nocy.
Jezus pościł na pustyni przez 40 dni.
Jahwe rzekł: „Synowie wasi będą TUŁACZAMI na pustyni przez 40 lat”.
LICZBA 40 W Koranie występuje jako długość czasu pokuty, cierpienia, przygotowań i wytrwania.
Jeżeli dobrze przeżyjemy CZTERDZIESTKĘ, dodana nam będzie DZIESIĄTKA, jako zapłata,  i otrzymamy niezmiernie szczęśliwą liczbę PIĘĆDZIESIĄT.
50
Liczba pięćdziesiąt zawsze oznacza czas radości. Każdy pięćdziesiąty rok dla Hebrajczyków był „rokiem jubileuszowym”. 50 oznacza wybawienie od trudu, radość, pełną błogosławieństw wieczność, doskonałe dobro.
Rok pięćdziesiąty w Izraelu był rokiem wyzwolenia niewolników, rokiem darowania długów, odpoczynku dla ziemi i do wszelkiej pracy na roli oraz był rokiem odzyskania odziedziczonych po ojcach pól i domów, które z powodu ciężkiego położenia właściciela przeszły w obce ręce.
Pierwszy dzień Zielonych Świątek jest pięćdziesiątym dniem po zmartwychwstaniu Pana (dziesiątym po Jego wniebowstąpieniu). Pięćdziesiąt to czas wiecznie trwającego wesela.
 
Jak widać, nie jest to istotne, czy Zero nazwiemy liczbą, czy uznamy, że jest ono rodzajem abstrakcyjnego dodatku, który czyni ogromne różnice. Jako jednoczesne NIC i WSZYSTKO dodaje potęgi pierwszemu cyklowi liczb (pierwszym częstotliwościom wibracyjnym) i jest głównym sprawcą wzrastania, rozwoju i ekspansji po liniach wielości spirali rozwoju wszechrzeczy, które wiodą w swoim ruchu do … JEDNOŚCI, czyli do punktu Zero!

Anna Małgorzata Bogusz

(Fragmenty wyróżnione innym kolorem - za: Konspekt p. H. Wildy-Kowalskiej

sobota, 2 listopada 2013

Doreen Virtue – Anielskie sekwencje liczb - Kombinacje liczby 9


Doreen Virtue – Anielskie sekwencje liczb
 
 

Kombinacje liczby 9

9 i 1 jako 991 lub 919 – Otworzyły się przed Tobą nowe drzwi, co jest skutkiem twoich myśli. Masz sposobność, aby bacznie przyjrzeć się swoim myślom i stanąć oko w oko ze swoimi kreacjami. Niech stare sprawy odpadną od ciebie a zastąpią je nowe, zgodnie z twoimi pragnieniami.

9 i 2 jako 992 lub 922 – Jeśli ostatnio ucierpiałeś na skutek straty (praca, partner etc.), spodziewaj się, że zostanie ona wyrównana w niedalekiej przyszłości. Wszystko pracuje na twoją korzyść, chociaż wiele dzieje się poza sceną i możesz uważać, że Bóg zapomniał o tobie. Nie martw się! Poczuj, jak energia twojego życia zmierza naprzód. Twoja ostatnia strata nie była karą, a wszechświat przygotowuje cię na coś nowego.

9 i 3 jako 993 lub 939 – Jest to mocny przekaz, abyś pozwolił odejść ze swojego życia sytuacjom, które nie są uczciwe lub nie służą swojemu celowi. Nie przywiązuj się sztucznie do sytuacji z powodu strachu. Wiedz, że zadbano o wszystko w każdej chwili. Jest to istotne, abyś utrzymywał pozytywne postrzeganie siebie i swojej przyszłości. Właśnie ten punkt widzenia kształtuje twoje doświadczenia,  poproś więc mistrzów, aby pomogli ci wybrać myśli przepełnione najwyższą miłością.

9 i 4 jako 994 lub 944 – Aniołowie mówią do ciebie, że nadszedł czas, abyś pozwolił odejść sytuacji, która się zakończyła. Przypominają ci, że kiedy jedne drzwi się zamykają, inne się otwierają. Aniołowie z pewnością pomagają ci otworzyć te nowe drzwi i uzdrowić wszelki ból, który towarzyszy przemianie, przez którą właśnie przechodzisz. Prosimy, poproś swoje anioły, aby pomogły ci mieć wiarę, a owe zakończenia i zapoczątkowania są odpowiedziami na twoje modlitwy.

9 i 5 jako 959 lub 995 – Aby mogła się przejawić nowa zmiana, jest ważne, byś uwolnił się od przeszłości. Ta sekwencja liczb prosi cię, abyś odprawił stare i wiedział, że służyło ono istotnym celom w swoim czasie. Jednakże życie płynie dalej i zmiana jest nieunikniona. Wiedz, że nowe puka do twoich drzwi, czekając, aż je wpuścisz. Zaproś nowe, kiedy z miłością odłączysz się od starego.

9 i 6 jako 966 lub 996 – Oderwij się od swoich spraw materialnych, szczególnie jeśli masz jakieś obsesje związane z czymś konkretnym, co jest twoją własnością. Ta sekwencja liczb prosi cię, abyś uwolnił się i oderwał. Jest to również przekaz mówiący, że coś w twoim życiu zostanie zastąpione czymś lepszym. Bądź otwarty na otrzymanie czegoś, co przekroczy twoje oczekiwania (w sensie stanu posiadania), kiedy już będziesz gotowy do aktualizacji. Zasłużyłeś na najlepsze!

9 i 7 jako 977 lub 997 – Gratulacje! Wyrzuciłeś ze swego życia wszystko, co już nie pasuje do ciebie. Żyjesz życiem bardziej autentycznym, które odzwierciedla twoje najlepsze mniemanie o sobie. Ta sekwencja liczb popiera z entuzjazmem twoją decyzję, aby żyć naprawdę.

9 i 8 jako 998 lub 988 – Pewna znacząca faza twojego życia dobiega do końca, niosąc z sobą inne wydarzenia, które również zakończą ją na zasadzie efektu domina. Podobnie jak pociąg dochodzący do końca torów,  samochód zatrzymuje się, podczas gdy jadący za nim rząd samochodów musi mieć chwilę, aby zwolnić, zanim się zatrzymają. Ta sekwencja liczb jest przekazem, który mówi, że przechodzisz przez łańcuch wydarzeń, kiedy wiele części twojego życia zwalnia i zatrzymuje się. Nie martw się tym, ponieważ te zmiany są potrzebne dla nowych sekwencji i okoliczności, które otwierają się przed tobą.

9 i 0 jako 900 lub 909 – Jest to przekaz od twojego Stwórcy, sygnalizujący, że właśnie kończy się pewna część twojego życia i jest to prowadzone przez Boga. Niczego nie tracisz. Nie ma śmierci ani wypadków. Ostatnia zmiana, jaka nastąpiła w twoim życiu, dzięki której znacząca część twojego życia została zatrzymana lub odmieniona, jest w rzeczywistości odpowiedzią na twoją modlitwę. Bóg daje ci do zrozumienia, że nie podejmuje żadnych kroków przeciw tobie ani nie „powoduje” twojej straty. Natomiast plan twojego życia lub modlitwy przywołały do ciebie tę zmianę życiową, dzięki twojej własnej mocy, danej ci przez Boga. Zechciej przebaczyć wszystkim, którzy byli włączeni w tę sprawę, abyś mógł być lekki i wolny, kiedy wejdziesz w nową i piękną fazę swojego życia.
Tłumaczenie: Anna Małgorzata Bogusz