Google+ Followers

wtorek, 11 czerwca 2013

Numerologia anielska Doreen Virtue, cd. Kombinacje liczb. Liczba 1.


KOMBINACJE LICZB

Aniołowie często przekazują informację składającą się z dwóch liczb lub więcej. Poniżej podane są podstawowe znaczenia kombinacji liczb dwu- i trzy-cyfrowych. Jeśli twoje przesłanie zawiera trzy lub więcej liczb, połącz odpowiedzi z ich różnych kombinacji. Na przykład, jeśli nieustanne zauważasz sekwencję 312, posłuż się znaczeniem kombinacji liczby 3 i 1 plus kombinacja 1 i 2.

Albo, jeśli czujesz, że tak jesteś prowadzony, dodaj do siebie poszczególne liczby. Dodawaj do siebie kolejne wyniki sumowania, aż uzyskasz wynik jednocyfrowy. Następnie odczytaj znaczenie tej pojedynczej liczby z poprzednio zamieszczonej listy sekwencji liczbowych, która zawiera identyczne liczby (np. 111, 222, 333 itd.)

Kombinacje liczby 1

1i 2 jako 121 lub 112 – Nasze myśli są jak nasiona, które zaczynają kiełkować. Możesz już ujrzeć dowody na to, że twoje pragnienia wydają owoce. Są to znaki, że sprawy będą wzrastać i wzrastają w zamierzonym, przez ciebie kierunku. Zachowaj wiarę!

1i 3 jako 133 lub 113 – Wzniesieni mistrzowie pracują wraz z tobą nad twoimi procesami myślowymi.  Na wiele sposobów działają jako mentorzy,  nauczając cię starożytnej mądrości, która się zamanifestuj. Posyłają ci energię, abyś nie czuł się zniechęcony oraz zachętę, abyś pozostawał skupiony na prawdziwych celach swojej duszy. Poza tym wzniesieni mistrzowie mogą oferować ci radę, przewodnictwo i sugestie co do twoich celów życiowych. Jednakże zawsze nauczają oni, że każde stworzenie zaczyna się na poziomie myśli i idei. Poproś ich, aby pomogli ci wybrać mądrze to, czego chcesz.

1i 4 jako 114 lub 144 – Aniołowie mocno nalegają, abyś obecnie czuwał nad swoimi myślami. Doradzają ci, byś wyraził życzenie, ponieważ jesteś sytuacji, kiedy twoje myśli zamanifestują się właśnie teraz.
(UWAGA: 411oznacza: „Poproś anioły, o ważne informacje, których właśnie teraz potrzebujesz”.)

1i 5 jako 115 lub 551 – Twoje myśli kreują zmiany w twoim życiu. Nieustannie posyłaj swoje myśli w pożądanym kierunku.  Jeśli zmiany, które dostrzegasz tuż przed sobą nie są tymi, których pragniesz, możesz zatrzymać je albo zmodyfikować przy pomocy swoich myśli.

1i 6 jako116 lub 661 – Utrzymuj swoje myśli w stanie niebiańskim i pozwól odejść zmartwieniom świata materialnego. (Uwaga: 611 oznacza: „Poproś o pomoc w naprawianiu czegoś w świecie materialnym, co irytuje cię lub obecnie zaprząta”)

1i 7 jako 117 lub 771 – Jest to potwierdzenie tego, że działasz wspaniale. Jesteś na właściwej drodze, więc idź nią dalej! Jest to znak, że dobrze wybierasz swoje myśli i że powinieneś skupić się bardziej stanowczo na swoich celach. Upewnij się, że dołączasz do swoich myśli odpowiednie emocje; na przykład: odczuwanie wdzięczności za dary, jakie otrzymujesz w swoim życiu. Wdzięczność przyspieszy twoje manifestacje.

1i 8 jako 118 lub 881 – Zbliżasz się do końca znaczącej fazy twojego życia. Jeśli jesteś zmęczony tą jego częścią, ciesz się, ponieważ wkrótce będziesz ono uzdrowione lub zastąpione czymś lepszym. Poddaj się i uwolnij te części twojego życia, które nie służą, kiedy nadchodzą myśli o lepszym życiu.

1i 9 jako 119 lub 991 – Twoje myśli otworzyły przed tobą nowe drzwi. Masz sposobność, by przyjrzeć się bacznie swoim myślom i stanąć oko w oko ze swoją kreacją. Oddal stare niepowodzenia, skoro są one zastępowane nowymi wydarzeniami, w zgodzie z twoimi pragnieniami.

1i 0 jako 100 lub 110 – Potężne Boskie przewodnictwo od Boga i aniołów prosi cię, abyś podwyższył swoje myśli. Być może modlisz się to, aby być szczęśliwszym i zdrowszym. Jeśli tak jest, masz odpowiedź na swoje modlitwy. Bóg wie, że rozwiązanie, którego szukasz, rodzi się pośród twoich myśli. Poproś Boga, aby ukierunkował twoje myśli i wsparł cię podczas tego czasu przełomu.
Tłumaczenie: Anna Małgorzata Bogusz