Google+ Followers

niedziela, 11 sierpnia 2013

Cd. Doreen Virtue - Anielskie sekwencje liczb - 6Cd. Doreen Virtue - Anielskie sekwencje liczb
Kombinacje liczby 66

6 i 1 jako 611 lub 661 – Kieruj swe myśli ku niebu i pozwól, by odeszły zmartwienia dotyczące spraw materialnych. Uwaga: 611 znaczy: “Poproś o pomoc w naprawieniu czegoś, co w świecie materialnym, irytuje cię i zaprząta właśnie teraz”.

6 i 2 jako 622 lub 662 – Na twojej drodze pojawi się nowy nabytek.

6 i 3 jako 663 lub 633 – Twoi wzniesieni mistrzowie pomagają ci w zamanifestowaniu się materialnych rzeczy, których potrzebujesz  dla swojego Boskiego celu życia. Niezależnie od tego, czy oznacza to pieniądze na czesne lub przyznane ci na twoją naukę lub pracę uzdrawiania, mistrzowie pracują nad tym, by przyszły one do ciebie. Chca, abyś wiedział, że zasłużyłeś na otrzymanie tej pomocy, ponieważ umożliwi ci ona udzielanie jej innym.

6 i 4 jako 644 lub 664 – Twoi aniołowie ostrzegają cię, że zbytnio skupiasz się na świecie materialnym. Proszą, abyś powierzył im swoje zmartwienia, by mogli interweniować.  Równoważnie utrzymuj skupienie na sprawach nieba i sprawach ziemi, i wiedz, że twoje wsparcie jest naprawdę nieograniczone, szczególnie kiedy pracujesz ręka w rękę z Boskością.

6 i 5 jako 665 lub 655 – Twoje życie materialne zmienia się w sposób znaczący, może to być nowy samochód lub inny stan posiadania.

6 i 7 jako 667 lub 677 – Potwierdzenie, że twoje myśli i prace dotyczące świata materialnego są właściwe. Pomyślnie równoważysz swoje myśli i działania, tak że masz pieczę nad swoim umysłem, ciałem i duchem.  Wykonuj dalej tę wspaniałą pracę!

6 i 8 jako 668 lub 688- Masz zamiar rozstać się z czymś z twojego materialnego świata, np. sprzedać coś, co posiadasz. Jeśli nie zamierzasz pozbyć się lub sprzedać czegoś w swoim materialnym życiu, możesz zmienić swoje mysli i ukierunkować je. Jednakże, jeśli masz zamiar sprzedać lub pozbyć się w swoim życiu czegoś materialnego, przyjmij ten przekaz jako znak, że twoje życzenie niedługo się spełni.

6 i 9 jako 669 lub 699 – Oderwij się od swoich rzeczy materialnych, szczególnie jeśli miałeś jakieś obsesje związane ze szczególnym rodzajem posiadanych przez ciebie rzeczy. Ta sekwencja liczb prosi cię, abyś odpuścił i oderwał się. Ten przekaz mówi także, że coś w twoim życiu zostanie zastąpione przez coś lepszego. Bądź otwarty na otrzymanie czegoś, co przewyższy twoje oczekiwania, skoro jesteś gotowy na coś nowego. Zasłużyłes na najlepsze!

6 i 0 jako 600 lub 660 – Jest to przekaz od twojego Stwórcy na temat twojego życia materialnego. Boska wskazówka od Boga zaleca, abyś mniej się skupiał na ziemskich pragnieniach. Nie oznacza to, że Bóg prosi cię, abyś prowadził uboższe życie, twój Stwórca prosi cię, abyś spróbował bardziej duchowego nastawienia co do zaspokojenia twoich potrzeb. Wiedz, że Bóg jest w tobie i jest źródłem wszystkiego, czego potrzebujesz.  Po prostu utrzymuj wiarę i wdzięczność, i bądź otwarty na znaki i nowe sposobności, które sprowadzą do ciebie to, czego potrzebujesz w świecie materialnym. Słowa: "Szukajcie najpierw Królestwa Niebieskiego, a cała reszta bedzie wam dodana” są sercem przekazu tej sekwencji liczb.  Możesz otrzymać więcej informacji, czytając  The Abundance Book  (Księgę obfitości) Johna Randolpha Price’a (opublikowaną przez Hay House) lub Kazanie na Górze w Ewangelii Mateusza.

Tłumaczenie: Anna Małgorzata Bogusz