Google+ Followers

piątek, 25 października 2013

POROZMAWIAJMY O LICZBACH – 9


POROZMAWIAJMY O LICZBACH

9

Ostatnia to liczba z pierwszego cyklu dziewięcioliczbowego – pięknie i wzniośle zamyka szereg poprzedzających ją wibracji, zawierając w sobie najbardziej charakterystyczne ich cechy, ponieważ jest podsumowaniem i dopełnieniem szeregu.

Odpowiednikiem astrologicznym tej liczby jest znak Strzelca, a żywiołem OGIEŃ – mocny, niosący światło i oświecenie, ale też podkładany jako zarzewie pod próchniejące i przestarzałe struktury systemów, które zasługują na przejście do historii tej planety.
 

Dziewiątka to Prometeusz, który ofiarował siebie, aby wydobyć ludzkość z mroków ignorancji, nieświadomości i lęku. Ukradł bogom ogień i został przez nich ukarany za swoją miłość do ludzi i skazany na wieczne udręki. Bezinteresowne poświęcił się dla innych, przynosząc im światło i nadzieję, dzięki którym świat i ludzkość ruszyły do przodu, a ich świadomość została otwarta na wyższe poziomy, gdy rozpierzchła się zasłona ciemności…

Stał się symbolem i pierwowzorem bezinteresownego poświęcenia, poprzez dokonanie dla dobra ludzkości czynu, który złamał ustalony przez władzę idoli porządek oraz niesprawiedliwe prawo. 
Dziewiątka to magnes. Przyciąga ludzi do siebie, łączy ich ze sobą, kontaktuje. Ma poczucie  misji i jest świadoma tego, że obowiązek trzeba wypełnić do końca, nawet za cenę poświęceń. Taka jest Dziewiątka w najwyższym diapazonie swoich możliwości.

Jak widzimy z kształtu – liczba 9 „lekko” i swobodnie stoi na ziemi, natomiast jej górna część przypomina kształtem zbiornik, w który spływają moce duchowe, ściągane na ziemię lub w nią odprowadzane. Jest symbolem osiągnięcia wysokiego poziomu rozwoju duchowego. Zważywszy na to, że liczba 9 to 3 podniesione do drugiej potęgi, jest również liczbą artystów i wtajemniczonych.

Zauważmy, że 9 dodane do jakiejkolwiek liczby pozwala sprowadzić ją do poprzedniej wielkości. Tak samo jest przy mnożeniu, czyli zachowuje się jak zero! Liczba 0 ma szczególne znaczenie w okultyzmie…                                Wrócimy jeszcze do tego tematu.

Liczba 9 wyrażająca się poprzez przypisane do niej litery I, R przynosi duże szanse powodzenia w dziedzinie sztuki, literatury, uzdrawiania. Terenem tych działań jest cały świat, ponieważ Dziewiątka to typowy kosmopolita, nie uznający podziałów, granic, wszędzie widzący tylko Człowieka – bez żadnych uprzedzeń, rasowych, środowiskowych czy społecznych, kochający wszelkie żywe stworzenia.

Czym charakteryzuje się pozytywna Dziewiątka?

Dziewiątka kocha ludzkość jako całość, nie ma dla niej różnic czy ograniczeń światopoglądowych. Talentów posiada wiele i przejawia je w sposób wyrazisty i budzący podziw i szerokie uznanie. Posiada w sobie swoisty magnes dla powodzenia przy zachowaniu istotnych warunków: jeśli umiejętnie okazuje życzliwość i sympatię dla każdej żyjącej istoty, w odpowiedzi przychodzą do niej dobra materialne, a przede wszystkim – miłość. W ogóle „posiadacze” tej liczby są magnetyczni z natury. Przejawiają ogromną wrażliwość, głęboką uczuciowość, są to z reguły istoty nerwowe, impulsywne i namiętne. (Kolor czerwony) Liczą się z innymi, odczuwają  swoje potrzeby z punktu widzenia innych. Nie ma dla nich granic – pracują na całym świecie, a jeśli nie mogą ruszyć się z miejsca zamieszkania, pracują na rzecz świata i ludzkości w miarę swych możliwości, świadomi tego, że ich pragnieniem jest służenie, bezinteresowne poświęcenie.

Określenia takie jak: miłość do świata, braterstwo, miłosierdzie, dobroczynność, rządzenie się wyższymi prawami, artystyczny geniusz, bezinteresowna praca, filantropia, humanizm, magnetyzm, współczucie, zrozumienie, szczodrość, szerokie poglądy, wszystkie one bardzo trafnie charakteryzują pozytywną Dziewiątkę.

Czym charakteryzuje się negatywna Dziewiątka?

9 to bardzo wysoka, silna wibracja, więc jeśli występuje po ciemnej stronie mocy, dreszcze chodzą po plecach na myśl, co taki osobnik (płci obojga) może nawyrabiać. Jest to przede wszystkim typ sarkastyczny. Interesuje się wyłącznie zaspokajaniem swoich potrzeb i słowo ‘bezinteresowność’ może u niego wywołać atak drwiącego śmiechu. Jest tak przewrotny, że dla swojego interesu może wzbudzić w kimś destrukcyjne zachcianki lub namiętności, aby potem wykończyć niepostrzeżenie swoją ofiarę. Charakterystyczne jest tu roszczenie, by  wszystko otrzymać, nie dając nic w zamian.

Negatywna Dziewiątka jest emocjonalna, co nie byłoby złe same w sobie, ale przecież istnieją emocje zarówno pozytywne, jak i negatywne, chodzi tu o te drugie... Przejawia kochliwość na zasadzie motylka i spory egocentryzm. Spłaszczona wrażliwość często wyraża się poprzez sentymentalizm. Ma talent do rozpraszania sił, energii, marnowania czasu swojego oraz innych. Nie jest to osoba praktyczna, ponadto – często lekkomyślna i w dodatku typ Dyzia Marzyciela.

W skrajnych przypadkach do głosu dochodzi rozrzutność, marnotrawstwo, niemoralność, wulgarność, zgorzknienie i ponuractwo (ciemność duszy).

Na środkowej pozycji pomiędzy tymi dwoma biegunami znajdują się osoby zniewolone przez własne namiętności i wysługujące się silniejszym jednostkom dla ich z reguły niezbyt zbożnych celów.

Jak wygląda pozytywna Dziewiątka?

Robi wrażenie na otoczeniu, ponieważ jest to z reguły istota harmonijnie zbudowana, urodziwa i silna. W rozmowach wykazuje się rozległą wiedzą i szerokimi zainteresowaniami. Ruchy ma harmonijne, jest szczera, empatyczna i życzliwa. (Z tej empatii obficie korzysta otoczenie, ponieważ jest to świetny doradca i powiernik, z rękawem zawsze gotowym do wypłakania weń łez – przezornym zalecałabym foliowe zarękawki! Pomimo dużej impulsywności, sprowokowana potrafi zachować takt, za to wystrzeli jak rakietą – bardzo celną i dowcipną ripostą. Ubiera się w sposób miły dla oka, czasem nawet ze sporą dawką ekstrawagancji, ale na ogół w materiały gładkiej fakturze i w stonowanych kolorach.

Jak wygląda negatywna Dziewiątka?

Niezbyt schludny to osobnik, niedbale i „przypadkowo” ubrany, chociaż bardzo ostentacyjnie – „na pokaz”. Ma zaniedbane dłonie i paznokcie.  W zachowaniu bywa wulgarny, czasem agresywny, w rozmowie chce dominować, przerywa i we wszystkich  okolicznościach upatruje korzyści dla siebie.  

No dobrze. Wystarczy!    

Jeśli urodziłeś/aś się 9. dnia miesiąca:

Z pewnością masz silną wolę. W swoim życiu kierujesz się często emocjami a mają one bardzo dużą siłę. Interesuje cię ezoteryka, mistycyzm. Metafizyczna strona rzeczywistości pociąga cię, odkąd zacząłeś poznawać świat. Jeśli nie wybrałeś jeszcze zawodu, dowiedz się, że możesz być bardzo dobrym prawnikiem, wydawcą, pisarzem. Sztuka jest bardzo istotnym elementem w twoim życiu, to poprzez nią zbliżasz się do Boga i pojmujesz go.                                                                                                                                                                                                           Należysz do świata, (Dziewiątka nie żyje dla siebie), dlatego masz trudności w małżeństwie, jest to tak, jakby największe szczęście dawało ci służenie światu, ludziom, natomiast sprawy osobiste nie dawały ci dużej satysfakcji. Od swojego partnera/partnerki wymagasz bardzo wiele, czasem za wiele… To też jest przyczyna twoich trudności.

W zawieraniu małżeństwa unikaj cyklu 9, co oznacza: 9. dzień miesiąca,  miesiąc wrzesień,                     9. miesiąc osobisty, 9. rok osobisty, nawet 9. rok uniwersalny.

Dużo podróżujesz i doświadczasz w życiu wielu zmian.
 

Ciekawie prezentuje się charakterystyka Dziewiątek, kiedy liczba ta jest wynikiem zsumowania i zredukowania do jednej liczby wibracji liter imion i nazwiska. Załączam tabelkę i zapraszam do zabawy:

Literom A, Ą, J, S, Ś jest przypisana cyfra 1.

Literom B, K, T jest przypisana cyfra 2.

Literom C, Ć, L, Ł, U jest przypisana cyfra 3.

Literom D, M, V, jest przypisana cyfra 4.

Literom E, Ę, N, Ń, W jest przypisana cyfra 5.

Literom F, O, Ó, X jest przypisana cyfra 6.

Literom G, P, Y jest przypisana cyfra 7.

Literom H, Q, Z, Ż, Ź jest przypisana cyfra 8.

Literom I , R jest przypisana cyfra 9. (Źródło: Wikipedia)

Jeśli wartości liczbowe poszczególnych liter tworzących Twoje imię (imiona) i nazwisko dają w sumie liczbę 9:

Dziewiątka jest liczbą dokonań umysłowych i duchowych na dużą skalę. Osoby Dziewiątki to marzycielscy idealiści, romantycy, ludzie namiętni i impulsywni, cieszący się powszechną sympatią i dysponujący dużym wdziękiem, ale … łatwo ulegający wpływom. Ludzie tego pokroju mają silną potrzebę niesienia pomocy innym i służenia ogółowi ludzkości. Są wspaniałymi naukowcami i artystami, a także dobrymi, niestandardowymi  nauczycielami. Dla wielu ludzi stanowią źródło inspiracji, lecz są tacy, którzy zarzucają im brak zmysłu praktycznego i odbieganie od utartych schematów i szablonów. Mają naturę rewolucjonisty, który zapala serca, by wzniecić płomień buntu przeciwko niesprawiedliwości i nierówności. Są to ludzie buntujący się przeciwko sztywnym, ograniczającym systemom. Z reguły bywają zdecydowani i mają silną wolę, charakteryzuje ich także wierność sobie. Sprzeciw wywołuje w nich agresywność, nie tolerują go. Są przeniknięci ideą humanitaryzmu, lecz paradoksalnie mają w sobie wiele egocentryzmu. Kochają światła reflektorów i potrzebują zachwytu, uwielbienia i miłości a kiedy zostaną zepchnięci na boczny tor i zapomniani, jest to dla nich jak śmierć za życia… Z tego zapisu wielu jest mistrzów duchowych i przywódców, którzy otoczeni gronem wielbicieli i naśladowców głoszą życie w ascezie i wyrzeczeniach, a sami, po kryjomu, z dala od oczu swoich uczniów i wielbicieli oddają się wszelkim powabom życia w świecie materialnym. No cóż! Człowiek to bardzo skomplikowana Istota …

Dziewiątki mogą osiągnąć sukces w każdej dziedzinie.

Bardzo często obdarzone są takimi zdolnościami jak dar jasnowidzenia, uzdrawiania, telepatia i telekinezy. W dziedzinie wiedzy tajemnej mogą być wielkimi ekspertami. Mnóstwo osób o tej wibracji pracuje jako hipnotyzerzy, media, uzdrowiciele, przepowiadający przyszłość.
 

Dziewiątka jako aktor tragiczny to podobno rarytas aktorski. Są to zresztą z natury artyści, więc mają także szanse na sukces w innych dziedzinach sztuki – jako muzycy, poeci, śpiewacy, malarze, projektanci wnętrz i tancerze.

Wśród dziewiątek znajdziemy wielu kaznodziei, sławnych mówców i polityków, jak również wybitnych ludzi pióra – pisarzy, dziennikarzy, korespondentów i publicystów. Są także doskonałymi mecenasami sztuki i promotorami młodych talentów.

Dziewiątka w pracy

Dziewiątki kochają wolność, przyrodę oraz wielkie przestrzenie, będą więc szczęśliwe, pracując jako rolnicy, leśnicy, marynarze, piloci, geolodzy i geodeci. Powinny zdecydowanie unikać stanowisk zmuszających je do pracy w zamkniętych pomieszczeniach. Jeśli zdarzy im się pracować w takich warunkach, będą wychodzić po przysłowiową bułkę na śniadanie i okrążą spacerkiem cały kwartał budynków, chociaż sklep znajduje się w najbliższym sąsiedztwie firmy.

Są to świetni wykładowcy akademiccy i dobrzy prawnicy (z zastrzeżeniem powyższych warunków).
  

Jeśli w Twoich imionach i nazwisku brakuje litery: I, R

Oznacza to dla Ciebie bardzo poważne wyzwanie w tym życiu: w jednym z wcieleń nie potrafiłeś dostrzec porządku świata z punktu widzenia społeczeństwa. Ważne były dla ciebie tylko twoje sprawy i twoje uczucia. Bałeś się świata i bałeś się angażować w sprawy społeczne. Nie umiałeś docenić innych ludzi i nie rozumiałeś ich uczuć.

Obecnie, sam widzisz, jak silne i trudne do wytrzymania przeżycia uderzają w ciebie raz za razem.  Jest ci ciężko, ponieważ odnosisz wrażenie oddziaływania jakiegoś fatum w swoim życiu. Dowiedz się, że tak będzie i te przykre sytuacje będą się powtarzać, aż do chwili, gdy przebudzi się twoje serce – gdy spojrzysz na siebie i swoje życie z punktu widzenia innych ludzi, gdy dostrzeżesz drugiego człowieka wraz z jego potrzebami i zrobisz coś dla niego zupełnie bezinteresownie. Nie będzie to łatwe, ponieważ będziesz musiał poświęcić bardzo wiele, aby w zamian otrzymać odrobinę ludzkiej miłości. Poprzez doznawanie cierpienia dojdziesz do swojej pełni człowieczeństwa i staniesz się istotą pełną empatii i współczucia, ofiarną i bardzo kochającą…
 

Jeśli suma liczb wchodzących w datę Twojego urodzenia daje liczbę 9:

Twoje PRZEZNACZENIE to:  BRATERSTWO:                                                                                                                                                                                                        MIŁOŚĆ UNIWERSALNA, BEZINTERESOWNA – ŻYCIE DLA LUDZI.

Pozbądź się uprzedzeń rasowych, społecznych i narodowościowych. Skup się na służeniu w szerszym aspekcie, nie tylko swojemu krajowi, lecz i światu. Nie wysuwaj się na plan pierwszy, bądź nawet tym ostatnim. Ukształtuj w sobie postawę nieprzywiązywania się do niczego, ponieważ ty należysz do całej Ziemi. Twoją mocą jest miłość i współczucie – daj je światu.

Oj! Wiem już o tym, że nie wszystkim podoba się ten zapis, jednakże Dziewiątka najwięcej radości i satysfakcji doznaje, gdy spełnia się w służeniu innym.

Od 1. do 9. kończy się cykl, nie zaczynaj żadnych spraw do 9. każdego miesiąca.

Pamiętaj jedno: Dziewiątki to „dzieci szczęścia”. Nie ma takiej przeszkody, której byś nie pokonał. Jesteś w stanie zrealizować każdą swoją myśl, a w obecnych czasach – bardziej niż kiedykolwiek...                                                                                                                                                                                                                      Realizować się możesz WSZĘDZIE.

 


 

Sławne Dziewiątki:  Mahatma Gandhi, Elvis Presley, Jan XXIII, Mikołaj Kopernik, Walt Disney, Matka Teresa z Kalkuty, Karl Gustav Jung, Jan Jakub Rousseau, Johannes Brahms, Antoine de Saint-Exupéry, król Hiszpanii Juan Carlos ....

Opracowanie autorskie: Anna Małgorzata Bogusz

 

 

 

sobota, 19 października 2013

Wioletta – Violetta znaczenie Twojego imienia


 
 
 

Wioletta – znaczenie Twojego imienia

Czy wiesz o tym, że Twoje imię mówi o Tobie bardzo wiele? Faktycznie prawie wszystko…

Nadano Ci imię Wioletta. Co to znaczy?

Pierwsza litera Twojego imienia W jest bardzo silna, dodatkowo występuje ona w mocnej pozycji, na pierwszym miejscu, co nie tylko nasila jej moc, ale i wyznacza sposób reagowania na świat.  W związku z siłą tej litery wszystko, co w sobie nosisz, co mówisz i co robisz ma wielką moc.

Zgromadziłaś w swojej duszy wielką moc, zarówno dobra, jak i zła. Masz ogromną rozpiętość charakteru, co sprawia, że możesz zarówno błyskawicznie i skutecznie pomóc komuś, jak i zza węgła – zaszkodzić. Istnieje w Tobie także pewna tendencja do autodestrukcji. Spokojnie! To nie muszą być jakieś drastyczne zachowania, wystarczą złe nawyki żywieniowe, niezdrowy tryb życia.               Wpisane są w Ciebie przeżycia na miarę Twoich dużych możliwości. Dlatego tak trudno osiągasz szczyty, a jednocześnie stale podąża za Tobą ryzyko porażki.

Litera W nadaje Ci ogromną ruchliwość w sferze duchowej – zwiedzasz  teoretycznie wszystkie obszary  życia.

W swoim życiu odczuwasz nieustanny przymus, by dawać z siebie coraz więcej, dlatego jeżeli nie będziesz pracować – wpadniesz w sidła egoizmu, zarozumiałości i samouwielbienia.

Charakteryzuje cię duma, masz duże poczucie godności. Posiadasz liczne zdolności, zręczne ręce, jesteś dobrym diagnostą, a w swych pragnieniach i miłości – zdecydowana i uparta. Lubisz dawać rady i jesteś dobrą nauczycielką. Dobrze czujesz się w systemie uporządkowanym, chętnie żyjesz zgodnie z przepisami.

Uważaj na nadciśnienie (naucz się pracy z emocjami). 

Prędzej czy później staje w Twoim życiu dylemat: Niebo czy Ziemia? Sama wybierasz w kręgu jakich spraw chcesz żyć i co dla ciebie jest priorytetem.  

Potrafisz dogadać się z ludźmi, ułożyć, sympatycznie i prawie niepostrzeżenie zadomowić się w kręgu towarzyskim.  

Jesteś – pomimo swojej emocjonalności -  uosobieniem spokoju, równowagi, koncentracji, a co ważne – posiadasz zrozumienie człowieka, potrafisz nieść ukojenie.

Wolę masz silną, żeby nie powiedzieć – upartą. Proszę, zdaj sobie sprawę z tego, że w niejednym związku możesz przegrać, jeśli nie nauczysz się sztuki kompromisu.

W miłości jesteś oddana i kochająca bez reszty, jednakże jeśli twoje uczucia zostaną zranione, biada temu, kto ci to uczynił!   

Kiedy Twoi znajomi proponują ci udział w jakimś spontanicznym przedsięwzięciu, na ogół zajmujesz pozycję obserwatora. W każdym razie, zanim wejdziesz w proponowane Ci przedsięwzięcie, wolisz się przyjrzeć, ale gdy już zaczniesz uczestniczyć, stajesz się bardzo cenna jako uczestniczka i nawet obejmujesz kierownictwo, chociażby nad jakimś odcinkiem działań. Można wtedy na Tobie polegać.

Masz ciekawy dar: pogadasz z kimś, popytasz, zbadasz sytuację i otrzymujesz: jakiś gratis, gadżet, bonus, nagrodę, trafia się okazja nie z tej ziemi itp.  

Co może bardzo przeszkadzać ci w życiu? Ciągłe napięcie, ponieważ za często kontrolujesz się, zastanawiając się, co o tobie pomyślą.  Powiedziałabym: Nie męcz się tak. Ale wiem, że raczej to nie pomoże…

Zwykle na zakończenie rozmowy czy spotkania stawiasz mały akcencik od siebie.

A czym różni się od Wioletty Violetta?

Zacznijmy od tego, że V jest najsilniejszą literą w alfabecie. Wygląda jak ostrze pługa i tak jest. Ten, kto ma literę V na pierwszej pozycji pierwszego bądź jedynego imienia, ten z mocą orze ziemię ludzkiego umysłu, aby zasiać ziarno. Z tą literą nie ma żartów, życie wcale nie jest łatwe! Za to bardzo ciekawie!  

Litera V stawia cię w klasie mistrzowskiej! Jesteś indywidualistką gotową podjąć każde ryzyko, a także wiecznym wagabundą, włóczęgą, chociażby w myślach. Bywa, że zostajesz wciągnięta w wielkie sprawy, zadania, w coś wielkiego, coś niezwykłego, chociaż jesteś „zwyczajną” dziewczyną, „zwyczajną” kobietą. Możesz się jednak w tym zagubić. Lubisz sensacje, żyjesz nimi, one cię nakręcają. Odcięcie Cię od sensacji powoduje nawet depresję, ponieważ dla Ciebie każda nowość jest pożywką. Masz ogromną wewnętrzną potrzebę, aby Cię doceniano. Bywa tak, droga Violetto, że przez tę arcymocną literę czujesz się przytłoczona przebiegiem wydarzeń, sytuacjami, w jakich się znajdujesz, myślisz o sobie, że „nie pasujesz”, nie jesteś adekwatnie przygotowana do tego, przez co przechodzisz. Bywa tak, gdy słabe są inne aspekty Twojej osobowości. Wówczas imię Violetta jest jak sukienka starszej siostry założona przez pięcioletnią dziewczynkę…

Podobnie jak Wioletta – posiadasz dużą rozpiętość charakteru i tendencję do samozniszczenia, a także skrajność w miłości.

Jesteś raczej ostrożna i cierpliwa, a silnym bodźcem jest dla Ciebie poszukiwanie wiedzy. Twój krytycyzm czyni z ciebie perfekcjonistkę. Potrzebujesz chwil wyciszenia i spokoju, by oddać się przemyśleniom.

Kiedy kochasz, a jest to główna motywacja Twojego życia, wzrastają w Tobie wewnętrzne wartości. Możesz być nadwrażliwa, kłótliwa, zdolna do irytacji i pesymizmu, o ile realizujesz się po ciemniejszej stronie mocy!     

Jesteś osobą bardzo emocjonalną, ale potrafisz stać się uosobieniem spokoju, równowagi, koncentracji. Wszystko głęboko penetrujesz i masz zrozumienie człowieka. Podobnie jak Wioletta, możesz przynieść sobie rozczarowanie i gorycz w związku, jeśli nie nauczysz się kompromisu, jeśli nie zrezygnujesz z uporu i obstawania przy swoim zdaniu. Realizując negatywną stronę swojego charakteru, popadasz w negację, niezadowolenie i smutek.

Wolisz rolę obserwatora niż uczestnika. Nie jesteś zainteresowana działaniem spontanicznym. Jeśli już dasz się pozyskać do realizacji jakiegoś przedsięwzięcia, dajesz znaczący wkład i można na Tobie polegać.  

Jest jeszcze jedna oboczność imienia: Violletta. Tutaj niechęć do spontanicznych poczynań i niespodzianek może być tak duża, że dana osoba woli cały czas stać w narożniku i przyglądać się, co i jak ludzie robią.  

Masz w sobie specyficzny magnes, który przyciąga do ciebie korzyści materialne. Dzięki penetrowaniu, dociekaniu, dopytywaniu, szperaniu itd. Przychodzą do ciebie korzyści na planie materialnym: okazje, bonusy, gratisy, gadżety. Taki radosny „materializm z duchem”.

Im wyżej jesteś, jeśli chodzi o poziom rozwoju duchowego, tym bardziej się kontrolujesz i z tego powodu żyjesz w dużym napięciu. Nie powiem Ci: Wyluzuj!, ponieważ jest to prawie niemożliwe, jednakże wiedz o tym, i ...trochę wyluzuj!

Drogie Wiole, Viole i Viollunie, ponieważ w niektórych kalendarzach dzisiejszy dzionek opiewa Wasze imieniny, życzę Wam, abyście przeżywały swoje życie pięknie, radośnie i szczęśliwie.

Anna

 


 

Opracowanie autorskie: Anna Małgorzata Bogusz

Doreen Virtue – Anielskie sekwencje liczb - 8Doreen Virtue – Anielskie sekwencje liczb

Kombinacje liczby 8


8 i1 jako 811 lub 881 – Zbliżasz się do zakończenia znaczącego etapu swojego życia. Jeśli jesteś zmęczony jakąś częścią swojego życia, możesz odczuć zadowolenie, ponieważ wkrótce zostanie ona uzdrowiona lub zastąpiona czymś lepszym. Zrzeknij się i odpuść te części twojego życia, które już odeszły, ponieważ przychodzą do u ciebie myśli o lepszym życiu.

8 i 2 jako 822 lub 882 – Jedne drzwi się otwierają, a inne – zamykają. Upewnij się, że  obecnie bardzo pilnie słuchasz swojej intuicji, ponieważ zaprowadzi cię ona do podjęcia kroków, dzięki którym zapewnisz sobie stałą obfitość podczas tych przemian.

8 i 3 jako 883 lub 833 – „Rób tak nadal” – mówią do ciebie mistrzowie. Podnieś energię i skup się na swoich myślach i odczuciach. Skalibruj swoją perspektywę z wiedzą o twojej jedności z Bogiem, z każdym człowiekiem i z całym życiem.

8 i 4 jako 884 lub 844 – Jest to przekaz od twoich aniołów, że pewien etap twojego życia niedługo się zakończy. Chcą, abyś wiedział, że kiedy sprawy zwalniają tempo, one są z tobą i będą pomagać, prowadząc cię do nowej sytuacji, bardziej dopasowanej do twoich potrzeb, pragnień i celu.

8 i 5 jako 885 lub 855 – Ta sekwencja liczb sygnalizuje, że jest to dla ciebie godzina 11., tuż przed zmianą. Nie obawiaj się jej, ponieważ będziesz wspierany i kochany przez cały czas trwania tej zmiany, która jest teraz wdrażana.

8 i 6 jako 886 lub 866 – Zbliża się czas, kiedy odejdzie od ciebie coś, co wiąże się z twoim materialnym światem, np. sprzedażą czy stanem posiadania. Jeśli nie zamierzasz pozbyć się ani sprzedać niczego w swoim materialnym życiu, możesz zmienić swoje myśli oraz ich ukierunkowanie. Jednakże, jeśli zamierzasz sprzedać lub pozbyć się czegoś ze świata materii, weź pod uwagę ten znak, że twoje życzenie realizuje się.

8 i 7 jako 887 lub 877 – Czy nie przeczuwasz, że pewna część twojego życia – praca lub związek właśnie się kończy? Jest to potwierdzenie słuszności twoich przeczuć. Zakończenie może oznaczać znaczącą, pozytywną zmianę sytuacji  lub fakt, że kończy się pewna część twojego życia. Niezależnie od tego ta sekwencja liczbowa zapowiada dobre wiadomości o nadchodzącej pozytywnej zmianie, która zakończy tę napiętą sytuację. Wyluzuj, ponieważ twoje życie stanie się łatwiejsze.

8 i 9 jako 889 lub 899 – Pewna znacząca faza twojego życia zaczyna się kończyć, przynosząc wydarzenia, które również się zakończą efektem domina.  Jak pociąg, który dojeżdża do końca toru, samochód hamuje, podczas gdy następne samochody potrzebują chwili, aby zwolnić, zanim zatrzymają się. Ta sekwencja liczbowa jest przekazem, że przechodzisz przez łańcuch wydarzeń, kiedy wiele części twojego życia zwalnia i zatrzymuje się. Nie martw się, ponieważ te zmiany są dla nowych następstw i okoliczności, które się dla ciebie rozpoczynają.

8 i 0 jako 800 lub 808 – Przekaz od Boskiego Stwórcy, sygnalizujący, że zbliżające się zakończenie jest częścią twojego ogólnego planu. Są odpowiedzi na twoje modlitwy i wszystko jest zgodne z wolą Boga. Poproś Boga, aby pomógł ci oddalić wszelkie obawy i zmartwienia, które możesz mieć w związku z nadchodzącymi zmianami.
Tłumaczenie: Anna Małgorzata Bogusz

niedziela, 13 października 2013

POROZMAWIAJMY O LICZBACH – 8POROZMAWIAJMY O LICZBACH – 8

8

Ósemka to bardzo ciekawa i bardzo mocna liczba. Spójrzmy na jej kształt: dwie czary, zasadniczo o równej wielkości, połączone ze sobą tworzą kształt klepsydry. Klepsydra… trzymana kościstą ręką nieubłaganego Chronosa, symbol czasu, który upływa, drobinka za drobinka, bezgłośnie i skutecznie, aż przesypie się ostatnie ziarenko. Wówczas ta Ręka odwraca klepsydrę do góry tym, co było dnem i znowu odmierza czas. Trudno o bardziej wyrazisty symbol naprzemienności życia i śmierci, przebywania w sferze ziemskiej i sferze niebiańskiej, przychodzenia do życia i odchodzenia na druga stronę we wszechświecie czasu linearnego...  Dzięki tej zmienności wymiarów, w których przebywamy, raz w ciężkiej materii 3D, gdzie pobieramy „twarde lekcje” a raz w sferach subtelnych, gdzie podsumowujemy nauki i przygotowujemy się do nowych -  odbywa się nasz rozwój, nasza transformacja od stanu materialnego do coraz to wyższego stanu duchowego.
 
 
 
 

Zauważmy, że kształt klepsydry sugeruje idealną równość obu obszarów naszej egzystencji, rozpiętej w dwóch pozornie różnych od siebie światach.

Fascynująca jest symbolika tej liczby właśnie przez skrajności, które sobą symbolizuje: koniec i początek, życie i śmierć jako wstęp do odrodzenia, człowiek sukcesu – człowiek ruiny, ten, kto ma w sobie i ziemię i niebo nigdy się nie myli. Energetyka spod znaku Skorpiona…

Jest jeszcze inna interpretacja kształtu tej liczby jako połączenia dwóch zwróconych do siebie trójek, które symbolizują wysiłek ku zdobyciu panowania nad sobą, równowagi. Zamknięte w sobie dwa koła mówią o zachowaniu energii, o budowaniu.

Wydaje mi się, że warto także zwrócić uwagę na ten zapis:                                                                                                          Ze sposobu pisania tej liczby można mieć pewne wskazówki co do charakteru piszącego. Człowiek, którego czeka powodzenie finansowe, który skupia uwagę na swych osiągnięciach, zamyka zwykle niższą część ósemki i otwiera górną. Jeśli zaś otwarta jest dolna część, oznacza to duże trudności w opanowaniu niższych popędów (pismo nasze bowiem jest tylko odbiciem podświadomości). Rozpoczynając pisanie 8 od góry, od głowy symbolicznego węża i posyłając siłę umysłu w dół, ku kundalini i wznosząc ją znowu w górę, kierujemy naszą energię w sposób konstruktywny. Pisząc zaś odwrotnie, pozwalamy na to, by opanowały nas instynkty niższe.

Zachęcam do sprawdzenia, jak działać może w naszym życiu  nowy sposób pisania tej liczby. Przyznam się, że nie byłam zbyt wytrwała i konsekwentna, ale… coś jednak w tym jest…

Osoby, których imiona i nazwiska zawierają jedną chociażby z liter H, Z (Q) są wyposażone w handicap, jeśli chodzi o dostęp do dobrobytu materialnego. Jednakże jest jeden twardy warunek: mądre i bezinteresowne zarządzanie swoim stanem posiadania i pomnażanie go. (Przypomina się przypowieść o talentach).

Skupmy się teraz na dwóch biegunach tej liczby, czyli jak zwykle omówimy dwa aspekty:

Czym charakteryzuje się pozytywna Ósemka?
 

Zadziwiająca jest równowaga pomiędzy duchowością a życiem w świecie materii. Pozornie jest to niemożliwe, a jednak Ósemka, chociaż zaangażowana w sprawy ziemskie, jest wrażliwa na podszepty natchnienia z wyższych poziomów, właśnie w sprawach materialnych. Różni się tym od uduchowionej Siódemki czy Jedenastki, że nie „odlatuje”, twardo stoi na ziemi i jest nie lada realistą.  Otrzymany przekaz konsekwentnie zamienia w czyn. Nikt tak jak ona nie równoważy w sobie wpływów duchowych i fizycznych.  Emanuje siłą, ducha, umysłu, psychiki i tężyzną fizyczną. Ósemka jest uważana za najbardziej „karmiczną” liczbę, stawiającą najwięcej wymagań i przeszkód do pokonania. Dlatego ludzie Ósemki są nieugięci i twardzi. Cechuje ich szerokość planów konstrukcyjnych i rekonstrukcyjnych na wszystkich płaszczyznach. Mają dar widzenia w jednym mgnieniu oka całej struktury danego przedsięwzięcia. Bywa że ujmują swoim taktem, wręcz dyplomacją. Są to często wybitni biznesmeni. Moc i władza – te dwa słowa jak ulał pasują do Ósemki.

Do nich należy sukces, a dzięki swoim zdolnościom, prawidłowej ocenie i wytężonej pracy uzyskują swobodę materialną, a ich zdolności wykonawcze i organizatorskie oraz zdolności przywódcze wyróżniają ich szybko pośród innych pracowników. Przejawiają praktyczność, stabilność, samodzielność, umiejętność kontroli i samokontroli oraz siłę.

Dla zapoznania się z kodem inkarnacyjnym tej liczby zapraszam na stronę:


Czym charakteryzuje się negatywna Ósemka?
 

Typ wyzyskiwacza, egoisty i samoluba, który sprowadza ruinę na innych i na siebie. Bezwzględny dla słabszych, niewyrozumiały i obojętny na cierpienia innych.

Cechuje go stałe napięcia nerwowe, materializm, nieszczerość, nietolerancja, życie w strachu, niedbalstwo, niecierpliwość, zła ocena, nieprawidłowe zużywanie własnej energii.

W skrajnych przypadkach taka osoba przejawia gwałtowność, mściwość, zastraszenie, niesprawiedliwość, uciskanie, okrucieństwo i brak sumienia.

Jest jeszcze punkt środkowy i wydaje mi się, że wielu z nas znajduje się w nim, jak w pułapce:  Ofiara nieszczęśliwych okoliczności. Typ nieudacznika, któremu stale ziemia usuwa się spod nóg. Środkiem zaradczym na ten pozornie beznadziejny stan jest przełamanie lęku o siebie i praca dla korzyści ludzi, wtedy niepowodzenia ustępują a przychodzi do życia stabilność finansowa. (No cóż, Ósemka ma być w  wyważony sposób szczodra!).

Jak wygląda pozytywna Ósemka?

Jest takie powiedzenie w Ameryce: Wyglądasz jak banknot tysiącdolarowy! No cóż, Ósemka pozytywna przypuszczalnie tak się kojarzy jest to człowiek sukcesu – pociągający, emanujący siłą i zdolnościami. Z reguły dobrze zbudowany fizycznie, wysportowany, pewny siebie. Ma skłonności do demonstrowania swojej elegancji, za którą sporo zapłacił w markowych sklepach.  Przyjacielski i towarzyski, ale nie próbuj poklepać go po plecach, jeśli nie należysz do grona jego najbliższych znajomych. Rzeczowy i konkretny, nie zabiera zbyt wiele czasu swojemu rozmówcy, ponieważ zawsze dąży do konstruktywnych wniosków.  

 Jak wygląda negatywna Ósemka?

Typ ponuraka bez grama poczucia humoru. Stale zmęczony, ubrany bez gustu, w rzeczy jak psu z gardła wyciągnięte. Nie zwraca uwagi na dodatki w swojej toalecie. Jest hałaśliwie rozgadany.

Jeśli urodziłeś/aś się 8. dnia miesiąca:

Jesteś twórcą. Tworzysz coś, co przynosi ludziom i światu trwałe wartości, nie tylko materialne. Dobrze będzie, jeśli nie rozdrobnisz się na kilka profesji, a jeśli działasz w społeczności, niech to będzie jeden obszar działania. A już na pewno nie zakładaj spółki na równych prawach Te 51% w relacji do 49% ma być Twoje! Wspaniałe sukcesy czekają na ciebie w świecie finansów. Jeżeli jednak w twoim portrecie istnieją bardziej „uduchowione” wibracje, możesz pójść w kierunku ezoteryki. W działaniu pcha cię do przodu przymus wewnętrzny. Należysz do tej grupy osób, które gromadzą książki dla samego ich posiadania. Jesteś szczodrą osobą. Masz gust. Chętnie zajmujesz się kolekcjonerstwem. Lubisz zwracać na siebie uwagą. Twoja rodzina także musi być zauważona. (Jesteś z niej dumny, dbasz o nią i pokazujesz to światu.)

 

Ciekawie prezentuje się charakterystyka Ósemek, kiedy liczba ta jest wynikiem zsumowania i zredukowania do jednej liczby wibracji liter imion i nazwiska. Załączam tabelkę i zapraszam do zabawy:

Literom A, Ą, J, S, Ś jest przypisana cyfra 1.

Literom B, K, T jest przypisana cyfra 2.

Literom C, Ć, L, Ł, U jest przypisana cyfra 3.

Literom D, M, V, jest przypisana cyfra 4.

Literom E, Ę, N, Ń, W jest przypisana cyfra 5.

Literom F, O, Ó, X jest przypisana cyfra 6.

Literom G, P, Y jest przypisana cyfra 7.

Literom H, Q, Z, Ż, Ź jest przypisana cyfra 8.

Literom I , R jest przypisana cyfra 9. (Źródło: Wikipedia)

 

Jeśli wartości liczbowe poszczególnych liter tworzących nasze imiona i nazwisko dają w sumie liczbę 8:

Ósemka  chętnie żyje w świecie. Angażuje się w sprawy ziemskie, sukcesy czy porażki,  pieniądze, siłę i pozycję społeczną. Ludzie ósemki są twardzi, praktyczni, uparci, sprawni, prawdopodobnie mają do czynienia z polityką lub finansami, lecz sukces nie przychodzi im łatwo i niebezpieczeństwo całkowitej porażki jest wszechobecne. Budują swoją karierę zawziętym wysiłkiem, ciężką pracą, uporem, wytrwałością i rozwagą. Mogą być bezlitośni i samolubni, bez skrupułów, i myśleć tylko o pieniądzach, ale pod tą mało pociągającą powierzchownością mogą też ukrywać życzliwe serce, błysk kapryśnej ekscentryczności i szaleństwa.

Ósemka w pracy

Osoby te triumfują wszędzie tam, gdzie w grę wchodzą plany i przedsięwzięcia na wielką skalę. Obdarzone są ogromną siła fizyczną i wytrzymałością, również psychiczną. Ósemka jest liczbą mentalną, co jest wyjątkowo przydatne w świecie biznesu. Osiągają najwyższe stopnie wojskowe, a także stanowiska w polityce i dyplomacji. Dla nich są również wszystkie dyscypliny sportowe. Dobrze im idzie praca w handlu, bankowości i przemyśle, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych. Ósemki często pracują jako szefowie korporacji, dyrektorzy dużych firm, a nawet jako mężowie stanu i głowy państw.

Jeśli w Twoich imionach i nazwisku brakuje litery: H, Z (Q)

Masz do odpracowania deficyt karmiczny, jakim jest lęk przed światem materialnym w jednym z wcieleń. Bałeś się tak bardzo, że zahamowałeś wszelką swoją inicjatywę. Nie miałeś odwagi, by zapewnić swojej rodzinie dom, stabilizację i bezpieczeństwo materialne. Stałeś się typem nieudacznika a właściwie - niedorajdy życiowego.
 
 

Obecnie sprawy finansowe ciągle akcentują swoją obecność w Twoim życiu: nawet jeśli szybko zarobisz, zaraz wszystko wydajesz i znów masz puste kieszenie. Nie dociera do ciebie, że dopóki nie nauczysz się dysponować pieniędzmi, dopóty będziesz miał problemy finansowe. (Piszę te słowa ze szczególnym naciskiem. Kiedyś napisałam je dla mojego Klienta, bardzo młodego człowieka, który stał się właścicielem bardzo dużej kwoty, jakichś 140 tysięcy zł. Moją intencją było ostrzeżenie go, ponieważ nie miał wśród swoich liter ósemki. Daremny trud! Z miesiąca na miesiąc ten chłopak wydawał pieniądze, jakby go w palce parzyły i nie kupił sobie nawet tego, co zapewniło by mu większy komfort życia. Po roku był w takiej samej sytuacji jak przedtem, czyli nienadzwyczajnej.)  Jedno jest jeszcze ważne: szczodrość, nie wszystko wydawaj na siebie, podziel się chciał maleńką cząstką tego, co masz...
  
Jeśli suma liczb wchodzących w datę Twojego urodzenia daje liczbę 8:

Panujesz nad sobą i każdą sytuacją. Nie bawisz się w iluzje, przypuszczenia, domysły, masz trafną ocenę, pewność siebie i nieomylność.  Dla ciebie przeznaczone są najwyższe stanowiska, fotele prezesów, wszelkie pozycje, gdzie liczy się trafna ocena, żelazna konsekwencja, umiejętne kierowanie zespołem i tworzenie od podstaw. Ucz się, w jaki sposób generuje się zyski w przedsiębiorstwach, jak należy podejmować decyzje i egzekwować od podwładnych wykonanie twoich planów. Miej silną wolę i pewną rękę. Nie możesz sobie pozwolić na słabość. Nie pozwól, by finanse tobą rządziły. To ty jesteś ponad finansami.                                                                                                                                                                                            Jeśli zaś pociąga cię ezoteryka, mistycyzm, nie wahaj się – to jest drugi biegun twoich nieprzeciętnych zdolności, więc wykorzystaj je, by nie marnować energii, co także jest twoją wielką zaletą…

 

Sławne Ósemki:  Anatolij Karpow, Puszkin, Moliere, Michał Anioł, Oscar Wilde, Goya, Paul Newman...

Opracowanie autorskie: Anna Małgorzata Bogusz

 

 

 

sobota, 5 października 2013

Mona Barracka - Shiv-Shakti - rzeźba


Shiv-Shakti
Autorka: Mona Barracka
 
 
Jest to ostatnio wykonana rzeźba Mony Barracka - zachwyca swoim pięknem.