Google+ Followers

sobota, 18 maja 2013

Liczba Doświadczenia 26, czyli miłość, przewaga i cierpienie w związkach międzyludzkich.


Liczba Doświadczenia 26, czyli miłość, przewaga i cierpienie w związkach międzyludzkich.Liczba 26 – zwana przez niektórych numerologów liczbą karmy miłości, przez innych – numerologicznym palcem Bożym, czyli stygmatem nieuniknioności. Niektórzy nazywają ją długiem karmicznym ciała, być może z tej przyczyny, że 2 oznacza stratę, 6 – zdrowie i bywa tak, że osoba o niezłym statusie finansowym, który daje (2+6) 8, przeżywa znaczne uszczerbki na zdrowiu.

Jedno jest najbardziej istotne: Ci, którzy mają liczbę 26 w swoim portrecie numerologicznym, przechodzą silną transformację duchową pod wpływem spotkań i relacji z ludźmi, z którymi umówili się przed tym wcieleniem co do tego, że wypełniając cel swojego wcielenia i przerabiając długi i lekcje karmiczne, skorzystają z ich pomocy.

Dlatego ludzie napotykani przy tej wibracji mają dla nas wyjątkowe znaczenie, a także - o ile my posiadamy tę liczbę, bardzo wiele znaczymy w życiu innych, wnosząc do niego najtrudniejsze lekcje okazywania sobie miłości w sytuacjach, gdy cierpienie sprawiane przez druga osobę raczej nakazywałoby nam zostawić ten trudny układ za sobą, i odejść.

Wtedy właśnie wchodzi ów numerologiczny Palec Boży, który poprzez przeszkody nie pozwalające na ten krok, przypomina nam o tym, że niektóre spotkania w naszym życiu są nieuniknione ze względu na pewne zobowiązania, które podjęliśmy wobec danej osoby.

Człowiek o wibracji 26 przechodzi głęboką transformację wewnętrzną pod wpływem innego człowieka albo staje się dla kogoś impulsem i przyczyną transformacji.

Trzeba zauważyć, że jest to liczba karmiczna z drugiej dziesiątki liczb. Skoro liczby złożone poprzedzone Jedynką oznaczają relacje i działania z punktu widzenia JA (Ja w świecie, Ja w rodzinie, Ja w związku partnerskim itd.), to kolejny szereg liczb rozpoczynających się od Dwójki oznacza wejście wibracji sygnujących podmiot  MY (My w świecie, My w rodzinie, My w związku partnerskim). Jest to stan, jaki następuje po tym, gdy Ja rozejrzało się wokół Siebie  i dostrzegło drugie JA, postrzegając je jako Osobą, która podobnie jak ono, ma określone potrzeby emocjonalne, duchowe i fizyczne i tworząc z nią rozmaite typy relacji.
Jak widać, jest to liczba o bardzo głębokim i wręcz doniosłym znaczeniu „ładunku dydaktycznego” , ponieważ nie można wejść w świat i nie wchodzić w relacje z innymi osobami.

A skoro już wchodzimy w te relacje, z powodu tzw. sprzężenia zwrotnego, jakie otrzymujemy w danym związku, nieodzowna staje się potrzeba stałego doskonalenia swojego związku z drugą Osobą, niezależnie od typu tej relacji.


Jeszcze o transformacji: 26 podzielona na pół to 13 – liczba oznaczająca transformację. Są to głębokie, często traumatyczne doświadczenia, po przeżyciu których człowiek już nigdy nie będzie taki sam jak przedtem. Mało tego: liczba 13 nie przestanie oddziaływać w naszym życiu uciążliwością i ograniczeniem, dopóki nie dokończymy i nie zamkniemy naszej pracy. W przypadku liczby 26 jest to praca nad związkiem, nad relacją.

Dlatego liczba ta mówi o transformacji w związku i poprzez związek. Popatrzmy na jej zapis:

26

Liczba ta po zsumowaniu 2 i 6 daje 8. Ósemka również mówi o transformacji i przechodzeniu z poziomu materialnego na poziom duchowy. Natomiast liczba 26  udziela głębszych informacji na temat tego, co jest istotą przemiany wewnętrznej.

Spójrzmy na ten układ liczb: dwójka – pokorna, cicha, słodka, delikatna i wrażliwa, poszukująca miłości, zasłuchana w drugą osobę dialogu, gotowa nawet do poświęceń, ale także wymagająca tych poświęceń od drugiej osoby, jak i dawania: czasu, środków, darów, poświęcania uwagi, obdarowywania słowami wsparcia i akceptacji, słowami podziwu i miłości. Jest to żywioł wody, a więc – charakteryzuje ją ustępliwość, chowanie rzucanych kamieni głęboko na dnie i tajemnicze milczenie, które jest wynikiem zrozumienia i akceptacji.

Z drugiej strony szóstka: pełna zasad, prawd moralnych, wysokiej etyki, ciepła i życzliwa, opiekuńcza i troskliwa, chociaż bywa że władcza i apodyktyczna w swojej miłości. Żywioł powietrza, więc kochająca i poszukująca miłości, a gdy ją znajdzie, stworzy przytulny dom, piękny ogród, by wieść w nim życie jak z romansu wraz z ukochaną osobą. 

Ale... jednak w sumie jest to ósemka, a liczba ta kojarzy się nie tylko ze skutecznym biznesmenem, ale także wprowadza nieunikniony temat strefy zasięgu, mocy i sprawowania władzy w związku.

Przyjrzyjmy się, jak to wygląda w wymiarze ekstremalnym:

Jeśli spotkają się dwie osoby o liczbie 26 – u jednej w samogłoskach, czyli pragnieniach wewnętrznych, a u drugiej liczba ta występuje jako liczba dnia urodzenia i osoby te zakochają się w sobie, co przy tych wibracjach jest nieuniknione, ich wzajemna relacja oraz utrzymanie stanu szczęścia przechodzi przez wyjątkowo trudnie, jeśli nie niebezpieczne próby.

Odbywa się bowiem niewidoczna na planie zewnętrznym walka o prawo decydowania w związku, o posiadanie przewagi racji, a partner/partnerka są postrzegani jako potencjalni rywale w drodze do sukcesu, niezależnie od tego, jak sukces ten jest rozumiany. Co ciekawe, ta ukryta walka odbywa się bez szczęku oręża, bowiem obie liczby działają na siebie tak, jak działa wiatr, który burzy gładką powierzchnię jeziora czy stawu. Emocje są bardzo silne i z jednej strony wywierany jest ojcowski, pełen zasad przymus, z drugiej zaś odpowiedzią jest płaczliwe wykładanie swoich racji i obraza. Jedna, i druga strona w końcu osiąga kompromis  i powierzchnia wód wygładza się muskana delikatnym wietrzykiem, ale w podziemiu trwa zażarta walka, z całym arsenałem taktyki i strategii, na jaka zdobyć się może tylko Ósemka walcząca z opozycją w myśl hasła: Zdeptać wroga, bo ja tu rządzę!

A jak się ma do tego miłość? Uczucie wystawione jest na wielkie próby, ponieważ żadna ze stron nie odpuszcza, a jeśli czasem robi to, zwykle dla zmylenia przeciwnika.

Tymczasem dialog, który rozwija się w takim związku, powinien brzmieć następująco:

Ja – Dwójka, proszę Cię, otocz mnie delikatną, pełną uwagi miłością, uszanuj moją niezwykłą wrażliwość, daj mi poczucie bezpieczeństwa na wszystkich płaszczyznach życia, a ja otworzę przed Tobą bezmiary miłości, delikatności, współczucia i współodczuwania, będę Twoją najlepszą  powiernicą, będę zgadywała Twoje myśli i tworzyła dla Ciebie warunki, abyś czuł się szczęśliwy, tylko mnie kochaj.

Ja – Szóstka, szukałem Cię długo, jesteś ucieleśnieniem moich cichych marzeń, chcę chodzić z Tobą za rękę, spacerując po naszym ogrodzie, chcę przytulać Cię, siedzieć z Tobą przy kominku, pochylać się nad łóżeczkami naszych ślicznych, zdrowych i mądrych dzieci. Nie skrzywdzę Cię i nie zostawię, bo chcę się Tobą opiekować, dbać o ten piękny dom, a wiem, jak to robić najlepiej, jak wychowywać nasze dzieci, tylko mnie słuchaj, ponieważ cię kocham i chcę twojego dobra.

Z obu stron powstają jednak deficyty emocjonalne i nie trzeba długo czekać na pierwsze ich owoce, bowiem liczba 26 stwarza relacji dodatkowe ograniczenia: np. konieczność pochylenia się nad szczególnymi potrzebami partnera, szczególnymi wyzwaniami ze strony np. dzieci, które także nieprzypadkowo przynależą do danego związku.

Obie osoby mają za zadanie ochronę tego, co jest najcenniejsze w nich, a co wnoszą do związku. Wojna toczona w podziemiu, dzięki traumatycznym często wspólnym przeżyciom, czasem wypływa na powierzchnie, ale coraz częściej toczy swe coraz mniej wzburzone wody pod jej powierzchnią. Przy tego typu relacji wzajemna odpowiedzialność za siebie i związek rozwija się w miarę wspólnych przeżyć, zawiedzionych nadziei i strat, a także radości i sukcesów przeżywanych wspólnie. Zasadą ogólną jest wzajemna dbałość o komfort psychiczny, fizyczny i duchowy partnera, gdy tymczasem trudno jest uwolnić się od wewnętrznego napięcia związanego z tym, że mieszka się pod jednym dachem z potencjalnym opozycjonistą!

Wówczas emanować miłością, empatią i życzliwością nie jest łatwo i wyzwanie jest tak duże, że partnerzy tracą czasem nadzieję na utrzymanie relacji. Znamienne jest to, że jeśli odejdą od siebie, Los przywróci ich sobie, a jeśli tak się nie stanie, nastąpi frustracja, jaką przeżywa się nieuchronnie na skutek niewypełnionego zadania.


Warto wiedzieć, a jest to informacja dla osób, które spełniły swoją pracę w sferze liczby 26, że 26 – dzień daje nam szansę, by zamknąć, dopełnić pewne układy emocjonalne, pewne układy w związkach, które już nam nie służą, a które przerobiliśmy na sobie za cenę zrozumienia i cierpienia.

Są numerolodzy, którzy liczbę 26 kojarzą z cierpieniem i tak jest w znacznym zakresie, ale jednak owa Ósemka nadaje posiadaczowi tej liczby dużą odwagę. Tacy ludzie podejmują decyzje szybko i tak śmiałe, że tym mniej odważnym zapiera dech. Wszystko po to, by osiągnąć zamierzony cel.
A droga do celu zwykle biegnie pod górkę, co niesie ze sobą konieczność wdrożenia zawziętego wysiłku.

Jest jeszcze jeden piękny aspekt tej liczby, daje ona bowiem możliwość spełnienia własnych marzeń. Warunek jest jeden, a jest nim niezłomna wiara w to, że się otrzyma przedmiot swoich marzeń. Żadnych wątpliwości!

Trzeba jednak pamiętać, że do spełniania marzeń potrzebni są ludzie – sukces jednostki w jakiekolwiek dziedzinie jest częścią składową sukcesu partnera, grupy, towarzystwa.

Doceniajmy tych, którzy przyjdą do naszego życia, szczególnie wtedy, gdy my i/lub te osoby mamy wibrację 26. Pozwólmy sobie na to, by dokonywały się w nas głębokie wewnętrzne przemiany. Niech zachodzi ta transformacja, abyśmy mogli rozwijać się ku uważności, ku miłości, wejść w nowe wymiary samych siebie.

Liczba 8, którą ta 26 w gruncie rzeczy jest, mówi o równowadze ducha i materii, co dzieje się przy pomocy panowania nad sobą. Uczy mądrej strategii, przeczekania, wzięcia pod uwagę racji i dobra innych osób, zanim podejmie się decyzję, uwzględnienia faktu, że nie jesteśmy sami i nasze decyzje odnoszą skutek nie tylko w naszym osobistym życiu.

Wibracja składa się z wrażliwej 2 i także uduchowianej 6, co pomaga w rozwoju umiejętności słuchania własnej intuicji. Obydwie wibracje mówią o wewnętrznej głębi, o głosie intuicji, czyli tutaj należałoby szczególnie zaufać sobie, swojemu wewnętrznemu głosowi.

Liczba 26 uczy tolerancji, cierpliwości i co najistotniejsze, uczy empatii.

Empatia jednak, kiedy przekroczy swoje granice, zamienia się w pewien rodzaj roztopienia się w drugiej osobie, zatarcia granic pomiędzy własnymi emocjami a emocjami tej drugiej strony. Dobrze jest maksymalnie wczuwać się w drugiego człowieka, trzeba jednak pamiętać o granicach, nie zapominać o własnych odczuciach i nie wchodzić pod wpływ, ponieważ wspólne zawodzenie do niczego nie prowadzi. Rozumieją to dobrze osoby z literą Z...

Ósemka zawsze dobrze służy pozyskiwaniu finansów, jednakże w przypadku liczby 26 obowiązuje zasada: Współpracuję z innymi na swój oraz ich sukces. Podnoszę moje zarobki, podnoszą się zarobki innych. Żadnego „żerowania” w jakiejkolwiek formie na innych, jasne i uczciwe zasady, z których naczelna brzmi: Razem pracujemy na sukces wspólny oraz nasze indywidualne.
Szanujmy tych, którzy wchodzą w nasze życie, chociaż na ogół nie mamy możliwości sprawdzenia, jakie liczby wnoszą w swoim Portrecie Numerologicznym. Istotne jest to, abyśmy okazywali szacunek , miłość i uznanie każdej Istocie, która  zawita w naszym życiu, jako bezcennemu Nauczycielowi na naszych drogach, zesłanemu nam przez wszechmądre i wszechtroskliwe Universum...

 Anna Małgorzata Bogusz


niedziela, 5 maja 2013

Liczba Doświadczenia 19, czyli najsurowszy komornik karmicznyLiczba Doświadczenia 19, czyli najsurowszy komornik karmiczny

Liczba Doświadczenia 19 to jedna z najtrudniejszych do przerobienia Liczb Karmicznych, której patronuje planeta Saturn – nieubłagany sędzia, komornik i egzekutor, który wyegzekwuje wszystkie długi co do grosza, zanim zakończy się trudna i uciążliwa egzystencja dłużnika. Dlatego dusze, które przyszły do ciał z tą liczbą w zapisie scenariusza swego życia zwykle otrzymują w swoim wyposażeniu żelazną wytrzymałość i umiejętność tworzenia i budowania w sobie nadziei na lepszy czas oraz rozpoczynania ciągle od nowa, w obliczu doznanych strat.

W numerologii przypisuje się tej liczbie dwa znaczenia, czyli funkcjonuje ona w dwóch obszarach ludzkiej aktywności w świecie – jako symbol odebrania nam czegoś w zamian za nieprawidłowe wykorzystanie energii oraz jako symbol wyrównania energii w związku z nadużyciem władzy.

Liczba Doświadczenia 19  jako symbol  odebrania

W jednym z wcieleń, a może w kilku nawet nastąpiło nadużycie: otrzymałeś coś, za co powinieneś był zapłacić w jakiejkolwiek formie. Nie uczyniłeś jednak tego.

Teraz życie bije w Ciebie niezrozumiałymi klęskami, które przychodzą nie wiadomo skąd: np. kupujesz dom za swoje ciężko zarobione pieniądze i cieszysz się nim, a tymczasem twoje sprawy finansowe układają się tak, że dom zabiera ci komornik. Na mniejszą skalę: napracowałeś się, a szef nie wypłacił ci pensji, która słusznie ci się należała. Może być tak, że wpakujesz się w bandycki kredyt albo przejmiesz spadek z długiem kredytowym czy hipotecznym.

Inna sytuacja: rodzice swoją ciężką pracą umożliwili ci wykształcenie. Ty zaś zmarnowałeś lata nauki, nie dokończyłeś studiów, nie zapracowałeś na swoją stabilną przyszłość. Teraz życia rzuca Tobą to tu, to tam, nie masz stabilnej sytuacji ani mieszkaniowej, ani finansowej, ciężko pracujesz na swój chleb i ciągle uciekają ci szanse na polepszenie twojej sytuacji finansowej.

W jednym i drugim przypadku punktem wyjściowym do przepracowania karmy jest akceptacja istniejącego stanu rzeczy. Nie jest to łatwe, ponieważ liczba 19 symbolizuje dumę – ego, które rozpoczyna nowy cykl, stojąc na gruzach poprzedniego.  Dumę trzeba więc ukorzyć, pogodzić się z tym, że pewien etap się kończy i rozpocząć życie po stracie od nowa.

Jeżeli dług będzie szybko uregulowany, wtedy człowiek wyzwala się z kołowrotu uciążliwych obowiązków i nieustannych potrzeb.

Liczba 19 ma dwa aspekty, jak każda zresztą z liczb:  W tym pierwszym przypadku odrodzenie może przynieść sukces finansowy i szansę na rozpoczęcie nowego etapu życia, opartego na solidnych podwalinach. Jeżeli zaś spłata idzie wolno, długi zalegają, męczą, ale spłacone być muszą.

Dlaczego tak istotna jest akceptacja trudnego stanu rzeczy? Odpowiedź na to pytanie także jest trudna do przekazania, ponieważ nie dodaje otuchy: korzystniej jest prowadzić „ciężkie życie”, w przeciwnym wypadku długi narastają, spłata się zwalnia, a wtedy choroby atakują ciało. Ta prawda jest zwykle podawana dyskretnie właścicielom tej liczby.

Rodzaj wydarzeń życiowych sygnowanych Liczbą Doświadczenia 19 zależny jest także od miejsca jej obecności w Portrecie Numerologicznym. Jeśli bowiem pojawi się ona w sumie liczb samogłosek, czyli w Dążeniach Duszy, oznacza  egzamin wytrzymałości, walkę na śmierć i życie, często prowadzącą do grobu i zmuszającą do zobaczenia tego, co jest po drugiej stronie. Osoba posiadająca tę liczbę w tym miejscu Portretu często jest lekceważona i pomijana, musi wytrwale zabiegać o akceptację otoczenia i spełnienie swoich pragnień oraz walczyć o akceptację i dowartościowanie siebie.

Słowem, jest to ciężkie życie, obfitujące w trudne przeżycia, czasem nawet - przesłuchania, tortury, w cierpienia duszy. Wszystko to po to, aby tajemnice duszy wyszły na jaw, abyśmy dotknęli tajemnicy stworzenia, bytu.

Liczba 19 w sumie spółgłosek, czyli zewnętrznym aspekcie osobowości oznacza, że osoba taka może być niedoceniania i nawet niezauważana pomimo swoich licznych zdolności kierowniczych i organizacyjnych. Nie ma wyjścia, trzeba akceptować tę sytuację, w przeciwnym wypadku czeka nas trudna i boleśnie upokarzająca końcówka życia.

W Wyrazie Własnym, czyli w liczbie sumy samogłosek i spółgłosek  – można zostać okradzionym nawet ze złudzeń i niczego się nie ma na końcu drogi swego życia. Może zostać zabrana nam wewnętrzna autonomia i wypróbowana na różne sposoby samodzielność myślenia. Zaistnieć może konieczność rozpoczynania wszystkiego od nowa. Drogą do przepracowania tej liczby jest wykazanie inicjatywy, wykazanie się niezależnością, a co najważniejsze - otwarcie się na potrzeby innych ludzi.

W Drodze Życia – lata sygnowane tą liczbą w kalendarium Drogi życia należą do najtrudniejszych, ponieważ w czasie ich trwania trwa najintensywniejsza spłata. Czujemy wówczas uciążliwą  odpowiedzialność za niedokończenie czegoś, męczy nas fakt, że tracimy: czas, pieniądze, użalamy się nad sobą, wydaje nam się, że niesłusznie wykonujemy za kogoś „czarną robotę”, że zbieramy za kogoś, to jest nasz obowiązek, nasz spłata i mamy uregulować ten dług energetyczny, jeśli chcemy zasłużyć na lepsze życie.

Liczba 19 jako liczba karmiczna w Dniu Urodzenia

Ponieważ jest to drugi obrót cyklu 1 – 9, osoba urodzona w tym dniu żyje na wyższym poziomie wibracyjnym i w związku z tym nie powinna uzależniać się od rodziny i małżeństwa. Jedynka jest zawsze samotna, a dziewiątka jest ukierunkowana na świat i ludzkość.

Taka osoba ma znaczną rozpiętość możliwości zawodowych, ale swoją pracę powinna wykonywać samodzielnie, nie licząc ani na pomoc, ani nie włączając się w działania grupowe. Mało tego: nie powinna wiązać się z jedną instytucją, czy przedsiębiorstwem. Taki człowiek nie znosi pośredników, lubi sam wszystko załatwiać. Słowem: pełna niezależność.

Zwykle bywa tak, że urodzony/a w 19. dniu miesiąca posiada duże poczucie odpowiedzialności.         W dniu tym często przychodzą na świat politycy i mężowie stanu. Wibracja ta pozwala im bowiem przepracować temat nadużywania władzy w innych inkarnacjach.

W życiu osobistym należy wykazywać się rozsądkiem i nigdy nie sięgać po skrajności. Ponieważ w taką osobowość wpisana jest potrzeba rozbudowywania i poprawiania sobie stanu posiadania, powstaje w związku z tym ogromna siła wewnętrzna, która zawsze pomaga podnosić się z każdego upadku, a jeśli trzeba, zaczynać wszystko od nowa. Takie osoby mają przymus wewnętrzny, by ciągle coś zmieniać.    I nie łudźmy się, że można im to wyperswadować!
Skoro padły słowa o politykach i mężach stanu:

Liczba 19 jako symbol długu  karmicznego związanego z nadużyciem władzy

Liczba 19 – Jest długiem nadużywania władzy. Zaistniało nadużywanie władzy, tyranizowanie otoczenia, wykorzystywanie, a może nawet bolesne krzywdzenie – bez zwracania uwagi na uczucia i stan drugiej osoby. Dominowało zarozumialstwo i realizacja własnej ambicji nad potrzebami innych ludzi.

Dlatego w tym życiu energia wyrównuje się poprzez wypracowanie wewnętrznej niezależności,  poprzez poznanie własnego wnętrza. Bywa często tak, że brak koordynacji w naszym własnym działaniu przynosi straty materialne i ciągłą potrzebę budowania od podstaw. Wydarzenia uczą nas  wrażliwości i poszanowania innych oraz szacunku dla innych, pomimo ich odmiennych poglądów i systemów wartości.

Kluczowe jest tu podejście do zagadnienia sprawowania władzy, nie w sensie władania i rządzenia  oraz zażywania z tego powodu honorów, a w sensie służenia innym z odpowiedzialnością.

Jedynka jest samotna, ponieważ stoi na czele, ale za nią stoją ludzie (ludzkość) – liczba 9, dla których należy się poświęcić, nad których losem trzeba się z poczuciem odpowiedzialności się pochylić,
Najtrudniejszym jednakże wyzwaniem jest to, że Jedynka jest zamknięta na uczucia, ale Dziewiątka kocha mocno i bezinteresownie, i poświęca się w imię tej miłości. Dlatego, jeśli dochodzisz do władzy i nie sprawujesz jej ze zrozumieniem dla najsłabszego, najmniej znaczącego, czeka cię haniebny upadek i kres twojej władzy/kariery.
Wibracja 19 niesie ze sobą szanse na samo-zrozumienie, co czasem odbywa się poprzez trudne lekcje, kiedy jest się upokarzanym po to, by zrozumieć, jak to jest. Tonie tylko test wytrwałości, ale również i odpowiedzialności za własny styl rządzenia – ze zrozumieniem człowieka, któremu wydaje się polecenia i za którego jest się odpowiedzialnym. Tak należy rozumieć sprawowanie władzy: nie jako przyjmowanie honorów, przywilejów, atrybutów i jej gadżetów. Z przykrością możemy zauważyć, że w obecnych i nie tylko obecnych czasach ta lekcja dla polityków i mężów stanu jest wyjątkowo ignorowana!

Anna Bogusz