Google+ Followers

sobota, 8 czerwca 2013

Porozmawiajmy o liczbach - 1 Liczba - Litera - Zakodowana wibracjaPorozmawiajmy o liczbach

Liczba – Litera - Zakodowana wibracja
 
 
Cały Wszechświat jest jedną wielką wibracją, lecz nie jest ona jednolita, jednobrzmiąca.

Wszechświat w swej macierzystej istocie, w swojej matrycy (Matrixie) jest harmonią.

Jesteśmy kreacją Jam Jest i zarazem cząstką Jego Obecności we Wszechświecie.                  Lecz nie oznacza to, że wszyscy jesteśmy jednakowi.

Wszechświat w swojej istocie, czyli w Matrixie (matrycy, macierzy) jest harmonijnym tworem energetycznym, który zawiera w sobie zapisy - ślady energetyczne wszystkiego, co kiedykolwiek (wg naszego trzywymiarowego pojęcia czasu) wydarzyło się, wydarza i wydarzać będzie.

W zasobach Matrixa nie ma miejsca na nieharmonijność: wszelkie elementy są spojone w Jedność wibrującą harmonijnie – Matrix w sobie właściwy sposób reguluje deficyty energetyczne powstałe we Wszechświecie, doprowadzając do pełnej harmonii, która nie jest niczym innym, jak pulsem bezwarunkowej Miłości.

Wszystko to, co rozgrywa się we Wszechświecie, prędzej czy później zostaje wyważone i wyrównane, aby dostroiło się do podstawowego rytmu Wszechświata. 

Regulatorem jest działające w naszym świecie i wymiarze prawo karmy, które można nazwać prawem wyrównywania energii.

Żyjemy w świecie dualizmu, gdzie spolaryzowane są wszelkie wartości i jakości, a nasze działania i postawy, czyli generalnie – nasze osobowości, z których one wynikają, nazwać można pozytywnymi i negatywnymi, a także – wysoko wibracyjnymi i nisko wibracyjnymi,      z uwzględnieniem całego bogactwa gamy stanów pośrednich.

Liczby to nic innego jak kody, szyfry zawierające w sobie różne rodzaje wibracji.           Wyrażają energie, które działają w Uniwersum.

Nie ma liczb tylko pozytywnych lub tylko negatywnych, ponieważ liczby, jak i wszystko, mają swoje bieguny - aspekty i swoje zakresy częstotliwości wibracyjnej.

Podobnie jest w całym Wszechświecie, gdzie w myśl jego najwyższych praw nie ma czegoś takiego jak dobro i zło, są to umowne pojęcia przypisane do naszego wymiaru. Są uczynki o znaczeniu negatywnym, jak i pozytywnym oraz mające niskie bądź wysokie wibracje, tak jak ich stwórcy, czyli my - ludzie. 

Liczby wchodzą ze sobą w związki, które mogą być harmonijne, obojętne, nieharmonijne, a to przekłada się na relacje wszystkiego ze wszystkim, czyli dotyczy także sfery naszego życia, wzajemnych kontaktów, związków wszelkiego rodzaju.

Cały ten złożony konglomerat aspektów, poziomów wibracji i korelacji harmonicznej decyduje o jakości naszej rzeczywistości wyrażanej za pośrednictwem liczb, które istnieją w naszym życiu, które „nosimy” w sobie i z sobą poprzez nasze imiona i nazwiska, nazwy, adresy, nawet wypowiadane słowa.

Za wszelkimi naszymi działaniami, jakby w tle pracują wibracje liczb, na które przekładają się litery wchodzące w skład naszej mowy.

Poznanie natury liczb przekłada się na lepsze zrozumienie siebie i własnego życia w całej rozciągłości uwarunkowań karmicznych, jak i relacji z otoczeniem, Daje lepsze możliwości przewidywania skutków swoich działań, pozwala na harmonijne działanie w świecie i umożliwia wyważone planowanie.

Jesteśmy odpowiedzialni za wkład, jaki wnosimy w energie świata, w którym żyjemy. Ten wkład to nasze myśli, słowa i działania. Wszystko, co robimy ma znaczenie dla całego Uniwersum, ponieważ wszystko ze wszystkim jest połączone.

Dlatego dobrze jest poznać siebie i rozpoznać własne przymioty, jak i niedostatki, aby wiedzieć, w którą stronę wiedzie nas określone zachowanie czy zaniedbanie.

Rozszyfrujmy liczby, które w sobie nosimy, ponieważ są one jak drogowskazy wiodące ku zestrojeniu się z harmonią Wszechświata, co jest ostatecznym celem każdej egzystencji.
 Zacznijmy od liczby 1, która oznaczać może ona zarazem Jedność Wszystkiego, jak i początek.

Liczba jeden kojarzy się z początkiem, wyjściem z obszaru nieokreśloności, ze świeżo obudzoną świadomością siebie w ograniczonej i ograniczającej przestrzeni ziemskiej. Słowem, Jedynka to noworodek, świeżo narodzony człowiek, który otoczony ogromem świata rozgląda się wokół siebie, wołając: Chcę jeść! Chcę ciepła! Chcę uwagi!  Liczba ta symbolizuje między innymi instynkt przetrwania, czyli wyjście na świat z silną motywacją do zaspokajania swoich indywidualnych potrzeb bytowych. Jest liczbą, którą przypisuje się pierwszej czakrze, związanej z naszym bytowaniem i przeżyciem w świecie, który może okazać się wrogi i niebezpieczny, ponadto pełen rywali. 

Wewnętrzne JA jest bardzo mocne i zdecydowane nawet na walkę, by zdobyć to, co jest potrzebne do życia.

Jedynce przypisuje się cechy zodiakalne znaku Barana  – kosmicznego noworodka. A skoro Baran, to i planeta Mars, przypisanym jej żywiołem jest więc ogień, który jest niespokojny, ekspansywny i gwałtowny...

W numerologii sferą działania liczby 1 jest umysł, sfera mentalna, a sposobem działania – dawanie impulsu, pomysłu, inspiracji, tyle że bez realizacji. Realizacją zajmie się ktoś inny.

Liczbę 1 kojarzy się z męską siłą stwórczą jako źródłem istnienia. Symbolizuje początek, pierwociny, zarzewie (żywioł ognia), w genezis – pierwszą sferę twórczą – pierwszą komórkę zarodkową, od której zaczyna się ekspansja kreacji.

Liczba 1 może swoim kształtem nasuwać na myśl grot strzały. Strzała wypuszczona z łuku zmierza prosto do celu, zdecydowanie, bez zawahania, bez oglądania się na to, czy towarzyszy jej w locie ktokolwiek inny.          

Przypisane jej litery to A, J, S – które sygnalizują i przywołują moc stwórczą, inicjatywę, śmiałość, niezależność i ducha pionierskiego. Z tym, że o ile Jedynka – A - jest rzeczywiście tym śmiałym grotem, litera J symbolizuje już pewne wahania, tak jakby ktoś przystanął na chwilę przed wyruszeniem do akcji, zastanawiając się, czy pójdzie na to... Z kolei litera S, która kształtem przypomina raczej węża, już nie sugeruje ruchu do przodu, raczej jakieś zamknięcie się w sobie, rozmyślanie, rozważanie dwóch opcji (symetria w linii poziomej)          i całkowitą niemożność wyruszenia do przodu (bujanie się w miejscu jak Mańka Wstańka    starsze pokolenie chyba wie, o co chodzi).

Liczba 1, kiedy występuje jako litera A J S nawet, gdy jest poprzedzana przez inną literę, wywiera na nią silny wpływ.

Każda z tych liter A J S (również jako poprzedzane) zwiastuje w Drodze Życia zasadnicze, przełomowe zmiany i sytuacje, których nie sposób przeoczyć.

 Tak właśnie jest z liczbą 1 oznacza ona początek cyklu 1 – 9, w którym zawiera się wszystko.

Każda z liczb występujących w Portrecie Numerologicznym w różnych pozycjach może określać aspekty związane z dniem urodzenia, z wnętrzem, wrażeniem, jakie się robi na otoczeniu, z całym zasobem możliwości realizowania się jednostki, w końcu, z jej Przeznaczeniem, zadaniem życia, misją.

Liczby sygnują również charakter naszych wyzwań, lekcji, prób i doświadczeń. Dobrze jest poznać spolaryzowane zapisy poszczególnych kodów w postaci „czystej”.    
POZYTYWNA JEDYNKA:

Zdolności twórcze;

Oryginalność;

Niezależność;

Inspiracja;

Silnie zaakcentowana indywidualność;

Zdrowa agresywność;

Inicjatywa;

Duch pionierski;

Korelacja pomiędzy myślą, mową i czynem;

Jest to liczba, którą znajdziemy w strategicznych pozycjach Portretu Numerologicznego wynalazców, pionierów, zdobywców.

Cechy pozytywne:

 Odwaga, postęp, ambicja, siła woli, aktywność, siła.

 

NEGATYWNA JEDYNKA:

Arogancja, bezczelność;

Chęć przewodzenia za wszelką cenę;

Egoizm;

Dążenie do zaspokojenia własnych zachcianek bez względu na innych;

Impertynencja.

Niestabilność.

Cechy negatywne:

 Lenistwo, zależność, samolubstwo, niestabilność, egoizm, słabość, strach, stagnacja, upór.

Cechy niszczące:

 Tyrania, samotność, antagonizm, chorobliwie rozbudowana ambicja, zastraszenie, wynoszenie siebie ponad innych.

Punkt środkowy:

Słabość umysłu, senność, ograniczenie intelektu, ograniczenia w wypowiadaniu się i działaniu.

Liczba 1 jako liczba dnia urodzenia:

Masz silną wolę, jesteś osobą niezależną, liczysz tylko na siebie. Lubisz planować, ale planów nie realizujesz, realizację zwykle odkładasz na później.

Jesteś dobrym obserwatorem, posiadasz rozeznanie w różnych sytuacjach życiowych.  Jeśli włączą się emocje, obserwacja może być subiektywna i myląca.

Na świat patrzysz bardziej oczami rozumu niż serca. (Jest bardzo silne dominowanie sfery mentalnej, chyba że inne wibracje są „emocjonalne”).

Bardzo lubisz, by zachęcano Cię do realizacji planów. W ten sposób uruchamiają się w Tobie ukryte zasoby energetyczne.

Liczba 1 określająca wygląd:

Pozytyw: Wygląd oryginalny, nie przejdzie się obojętnie, odczuwa się wewnętrzną siłę i dynamikę, osobowość narzucająca się,  z reguły duża siła fizyczna.

W ubiorze charakterystyczne są odważne wzory, dobrze wyeksponowane dodatki, śmiałe, „gorące” kolory.

Negatyw: Szara mysz, szara, nijaka osobowość, nie rzuca się w oczy.

Test dla Jedynek:

Jesteś Jedynką z liczby Przeznaczenia (zsumowane i zredukowane liczby dnia, miesiąca i roku) lub masz dużo liter o wibracji 1 (A J S) w swoim imieniu (imionach) i nazwisku.

Po czym możesz poznać, że realizujesz się po „ciemnej stronie Mocy”?

Przeciwstawiasz się, nawet kiedy nie ma konkretnej przyczyny ku temu. Ot tak, dla zasady. Ponieważ jednak prawo wyrównywania energii działa bezbłędnie, ciągle spotykasz się z wieloma przeszkodami: A to ludzie, a to jakaś sytuacja. Masz plany, marzenia i nie możesz ich zrealizować, czujesz się bezsilny, czasem wściekły, czasem upokorzony.                          Negatywna Jedynka wyrównuje się między innymi w ten sposób, że rodzice trzymają na wodzy swoje mocno już dorosłe dziecko, ingerując w jego wybory, związki, styl życia. Sprawdzają go czy ją na każdym kroku, nawet nie krępując się w tym zbytnio i starają się pokierować losem swojej latorośli, łamiąc jej wolę i ignorując plany i marzenia. W efekcie czasem marnują swojemu dziecku życie, a tak prawdę mówiąc, nawet zza grobu trzymają swoje dziecko w emocjonalnej pułapce, nie pozwalając mu rozwinąć w pełni swojego potencjału.

Jesteś niezdecydowany, pełen/a wahań. Chciałbyś zadowolić wszystkich, chociaż wszyscy wiedzą o tym, że jest to niemożliwie. Ciebie jednak bardzo to frustruje i deprymuje, czujesz się taki niedoskonały/a!

Jesteś apodyktyczny/a i wyniosły/a. Najgorsze jest to, że z reguły tego nie widzisz, bo przy tym charakteryzuje Cię zadowolenie z siebie. Czasem do tej wygodnej garsoniery zadowolenia dobija się świadomość, że ludzie zaczynają Cię unikać, że chyba jednak nie za bardzo Cię lubią. Jeśli się nie ockniesz, będziesz tak dalej żyć. Najlepiej na bezludnej wyspie...

Postanawiasz coś i ... nie realizujesz. Przemyślisz, wrócisz, znowu porzucisz, i tak kilka nawet razy. Wahania, niepewność, brak woli wykonawczej.

Działasz bez zastanowienia: jest impuls i zaczynasz coś robić, wdrażać, nie bierzesz pod uwagę tego, że możesz nie mieć racji. Co tam! Mało tego, przymuszasz i ponaglasz innych, aby wzięli udział w przedsięwzięciu a na wszelkie słowa ostudzające Twój zapał reagujesz wściekłością. Rezultat? Piękna katastrofa!

Nie umiesz podejmować decyzji, w obliczu wyboru pomiędzy swoją a czyjąś sugestią blokujesz się, ale u podstawy wcale nie leży wahanie czy obawa. Jest to Twój upór. Ma być tak jak ja chcę. Tak!

Twoja piękna dziewczyna, z którą chodzisz już od dłuższego czasu, obiekt zazdrosnych spojrzeń kolegów przytyła znacznie i stała się mniej atrakcyjna. Kocha Cię, a Tobie zdawało się, że ją także darzysz uczuciem. Okazało się, że zobojętniała Ci, stając się mniej reprezentacyjna. Bez wahania porzucasz ją dla innej... Ty musisz mieć wszystko The Best...

Można by jeszcze mnożyć przykłady, ale z powyższych słów chyba wynika, o co chodzi. 
Liczba 1 określająca Przeznaczenie:

INDYWIDUALIZM

Niezależność jest Twoim priorytetem od najmłodszych lat, zawsze ją demonstrowałeś/aś. Chcesz iść tam, gdzie Ty masz ochotę i nie oglądasz się na to czy robią to inni, lub czy się na to zgadzają.

Dzieje się tak, ponieważ Ty masz realizować wszystkie swoje pomysły od początku do  samego końca SAMODZIELNIE. Nie powinieneś/aś zostawiać innym niczego do wykończenia, bo poniesiesz klęskę.

Przez całe swoje życie ucz się i poszerzaj swoją wiedzę. Nie zaniedbuj także swojego ciała, zażywaj dużo ruchu, uprawiaj sport, zapobiegaj chorobom.

Jednocześnie, wraz z ciałem i umysłem rozwijaj duchową stronę swojej osobowości. inaczej przeżyjesz swoje życie, nie wiedząc, że są na świecie inne WARTOŚCI.

Jesteś urodzonym przywódcą, nie lubisz iść w tłumie, i właśnie dlatego w tym, co robisz, powinien być PERFEKCJONIZM. Twoją cechą charakterystyczną AMBICJA.

Jeśli realizowałbyś/ realizowała się w negatywnym aspekcie swojej osobowości, trafiłbyś/trafiłabyś na długą listę hochsztaplerów, upadających gwiazd, sfrustrowanych dyrektorów oraz innych nieudaczników spadających z wysoka.

Jedynka harmonijna ma wszelkie szanse na to, aby rozwinąć się do najdalszych granic swoich możliwości, osiągnąć doskonały rozwój, spełnienie życia, a co najważniejsze - doprowadzić do celu ludzi w nowych sferach działania, pokazać im obszary, o których nie wiedzieli.

Jeśli dasz się ponieść emocjom (no cóż! – żywioł ognia) możesz jednym niewłaściwym uczynkiem, przekreślić swój związek, jakikolwiek by on był lub/i cały dorobek swojego życia.

JESTEŚ PRZYWÓDCĄ, NIE JESTEŚ JEDNYM Z TŁUMU, NIE PRZYJMUJ WZORCÓW, MASZ SWOJE WŁASNE IDEAŁY, IDŹ SWOJĄ WŁASNĄ DROGĄ.

Żywiołem liczby 1 jest ogień, który pali, a poprzez spalanie tworzy nowe wartości, oświetla, jest potężny i mocny.

Najlepszy jest dla Ciebie i Twoich działań kierunek na północ od miejsca, z którego wychodzisz.

Każdy pierwszy ROK UNIWERSALNY (zredukowana suma liczb danego roku) oznacza nowe odkrycia, nowe idee, bardzo śmiałe poczynania. Każdy rok 1. wywraca porządek do góry nogami i tworzy NOWE, z tego powodu należy być czujnym.

Do liczby 1 przypisane są:

Dźwięk: DO - agresja, postęp, twórczość;

Kolor: czerwony;

Planeta: Słońce – początek życia, impuls;

Kamień: rubin.

 Życzę Wam wszystkim, drodzy Jedynkowicze, abyście przechodzili przez doświadczenia życia dynamicznie, sprawnie i pięknie, pokazując nam niezmierzone obszary NOWEGO, inspirując i dając przykład.

 Anna Małgorzata Bogusz