Google+ Followers

poniedziałek, 23 czerwca 2014

Umowa duszy i przegląd życia – Część 2/4


Umowa duszy i przegląd życia – Część 2/4

Nadesłał Steve Beckow 23 czerwca 2014 r.  


 

Ufaj swoim instynktom, one są przesłaniami od Twojej duszy.
 
 
Role w rodzinach

SaLuSa powiedział „inne dusze, które mają odegrać ważne role w waszym życiu, są wybierane przez was i wasze spotkania są zaaranżowane, chociaż może się wam to wydawać przypadkowe.

Zapewniamy was, że każdy, kto wchodzi w wasze życie, wywiera silny i trwały wpływ na  plan waszego życia. …

Nic się nie wydarza przypadkiem, chociaż możecie być przekonani, że tak bywa. Bez planowania nie byłoby możliwe zapewnienie wam doświadczeń, które dokładnie dałyby wam to, czego potrzebujecie dla rozwoju” (1).

Umowa rodzinna – wyjawia – jest współistnieniem ze wszystkimi duszami w bezwarunkowej miłości wzajemnej.

Ponieważ umowa jest przeznaczona dla korzyści każdego z uczestników, niektórzy są ‘ciężcy’, jeśli chodzi o ich równowagę, co umożliwia innym doświadczanie tego, czego potrzebują dla osiągnięcia równowagi i wszyscy mogą pójść do przodu w duchowym wzrastaniu ” (2).

Mateusz przypomina nam, że świadomie bądź nieświadomie wszyscy członkowie rodziny są odpowiedzialni za swoje działania.

Nikt z uczestników nie zna świadomie swojej roli, wszyscy są odpowiedzialni jedynie za swoje osobiste decyzje i działania. Nie możecie kontrolować działań członków rodziny, czujecie się jak w ciemnościach, lecz możecie kontrolować swoje reakcje – reagowanie w świetle pozwala światłu serca wpłynąć i promieniować na wszystkich dookoła” (3).

Fakt, że „rodziny często trzymają się razem poprzez wiele inkarnacji, odgrywając role za każdym razem … może wyjaśnić, dlaczego niektóre rodziny są blisko siebie i mają bardzo mocne powiązania – ujawnia SaLuSa.

Jeśli, na przykład, zdecydujesz, że będziesz mieć ścisły związek z duszą, która nie uczestniczy w twoim planie życia, nie rozwinie się on w nic poważniejszego. W takich okolicznościach zaangażowane są dwie dusze i poza przyjaznymi relacjami nie mogą wznieść się ponad poziom tej relacji. Naturalnie, w przebiegu twojego życia masz wielu przyjaciół, którzy przychodzą i odchodzą, lecz nie muszą oni mieć szczególnego wpływu” (4).

Rola Ego i Wolnej Woli

„Słyszymy czasem pytania o to, gdzie jest wolna wola” – mówi SaLuSa (5). Kiedykolwiek pojawia się temat planowania życia, zaraz potem pojawia się kwestia wolnej woli.

„Z pewnością macie wolną wolę, lecz jednocześnie podjęliście się realizacji pewnego planu, który jest waszą ścieżką dla każdej z inkarnacji. Jest tak po to, aby zapewnić wam postęp  w rozsądny sposób, tak szybko, jak tylko jest to możliwe (6).

Nie mielibyśmy planu, gdybyśmy nie ćwiczyli naszej wolnej woli w kreowaniu – przed inkarnacją – podkreśla. – Lecz to wy macie ostatnie słowo (7).

Archanioł Uriel poprzez Jennifer Hoffman wyjaśnia, w jaki sposób działa współpraca pomiędzy duszą a ego lub osobowością.

„Dusza i ego tworzą umowę na każdy czas wcielenia, w której dusza dostarcza sposobności dla nauki i uzdrowienia, tego, co ego zgodziło się dopełnić. Nie ma ostatecznej umowy, skoro wynik pojawia się w sferze ego i wolnej woli.

Jest sposobność, by wyrazić intencję duszy dla najwyższego i najlepszego wyniku, lecz ego musi być zdolne do porzucenia swojego przywiązania do energii, które wykreowało, jak i chcieć podniesienia swoich wibracji na tę okoliczność. Często ta umowa staje się bitwą pomiędzy ego i wolną wolą, wydaną duszy i podróż życiowa staje się wyzwaniem. …

Kiedy ego zapomina swojej umowy z duszą, jego podróż staje się ‘bez-duszna’, bez partnerstwa duszy. Ta próbuje pokonać ciemność przy pomocy własnych ciemności, zamiast połączyć się ze światłem wewnętrznym. Wówczas życie staje się podróżą pełną strachu, braku i pomieszania” (8).

Tym, czego brakuje, kiedy życie staje się straszliwą podróżą „jest światło duszy, które jest dostępne dla ego, kiedy chce ono dzielić tę podróż i być otwarte na możliwość życia ponad strachem, ponieważ samo nie jest świadome tego jako potencjału”.

Ego musi być przekonane, że poza tą próbą i częścią podróży jest nowy początek, ponieważ ono tego nie wie … Tym, czym możesz się stać, jest obietnica duszy, kiedy pozwolisz jej uczestniczyć w swojej podróży i wspólnie tworzyć uzdrawiająca podróż (9) ...

W jaki sposób pracujemy nad naszymi umowami duszy

Mateusz ujawnia: „każda dusza inkarnuje wypełniona światłem i ze szczególną misją, którą wybrała przed urodzinami” a następnie zapomina o niej.

Niemowlę zna swoją boską tożsamość i misję zawartą w umowie na to wcielenie, ale wszelkie wspomnienia tej wiedzy zostają zapomniane, kiedy dziecko dostosowuje się do gęstego ciała i oczekiwań rodziców. Kiedy dziecko dorasta, mają na nie wpływ autorytety, jak również rówieśnicy” (10).

Zapomnienie, które zachodzi jedynie na poziomie świadomości, jak mówi Mateusz „jest częścią wielkiego projektu, który oferuje danej osobie pouczające doświadczenia i wzdłuż tej drogi dusza wysyła informacje do świadomości w formie rozeznania, intuicji, instynktu i innych rodzajów przewodnictwa, w zgodzie z wyborami zawartymi w umowie” (11).

Doradza nam: „instynkty oraz intuicja, przewodnictwo dla waszej duszy … sugerują wam te aleje, które … wybieracie, aby doświadczać podczas czasu tego życia” (12). Zaleca, abyśmy słuchali ich i podejmowali decyzje w oparciu o nie.

„Osoby, które zważają na te przekazy, żyją w zgodzie z celem swojego wcielenia i utrzymują swoje światło. Światło zaczyna przygasać u tych, którzy ignorują przekazy swej duszy i jeśli nadal nie poświęcają uwagi temu przewodnictwu, odchodzą coraz bardziej od swoich wybranych misji a ich światło przygasa, aż pozostaje tylko iskierka, która podtrzymuje ich siłę życia”  (13).

Zawsze przychodzą do nas przewodnicy, lecz nie zawsze mogą oni ingerować – mówi.

„Pamiętajcie, że zawsze są wokół was wasi pomocnicy i są oni gotowi, by pomagać wam, kiedy potrzebna jest pomoc. Jednakże nie jest to ich zwyczajem, by narzucać się wam i powinniście prosić o pomoc, aby otrzymać odpowiedź. Nie zawsze musi być ona dokładnie taka, jakiej pragniecie i pamiętajcie, że zawsze można coś uzgodnić w waszych planach życia” (14).

Plany życia, które trzeba zmienić, kiedy pojawią się takie okoliczności, których nie przewidziano, stanowią część naszych doświadczeń. SaLuSa doradza, mówiąc, że czasami zmiany nie są korzystne, lecz „w innych okolicznościach mogą dać wam postęp szybszy, niż spodziewalibyście się” (15).

A Mateusz powiada, że możemy prosić o zmianę naszego kontraktu duszy.

„Prośba o zmianę umowy duszy jest dokonywana na poziomie duszy, ponieważ tylko z tego poziomu można rozpoznać, czy okoliczności życia danej osoby są trudniejsze niż to doświadczanie, które poprzednio wybrano. Petycje te są uznawane w przypadku nadmiernego cierpienia” (16).

Możemy ciągle na nowo stawać wobec tego samego wyzwania, aż nauczymy się lekcji, którą ono zawiera i dokonamy postępu duchowego. Następne doświadczenia – wyjaśnia SaLuSa „mogą pojawiać się w każdym obszarze twojego planu życiowego, w którym dotąd towarzyszyło ci niepowodzenie” (17).

Na co możemy się zgodzić, że poradzimy sobie z tym podczas wcielenia? SaLuSa mówi zwykle: „tylko na to, z czym możecie sobie poradzić” (18).

W ten sposób święta podróż od Boga i do Boga przebiega po linii łuku, lecz ma także cechę wtórną, którą jest spirala, w której można wielokrotnie powrócić do tych samych okoliczności, aż nauczymy się lekcji, którą one zawierają.

Ostatecznie wyższy rozwój pozwala nam więcej powiedzieć o naszych przyszłych umowach duszy – wyjaśnia – „Całe życie jest doświadczeniem i kiedy podniesiecie się z niższych wymiarów, będziecie mieli więcej do powiedzenia, gdzie was zabiorą wasze przyszłe inkarnacje” (19).

W ten sposób, kiedy aranżujemy nasze życia przed wcieleniami, w jakiś sposób reagujemy na sytuacje, które zapisaliśmy w naszym skrypcie i pozostają one jako nasze wybory. Zapisaliśmy związki wraz ze wszystkimi ważnymi aktorami naszego życia. Otrzymujemy podszepty, jak mądrze dokonywać wyborów i póki jesteśmy z nimi zgodni, światło w naszym życiu narasta, kiedy ignorujemy je, zanika. Kiedy możemy zmienić plan naszego życia, nadal powracamy do tej samej lekcji, ciągle od nowa, aż z powodzeniem ją opanujemy.

Jutro przyjrzymy się, czym naprawdę jest karma: karą za błędy, lecz i dalszą sposobnością, by przejść przez cenne lekcje duchowe i postęp.

Przypisy


(2) Loc. cit.

(3) Matthew’s Message, Mar. 1, 2012, na: http://www.matthewbooks.com/mattsmessage/.

(4) SaLuSa, June 13, 2014.

(5) SaLuSa, Sept. 18, 2009.

(6) SaLuSa, May 23, 2014.

(7) SaLuSa, Sept. 18, 2009.

(8) Archangel Uriel, “The Soul and Ego Agreement,” Nov. 10, 2010, through Jennifer Hoffman, na: http://www.urielheals.com/.

(9) Loc. cit.

(10) Matthew’s Message, Sept. 11, 2010.

(11) Matthew’s Message, Sept. 11, 2010.

(12) Matthew’s Message, July 4, 2012.

(13) Matthew’s Message, Sept. 11, 2010.

(14) SaLuSa, May 23, 2014.

(15) SaLuSa, Feb. 1, 2013.

(16) Matthew’s Message, Sept. 21, 2009.

(17) SaLuSa, Jan. 5, 2011 and May 23, 2014.

(18) SaLuSa, June 13, 2014.

(19) SaLuSa, June 20, 2014.


Tłumaczenie: Anna Euleya