Google+ Followers

piątek, 25 października 2013

POROZMAWIAJMY O LICZBACH – 9


POROZMAWIAJMY O LICZBACH

9

Ostatnia to liczba z pierwszego cyklu dziewięcioliczbowego – pięknie i wzniośle zamyka szereg poprzedzających ją wibracji, zawierając w sobie najbardziej charakterystyczne ich cechy, ponieważ jest podsumowaniem i dopełnieniem szeregu.

Odpowiednikiem astrologicznym tej liczby jest znak Strzelca, a żywiołem OGIEŃ – mocny, niosący światło i oświecenie, ale też podkładany jako zarzewie pod próchniejące i przestarzałe struktury systemów, które zasługują na przejście do historii tej planety.
 

Dziewiątka to Prometeusz, który ofiarował siebie, aby wydobyć ludzkość z mroków ignorancji, nieświadomości i lęku. Ukradł bogom ogień i został przez nich ukarany za swoją miłość do ludzi i skazany na wieczne udręki. Bezinteresowne poświęcił się dla innych, przynosząc im światło i nadzieję, dzięki którym świat i ludzkość ruszyły do przodu, a ich świadomość została otwarta na wyższe poziomy, gdy rozpierzchła się zasłona ciemności…

Stał się symbolem i pierwowzorem bezinteresownego poświęcenia, poprzez dokonanie dla dobra ludzkości czynu, który złamał ustalony przez władzę idoli porządek oraz niesprawiedliwe prawo. 
Dziewiątka to magnes. Przyciąga ludzi do siebie, łączy ich ze sobą, kontaktuje. Ma poczucie  misji i jest świadoma tego, że obowiązek trzeba wypełnić do końca, nawet za cenę poświęceń. Taka jest Dziewiątka w najwyższym diapazonie swoich możliwości.

Jak widzimy z kształtu – liczba 9 „lekko” i swobodnie stoi na ziemi, natomiast jej górna część przypomina kształtem zbiornik, w który spływają moce duchowe, ściągane na ziemię lub w nią odprowadzane. Jest symbolem osiągnięcia wysokiego poziomu rozwoju duchowego. Zważywszy na to, że liczba 9 to 3 podniesione do drugiej potęgi, jest również liczbą artystów i wtajemniczonych.

Zauważmy, że 9 dodane do jakiejkolwiek liczby pozwala sprowadzić ją do poprzedniej wielkości. Tak samo jest przy mnożeniu, czyli zachowuje się jak zero! Liczba 0 ma szczególne znaczenie w okultyzmie…                                Wrócimy jeszcze do tego tematu.

Liczba 9 wyrażająca się poprzez przypisane do niej litery I, R przynosi duże szanse powodzenia w dziedzinie sztuki, literatury, uzdrawiania. Terenem tych działań jest cały świat, ponieważ Dziewiątka to typowy kosmopolita, nie uznający podziałów, granic, wszędzie widzący tylko Człowieka – bez żadnych uprzedzeń, rasowych, środowiskowych czy społecznych, kochający wszelkie żywe stworzenia.

Czym charakteryzuje się pozytywna Dziewiątka?

Dziewiątka kocha ludzkość jako całość, nie ma dla niej różnic czy ograniczeń światopoglądowych. Talentów posiada wiele i przejawia je w sposób wyrazisty i budzący podziw i szerokie uznanie. Posiada w sobie swoisty magnes dla powodzenia przy zachowaniu istotnych warunków: jeśli umiejętnie okazuje życzliwość i sympatię dla każdej żyjącej istoty, w odpowiedzi przychodzą do niej dobra materialne, a przede wszystkim – miłość. W ogóle „posiadacze” tej liczby są magnetyczni z natury. Przejawiają ogromną wrażliwość, głęboką uczuciowość, są to z reguły istoty nerwowe, impulsywne i namiętne. (Kolor czerwony) Liczą się z innymi, odczuwają  swoje potrzeby z punktu widzenia innych. Nie ma dla nich granic – pracują na całym świecie, a jeśli nie mogą ruszyć się z miejsca zamieszkania, pracują na rzecz świata i ludzkości w miarę swych możliwości, świadomi tego, że ich pragnieniem jest służenie, bezinteresowne poświęcenie.

Określenia takie jak: miłość do świata, braterstwo, miłosierdzie, dobroczynność, rządzenie się wyższymi prawami, artystyczny geniusz, bezinteresowna praca, filantropia, humanizm, magnetyzm, współczucie, zrozumienie, szczodrość, szerokie poglądy, wszystkie one bardzo trafnie charakteryzują pozytywną Dziewiątkę.

Czym charakteryzuje się negatywna Dziewiątka?

9 to bardzo wysoka, silna wibracja, więc jeśli występuje po ciemnej stronie mocy, dreszcze chodzą po plecach na myśl, co taki osobnik (płci obojga) może nawyrabiać. Jest to przede wszystkim typ sarkastyczny. Interesuje się wyłącznie zaspokajaniem swoich potrzeb i słowo ‘bezinteresowność’ może u niego wywołać atak drwiącego śmiechu. Jest tak przewrotny, że dla swojego interesu może wzbudzić w kimś destrukcyjne zachcianki lub namiętności, aby potem wykończyć niepostrzeżenie swoją ofiarę. Charakterystyczne jest tu roszczenie, by  wszystko otrzymać, nie dając nic w zamian.

Negatywna Dziewiątka jest emocjonalna, co nie byłoby złe same w sobie, ale przecież istnieją emocje zarówno pozytywne, jak i negatywne, chodzi tu o te drugie... Przejawia kochliwość na zasadzie motylka i spory egocentryzm. Spłaszczona wrażliwość często wyraża się poprzez sentymentalizm. Ma talent do rozpraszania sił, energii, marnowania czasu swojego oraz innych. Nie jest to osoba praktyczna, ponadto – często lekkomyślna i w dodatku typ Dyzia Marzyciela.

W skrajnych przypadkach do głosu dochodzi rozrzutność, marnotrawstwo, niemoralność, wulgarność, zgorzknienie i ponuractwo (ciemność duszy).

Na środkowej pozycji pomiędzy tymi dwoma biegunami znajdują się osoby zniewolone przez własne namiętności i wysługujące się silniejszym jednostkom dla ich z reguły niezbyt zbożnych celów.

Jak wygląda pozytywna Dziewiątka?

Robi wrażenie na otoczeniu, ponieważ jest to z reguły istota harmonijnie zbudowana, urodziwa i silna. W rozmowach wykazuje się rozległą wiedzą i szerokimi zainteresowaniami. Ruchy ma harmonijne, jest szczera, empatyczna i życzliwa. (Z tej empatii obficie korzysta otoczenie, ponieważ jest to świetny doradca i powiernik, z rękawem zawsze gotowym do wypłakania weń łez – przezornym zalecałabym foliowe zarękawki! Pomimo dużej impulsywności, sprowokowana potrafi zachować takt, za to wystrzeli jak rakietą – bardzo celną i dowcipną ripostą. Ubiera się w sposób miły dla oka, czasem nawet ze sporą dawką ekstrawagancji, ale na ogół w materiały gładkiej fakturze i w stonowanych kolorach.

Jak wygląda negatywna Dziewiątka?

Niezbyt schludny to osobnik, niedbale i „przypadkowo” ubrany, chociaż bardzo ostentacyjnie – „na pokaz”. Ma zaniedbane dłonie i paznokcie.  W zachowaniu bywa wulgarny, czasem agresywny, w rozmowie chce dominować, przerywa i we wszystkich  okolicznościach upatruje korzyści dla siebie.  

No dobrze. Wystarczy!    

Jeśli urodziłeś/aś się 9. dnia miesiąca:

Z pewnością masz silną wolę. W swoim życiu kierujesz się często emocjami a mają one bardzo dużą siłę. Interesuje cię ezoteryka, mistycyzm. Metafizyczna strona rzeczywistości pociąga cię, odkąd zacząłeś poznawać świat. Jeśli nie wybrałeś jeszcze zawodu, dowiedz się, że możesz być bardzo dobrym prawnikiem, wydawcą, pisarzem. Sztuka jest bardzo istotnym elementem w twoim życiu, to poprzez nią zbliżasz się do Boga i pojmujesz go.                                                                                                                                                                                                           Należysz do świata, (Dziewiątka nie żyje dla siebie), dlatego masz trudności w małżeństwie, jest to tak, jakby największe szczęście dawało ci służenie światu, ludziom, natomiast sprawy osobiste nie dawały ci dużej satysfakcji. Od swojego partnera/partnerki wymagasz bardzo wiele, czasem za wiele… To też jest przyczyna twoich trudności.

W zawieraniu małżeństwa unikaj cyklu 9, co oznacza: 9. dzień miesiąca,  miesiąc wrzesień,                     9. miesiąc osobisty, 9. rok osobisty, nawet 9. rok uniwersalny.

Dużo podróżujesz i doświadczasz w życiu wielu zmian.
 

Ciekawie prezentuje się charakterystyka Dziewiątek, kiedy liczba ta jest wynikiem zsumowania i zredukowania do jednej liczby wibracji liter imion i nazwiska. Załączam tabelkę i zapraszam do zabawy:

Literom A, Ą, J, S, Ś jest przypisana cyfra 1.

Literom B, K, T jest przypisana cyfra 2.

Literom C, Ć, L, Ł, U jest przypisana cyfra 3.

Literom D, M, V, jest przypisana cyfra 4.

Literom E, Ę, N, Ń, W jest przypisana cyfra 5.

Literom F, O, Ó, X jest przypisana cyfra 6.

Literom G, P, Y jest przypisana cyfra 7.

Literom H, Q, Z, Ż, Ź jest przypisana cyfra 8.

Literom I , R jest przypisana cyfra 9. (Źródło: Wikipedia)

Jeśli wartości liczbowe poszczególnych liter tworzących Twoje imię (imiona) i nazwisko dają w sumie liczbę 9:

Dziewiątka jest liczbą dokonań umysłowych i duchowych na dużą skalę. Osoby Dziewiątki to marzycielscy idealiści, romantycy, ludzie namiętni i impulsywni, cieszący się powszechną sympatią i dysponujący dużym wdziękiem, ale … łatwo ulegający wpływom. Ludzie tego pokroju mają silną potrzebę niesienia pomocy innym i służenia ogółowi ludzkości. Są wspaniałymi naukowcami i artystami, a także dobrymi, niestandardowymi  nauczycielami. Dla wielu ludzi stanowią źródło inspiracji, lecz są tacy, którzy zarzucają im brak zmysłu praktycznego i odbieganie od utartych schematów i szablonów. Mają naturę rewolucjonisty, który zapala serca, by wzniecić płomień buntu przeciwko niesprawiedliwości i nierówności. Są to ludzie buntujący się przeciwko sztywnym, ograniczającym systemom. Z reguły bywają zdecydowani i mają silną wolę, charakteryzuje ich także wierność sobie. Sprzeciw wywołuje w nich agresywność, nie tolerują go. Są przeniknięci ideą humanitaryzmu, lecz paradoksalnie mają w sobie wiele egocentryzmu. Kochają światła reflektorów i potrzebują zachwytu, uwielbienia i miłości a kiedy zostaną zepchnięci na boczny tor i zapomniani, jest to dla nich jak śmierć za życia… Z tego zapisu wielu jest mistrzów duchowych i przywódców, którzy otoczeni gronem wielbicieli i naśladowców głoszą życie w ascezie i wyrzeczeniach, a sami, po kryjomu, z dala od oczu swoich uczniów i wielbicieli oddają się wszelkim powabom życia w świecie materialnym. No cóż! Człowiek to bardzo skomplikowana Istota …

Dziewiątki mogą osiągnąć sukces w każdej dziedzinie.

Bardzo często obdarzone są takimi zdolnościami jak dar jasnowidzenia, uzdrawiania, telepatia i telekinezy. W dziedzinie wiedzy tajemnej mogą być wielkimi ekspertami. Mnóstwo osób o tej wibracji pracuje jako hipnotyzerzy, media, uzdrowiciele, przepowiadający przyszłość.
 

Dziewiątka jako aktor tragiczny to podobno rarytas aktorski. Są to zresztą z natury artyści, więc mają także szanse na sukces w innych dziedzinach sztuki – jako muzycy, poeci, śpiewacy, malarze, projektanci wnętrz i tancerze.

Wśród dziewiątek znajdziemy wielu kaznodziei, sławnych mówców i polityków, jak również wybitnych ludzi pióra – pisarzy, dziennikarzy, korespondentów i publicystów. Są także doskonałymi mecenasami sztuki i promotorami młodych talentów.

Dziewiątka w pracy

Dziewiątki kochają wolność, przyrodę oraz wielkie przestrzenie, będą więc szczęśliwe, pracując jako rolnicy, leśnicy, marynarze, piloci, geolodzy i geodeci. Powinny zdecydowanie unikać stanowisk zmuszających je do pracy w zamkniętych pomieszczeniach. Jeśli zdarzy im się pracować w takich warunkach, będą wychodzić po przysłowiową bułkę na śniadanie i okrążą spacerkiem cały kwartał budynków, chociaż sklep znajduje się w najbliższym sąsiedztwie firmy.

Są to świetni wykładowcy akademiccy i dobrzy prawnicy (z zastrzeżeniem powyższych warunków).
  

Jeśli w Twoich imionach i nazwisku brakuje litery: I, R

Oznacza to dla Ciebie bardzo poważne wyzwanie w tym życiu: w jednym z wcieleń nie potrafiłeś dostrzec porządku świata z punktu widzenia społeczeństwa. Ważne były dla ciebie tylko twoje sprawy i twoje uczucia. Bałeś się świata i bałeś się angażować w sprawy społeczne. Nie umiałeś docenić innych ludzi i nie rozumiałeś ich uczuć.

Obecnie, sam widzisz, jak silne i trudne do wytrzymania przeżycia uderzają w ciebie raz za razem.  Jest ci ciężko, ponieważ odnosisz wrażenie oddziaływania jakiegoś fatum w swoim życiu. Dowiedz się, że tak będzie i te przykre sytuacje będą się powtarzać, aż do chwili, gdy przebudzi się twoje serce – gdy spojrzysz na siebie i swoje życie z punktu widzenia innych ludzi, gdy dostrzeżesz drugiego człowieka wraz z jego potrzebami i zrobisz coś dla niego zupełnie bezinteresownie. Nie będzie to łatwe, ponieważ będziesz musiał poświęcić bardzo wiele, aby w zamian otrzymać odrobinę ludzkiej miłości. Poprzez doznawanie cierpienia dojdziesz do swojej pełni człowieczeństwa i staniesz się istotą pełną empatii i współczucia, ofiarną i bardzo kochającą…
 

Jeśli suma liczb wchodzących w datę Twojego urodzenia daje liczbę 9:

Twoje PRZEZNACZENIE to:  BRATERSTWO:                                                                                                                                                                                                        MIŁOŚĆ UNIWERSALNA, BEZINTERESOWNA – ŻYCIE DLA LUDZI.

Pozbądź się uprzedzeń rasowych, społecznych i narodowościowych. Skup się na służeniu w szerszym aspekcie, nie tylko swojemu krajowi, lecz i światu. Nie wysuwaj się na plan pierwszy, bądź nawet tym ostatnim. Ukształtuj w sobie postawę nieprzywiązywania się do niczego, ponieważ ty należysz do całej Ziemi. Twoją mocą jest miłość i współczucie – daj je światu.

Oj! Wiem już o tym, że nie wszystkim podoba się ten zapis, jednakże Dziewiątka najwięcej radości i satysfakcji doznaje, gdy spełnia się w służeniu innym.

Od 1. do 9. kończy się cykl, nie zaczynaj żadnych spraw do 9. każdego miesiąca.

Pamiętaj jedno: Dziewiątki to „dzieci szczęścia”. Nie ma takiej przeszkody, której byś nie pokonał. Jesteś w stanie zrealizować każdą swoją myśl, a w obecnych czasach – bardziej niż kiedykolwiek...                                                                                                                                                                                                                      Realizować się możesz WSZĘDZIE.

 


 

Sławne Dziewiątki:  Mahatma Gandhi, Elvis Presley, Jan XXIII, Mikołaj Kopernik, Walt Disney, Matka Teresa z Kalkuty, Karl Gustav Jung, Jan Jakub Rousseau, Johannes Brahms, Antoine de Saint-Exupéry, król Hiszpanii Juan Carlos ....

Opracowanie autorskie: Anna Małgorzata Bogusz