Google+ Followers

niedziela, 8 września 2013

POROZMAWIAJMY O LICZBACH – 4


POROZMAWIAJMY O LICZBACH – 4

Czy są takie  liczby, które uchodzą za niefortunne, nawet wtedy, gdy ma się na myśli wyłącznie ich pozytywne aspekty?

Wygląda na to, że tak, i za taką liczbę większość numerologów uważa liczbę 4. Czwórka to tradycyjnie liczba niepowodzenia, biedy i ogólnego przygnębienia, choć wielu współczesnych numerologów stara się ów fakt ukryć.                                                                                                                                                                                                               Chciałabym razem z Państwem przyjrzeć się tej liczbie i zbadać, czy tak jest rzeczywiście albo może lepiej powiedzieć: czy tak musi być, skoro bardzo wiele naszych ocen zależy od nastawienia, od sposobu podchodzenia do zagadnień, które w swoim zasięgu ma ta liczba.

Weźmy na początek takie hasła jak: intelektualizm, poczucie obowiązku, radość pracy, ukochanie nauki i metody. Czyż brzmi to pesymistycznie, napawa nas smutkiem? Chyba nie, a są to cechy przypisane ludziom o tej wibracji urodzeniowej lub posiadającym w swoich imionach i nazwiskach litery D, M lub/i V (co najmniej jedną).
 
 
        4


Spójrzmy na kształt tej liczby: pionowy słup wbity mocno w ziemię, do niego przytwierdzona jest mocna, kanciasta konstrukcja w postaci trójkąta. Bardziej odpowiednia byłaby wersja z otwartą górną częścią tej liczby, ponieważ wtedy możemy powiedzieć, że do tego górnego kielicha napływa energia kosmiczna i jest przechowywana w nim jak czarze. Jest więc kontakt z Niebem, jak i z Ziemią.

Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że według Pitagorasa czwórka stanowiła symbol wszechświata, który tworzą cztery żywioły: powietrze, ogień, woda, ziemia.

Jednakże starożytni uważali ją za liczbę feralną, gdyż jest pomnożeniem dwójki, która według nich przynosiła nieszczęście.

Nie zmienia to faktu, że Pitagorejczycy uważali czwórkę za liczbę świętą i składali na nią przysięgi. Stanowiła ona  ważny element w obrzędach wtajemniczenia.

Przypatrzmy się tej liczbie, jaki rodzaj energii reprezentuje w  aspektach, zarówno pozytywnym, jak i negatywnym, przy czym trzeba jeszcze wspomnieć o tzw. punkcie środkowym. Jeśli jesteś urodzeniową Czwórką (suma liczb wchodzących w datę urodzenia), możesz zrobić sobie sprawdzian, aby określić, w jakim miejscu na skali odnajdziesz siebie,  cechy swojego charakteru.

Aspekt dodatni:

Konstruktywizm na poziomie materii bądź umysłu.

Samoświadomość.

Duża aktywność.

Praca metodyczna, analityczna, sumienna.

Nacisk na rozwój własny i dążenie do doskonałości we wszystkim, co robisz.

Bardzo dobry pracownik, świadomy, kontrolujący się.

Na pewno znacie ten rodzaj ludzi: zawsze starannie i schludnie ubrani i uczesani, z pewną nuta tradycji, żadnych ekstrawagancji modowych. Skupieni, nieco szorstcy w obejściu, zasadniczy, do bólu sumienni i uczciwi. Ta pewna sztywność w zachowaniu łączy się z dużą godnością i trzymaniem się na dystans. Czwórki nie uczestniczą na ogół w banalnych rozmowach. To właśnie osoby o tej wibracji są odbiorcami sztuki wysokiego lotu i chętnie odwiedzają teatry, sale koncertowe, galerie sztuki itd.
 
 
 
 
Czwórki jak mało kto przejawiają zmysł praktyczny, budzą podziw (lub niechęć) swoją pracowitością, okazują cierpliwość, gdy po raz trzeci szef każe im sprawdzać to samo, co zrobili bardzo dokładnie. Świetnie organizują pracę sobie i innym, gdy się im to zleci. Są to osoby wyjątkowo gospodarne, wierne i lojalne wobec przyjaciół i partnerów i posiadające żelazna wytrzymałość. „Wzorcowa” Czwórka to osoba o wysokim wzroście, szczupła, koścista, silna i zdrowa. Ma ogromny zapas sił witalnych i chętnie przebywa w ruchu, lecz posadzona za biurkiem, by wykonać jakąś pracę, spędzi nad nią długie godziny, nawet nie myśląc o przerwach na wypoczynek.
A teraz mniej wdzięczny aspekt:    

Aspekt ujemny:
Krytycyzm.

Życie pełne ograniczeń i ciężkiej pracy.

Skłonność do analizy zabija wszelkie możliwości widzenia w szerszej perspektywie.

Oszczędność przechodząca w skąpstwo.

Przykro jest patrzeć i słuchać, gdy przyjdzie nam mieć do czynienia z negatywną czwórką: krytykuje bowiem wszystko, co tylko się da, doszukując się przysłowiowej dziury w całym. Przywołuje do życia swojego (a przy okazji – bliskich) ograniczenia w prawie każdej dziedzinie życia. Jest to na ogół typ wyrobnika ze zmęczonym wzrokiem, pobrużdżoną twarzą, o zaciętych ustach, we wszystkim podejrzewającego błąd lub kanciarstwo. Taka osoba będzie się płaszczyć przed zwierzchnikami, stawiać wymagania, chociaż nie są one możliwe do spełnienia, ponieważ dyktuje je wola osoby o ciasnych horyzontach, nie umiejącej z dystansu spojrzeć na siebie i swoje szanse oraz potencjał.  Z reguły negatywna czwórka przejawia skłonność do prostackiego sposobu bycia, jeśli nie wulgarnego, ma bardzo gwałtowne reakcje emocjonalne. Jeśli dana osoba mocno ugrzęźnie w negatywności, może przejawiać to, co nazywamy zezwierzęceniem, a w efekcie postępuje w sposób nieludzki, często okrutny, niszcząc wokół siebie wszystko i wszystkich, często pod wpływem własnej podejrzliwości przekształcającej się w gwałtowną zazdrość.  
Niestety, przy całym tym asortymencie jest to osoba silna fizycznie, o dobrym zdrowiu i bardzo witalna!
Istnieje jeszcze coś takiego jak stan pośredni, czyli

Punkt środkowy:

Jeśli natrafiamy w życiu na „niewolnika” ciężkich warunków życiowych, pozbawionego dóbr materialnych, jeśli jest to dodatkowo osoba o słabym rozwoju umysłowym i kompletnym braku konstruktywnych zainteresowań, oznacza to, że mamy do czynienia z osobą w punkcie zero – z którego to punktu można się jednak wydobyć!
 
 

Jeśli urodziłeś się 4. dnia miesiąca:

Kochasz przyrodę, swój dom, swoją rodzinę i ojczyznę. Masz zamiłowanie do handlu i wielkie szanse, by w tej dziedzinie odnosić sukcesy. Inne dziedziny dla Ciebie to ogrodnictwo, przemysł tekstylny. Masz wyjątkowe wyczucie proporcji i formy – możesz zostać rzeźbiarzem. Wszystko, co stworzysz, jesteś w stanie sprzedać. Nie lubisz zmieniać swoich poglądów, raczej narzucasz je innym, czasem nie zważając na opór. Sam dla siebie stanowisz prawo, nie trzeba Cię rozliczać, Twoje sumienie jest Twoim najlepszym kontrolerem.

Masz bardzo silne życie emocjonalne, a do spraw miłości, pomimo kochliwości, podchodzisz bardzo praktycznie: Jeśli miłość przeszkadza Ci w pracy, odrzucasz miłość. Jesteś optymistą, ale jeśli wpadniesz w czarny nastrój, biada bliskim!

Dobrze by było, abyś pamiętał/a, aby każdego ranka uśmiechnąć się, chociażby do swojego odbicia w lustrze. (Smutek wyjątkowo szarpie Twoje zdrowie.)

Ciekawie prezentuje się charakterystyka Czwórek, kiedy liczba ta jest wynikiem zsumowania i zredukowania do jednej liczby wibracji liter imion i nazwiska. Załączam tabelkę.

  • Literom A, Ą, J, S, Ś jest przypisana cyfra 1.
  • Literom B, K, T jest przypisana cyfra 2.
  • Literom C, Ć, L, Ł, U jest przypisana cyfra 3.
  • Literom D, M, V, jest przypisana cyfra 4.
  • Literom E, Ę, N, Ń, W jest przypisana cyfra 5.
  • Literom F, O, Ó, X jest przypisana cyfra 6.
  • Literom G, P, Y jest przypisana cyfra 7.
  • Literom H, Q, Z, Ż, Ź jest przypisana cyfra 8.
  • Literom I , R jest przypisana cyfra 9. (Źródło: Wikipedia)

Człowiek, który wyraża się w życiu jako Czwórka należy do kategorii ludzi solidnych, konsekwentnych, godnych zaufania, praktycznych, ale też …nudnych, banalnych i nieinspirujących... Niemiło się to czyta, chociaż tak bywa, przecież w rzeczywistości nie ma typów „czystych”, w grę mogą wchodzić jeszcze inne wibracje, np. przeznaczenia czy dążeń, a już obraz się zmienia. . . Ale  za to są to zdolni organizatorzy i urzędnicy, pracowici, lubiący szczegół i rutynę. Nie posiadają radości życia i błyskotliwości, jak np. poprzednio omówione Trójki. W przeciwieństwie do nich pną się z trudem. Sukces nie przychodzi im łatwo, a czasem wręcz im się wymyka. Są prostolinijni, uczciwi, konserwatywni i przestrzegają konwenansów, mozolą się, uważają siebie za "sól tej ziemi". Są podejrzliwi w stosunku do wszystkich, którzy nie reagują podobnie jak oni wobec jakiejkolwiek zmiany w utartych wzorcach. Miewają też szczególne okresy silnej depresji oraz nagłych wybuchów wściekłości.
Jest w tych spostrzeżeniach wiele prawdy, jak i stwierdzeniu, że są to ludzie wręcz niezastąpieni  w pewnych dziedzinach: mechanice, inżynierii, budownictwie i elektronice. Wśród czwórek znajdziemy także wielu stolarzy i mechaników. Jeśli poświęcą się literaturze, odnoszą sukcesy jako eseiści, dramaturdzy lub krytycy. Doskonali są w matematyce, ekonomii, bankowości i księgowości.

Dokładność i cierpliwość predysponują ich do takich zawodów jak: jubilerstwo, zegarmistrzostwo i poligrafia, edytorstwo. Są cenieni wysoko jako krawcy, administratorzy, kontrolerzy jakości produkcji.

Jasny umysł, zmysł analityczny i systematyczność pozwolą czwórkom wybić się jako prawdziwe mózgi kampanii wyborczych i wielkich przedsięwzięć politycznych. Jako lekarze posiadają umiejętność stawiania szybkiej diagnozy, są dobrymi chirurgami. Czwórki częściej niż inne liczby decydują się na karierę wojskową. Stanowią kadrę szczególnie uzdolnionych naukowców. Nie ma bardziej zaufanych urzędników, nie potrzebują nadzoru, sami dla siebie są najsurowszymi sędziami. Kobiety to: nauczycielki, krawcowe, doskonałe gospodynie domowe.

W tej wibracji znajdziemy również handlowców, chemików i ogrodników.

Są to osoby stojące na ziemi, żyjące mocno w świecie materialnym, bezcenne wszędzie tam, gdzie trzeba budować, organizować, uszeregować i ciężko, wytrwale pracować.

Jeśli w Twoim imieniu (imionach) i nazwisku brakuje liter: D, M, V:

Pogódź się z tym, że nie będziesz mógł/mogła niczego osiągnąć bez wysiłku pracy z całym oddaniem. Pracę należy wykonać od początku do końca, nie zaczynać gdzieś w środku, bo się nie uda! Ważne, abyś nawet detale robił/a od początku do końca sam/a. To bardzo ważne, jeśli chcesz pracować skutecznie.

Jeśli suma liczb wchodzących w datę Twojego urodzenia daje liczbę 4:

Twoim Przeznaczeniem jest ORGANIZACJA:

Powinieneś/Powinnaś traktować ograniczenia jako nieistotne, Ty masz być ponad to i wykonywać swoje obowiązki; zadanie, którego się podjąłeś/podjęłaś musi być doskonałe w formie i treści. Bądź wyrozumiały/a dla tych, którzy nie nadążają za Tobą. Twoje cechy to: OBOWIĄZKOWOŚĆ, STABILIZACJA, CIERPLIWOŚĆ.

Podróże, szczególnie te długotrwałe mogą zablokować Twoje szanse na rozwój, korzystniej jest dla Ciebie osiąść na stałe w jednym miejscu i tam się rozwijać.

Byle jakie rozrywki są nie dla ciebie. Bądź zainteresowany/a DOBRYM TEATREM i POWAŻNĄ MUZYKĄ.

Należysz do ludzi, którzy budują trwałe wartości i nie podążają za najnowszymi trendami.

Twoim żywiołem jest ZIEMIA. Twoje ciało powinno poddać się twojej woli, panuj więc nad zmysłami.

Właściwie można by już zakończyć tę prezentację i podjąć kwestie z jej początku: czy liczba 4 jest rzeczywiście tak feralna, jak bywa przedstawiana? Myślę, że każdy z Państwa jest w stanie zrekapitulować powyższe wywody, skonfrontować je ze swoimi odczuciami i samemu sobie udzielić odpowiedzi.
Co do mnie, akurat przerabiam ten temat w praktyce, ponieważ do mojego życia zawitała przed laty, na stałe, podwójna Czwórka. Dla mnie oznacza to obecność uczciwego i zorganizowanego człowieka, z którym zawsze można się dogadać, o ile do głosu nie dojdą emocje.                                                                                                                                                                                 Myślę, że o całokształcie, wartości i wydźwięku  relacji decyduje nie tyle liczba urodzenia, ale tak naprawdę – moc naszego serca… Każdy potrzebuje, by mu ją okazano i każdy może przejawić jego dobroczynną moc w swoim życiu…
Serdecznie pozdrawiam.

Anna Małgorzata Bogusz
(W opracowaniu opierałam się na konspekcie wykładów Pani Heleny Wildy-Kowalskiej.)