Google+ Followers

piątek, 23 grudnia 2011

ROK 2012 W NUMEROLOGII
Wygląda na to, że tematem przewodnim stycznia będą sprawy rodziny, zdrowia, edukacji oraz potrzeb
społecznych, podobnie jak w listopadzie
2011, kiedy bardzo mocno przyciągnęły
naszą uwagę
naglące potrzeby społeczne. Narosły wtedy tendencje do przywracania
równowagi i zdrowych zasad we wszystkich dziedzinach życia. Wystarczy wspomnieć nasilający się Ruch Oburzonych oraz wydarzenia z 11 listopada w Polsce. Niezależnie od środków, jakie przedsięwziął aparat władzy, by zdławić ruch demonstrujących, zaakcentowano potrzebę przebudowy dotychczasowych struktur społecznych i budowy nowych, opartych na zasadach sprzyjających rodzinom, poprawie warunków bytowych
oraz zapewnieniu bezpieczeństwa w aspekcie osobistym, jak i zbiorowym.
Generalnie rok 2012 zakodowany jest w wibracji liczby 5. Oznacza to, że mimo wszystkich niepokojących sygnałów ostatecznie warunki pracy polepszą się i wzmocni się handel międzynarodowy. Na pewno przyjdą znaczące zmiany w zakresie wymiany towarowo-pieniężnej. Wygląda na to, że państwa członkowskie Unii Europejskiej będą starały się wyzwolić ze strefy euro, która w świetle ostatnio mających miejsce załamań gospodarczych staje się swoistą pułapką ekonomiczną.
Wydaje się, że delegalizacja ziół jako środków leczniczych, jaka nastąpiła w ostatniej dekadzie grudnia 2011 r., stanie się przyczynkiem do zainteresowania naturalnymi metodami uzdrawiania, pomijając zrozumiałe w takiej
sytuacji głosy protestu, które mają w roku 2012 szansę na skuteczność.
Pojawi się też zainteresowanie zupełnie nowymi, dotąd nieznanymi medycynie metodami leczenia. Można powiedzieć, że generalnie ludzie zaczną się odmładzać, zarówno cieleśnie, jak i duchowo.
Ze względu na wzmożoną liczbę eksperymentów naukowych, na świecie pojawi się jeszcze wiele wynalazków,
które w efekcie przyniosą nowe, rewolucyjne rozwiązania w zakresie m.in. energetyki, uwalniając świat od zależności od dostawców drogiej energii pozyskiwanej metodami dewastującymi naszą planetę.
Wzmocni się tendencja do komunikowania się ludzi na różnych poziomach, wzrośnie elastyczność w kontaktach czy to partnerskich, czy to handlowych. Generalnym hasłem tego roku będzie postęp, awans jednostki, grup
społecznych i ludzkości w skali globalnej.
Pojawi się nieunikniony chaos i niepokój, a wielość i różnorodność wydarzeń na pewno
pociągnie za sobą napięcia i emocje, czego wyrazem mogą być krótkie spięcia w
kontaktach międzyludzkich i na arenie międzynarodowej. Jednak zdecydowanie
będzie to rok, w którym ludzkość zyska szansę na dokonanie znaczącego postępu i
oby ją wykorzystała!
Styczeń jako miesiąc uniwersalny szósty
STYCZEŃ – to miesiąc uniwersalny 6. W tym miesiącu przejawią się tendencje identyczne jak w listopadzie poprzedniego roku. Jest to zjawisko bardzo pozytywne, ponieważ nastąpi większa konsolidacja rodzin, a tematem
nadrzędnym może stać się uzdrawianie w szeroko pojętym rozumieniu tego słowa, od uzdrawiania ciała, psychiki i ducha do uzdrawiania struktur i sytuacji społecznych. Ponieważ tendencje te bazują na „postępowym” roku uniwersalnym piątym, wszelkie zmiany będą zachodzić nie tak harmonijnie i spokojnie, jak sugerowałaby „czysta”
liczba 6. Nie zmienia to faktu, że nawet pewien chaos, konflikty i silne emocje w sumie przyniosą już w styczniu korzystne rozwiązanie palących kwestii społecznych. Łatwo też przewidzieć ruch protestu w sprawie delegalizacji ziół, i w związku z nim zainteresowanie zdrowiem obywateli. Prawdopodobnie ponownie zaistnieje potrzeba przeprowadzenia jakichś działań naprawczych w systemach edukacji. Dziać się będzie dużo, ale hasłem nadrzędnym będzie osiągnięcie równowagi i zapewnienie bardziej godnych i bezpieczniejszych warunków
bytowania.
Wibracje lat bieżących (uniwersalnych) stanowią zakodowania liczbowe naszych nastrojów, emocji, pragnień i działań. Aby rozszyfrować podteksty indywidualne, numerologia wprowadza pojęcie roku osobistego, czyli własnego, a co za tym idzie – miesiąca i nawet dnia osobistego.
Jak obliczyć swój rok osobisty? Istnieją dwa systemy liczenia i co zadziwiające, obydwa się sprawdzają!
Proponuję ten, który zwykle stosuję: Dodajemy do siebie liczby: dnia urodzenia, miesiąca urodzenia oraz liczbę roku bieżącego. Np. Urodziłam się 26 7. 26+7=33=6. Dodaję 6 do liczby roku bieżącego
(uniwersalnego), czyli 5 (2+0+1+2=5): 6+5 = 11 (Można też liczyć: 26+7=33+5=38=11). A więc rok 2012 jest moim rokiem osobistym 11.
Każdy może sobie policzyć liczbę roku osobistego i otrzymawszy ją, sprawdzić w załączonej tabeli, jaki jest potencjał tego roku i jakie wymagania on stawia. Chciałabym zauważyć, że nie mam tu na myśli jakiegoś nakazu, któremu trzeba bezwzględnie się podporządkować, aby życie przebiegało pomyślnie. Gdyby tak było,
najszczęśliwszymi ludźmi na świecie byliby numerolodzy! Tak się składa, że nie znając nawet podstaw
numerologii, jakby instynktownie działamy zgodnie z określonymi wibracjami
liczb. A ponieważ każda liczba ma dwa aspekty, pozytywny i negatywny, dobrze jest być świadomym potencjalnych zagrożeń, jakie mogą zaistnieć w ciągu danego czasu, co stosuje się szczególnie do tzw.
miesięcy osobistych. I tu dobrze jest zaprzyjaźnić się z numerologią!
Tabela roku osobistego:
Jeśli liczbą Twojego roku osobistego jest:
1 Przechodzisz przez najważniejsze zmiany w życiu. Zyskujesz szansę, by podkreślić swoją indywidualność we wszystkich dziedzinach życia. Uczyń priorytet ze spraw, które są dla ciebie najważniejsze. Bądź niezależny. Pamiętaj, byś zawsze badał, czy na pewno masz rację. Wsłuchuj się wyłącznie w swój głos wewnętrzny. Dokonaj zmiany, którą zaplanowałeś. Przeprowadź swój nowy plan lub dodaj coś do tego, czym się aktualnie zajmujesz.
Bądź otwarty na bliską zmianę. Otrzymujesz teraz szansę jedyną na dziewięć lat. Jesteś u szczytu sił. Zapoczątkuj to, co chcesz robić w tym czasie najbliższych dziewięciu lat. Pamiętaj: co zasiejesz, to będziesz zbierał! Przede wszystkim: NIE BĄDŹ LENIWY!
2 Teraz przychodzi czas na pierwsze efekty tego, co zrobiłeś w pierwszym roku. Nie musisz działać, teraz przyciągasz! Wszystko do ciebie przyjdzie, o ile będziesz spokojny i otwarty. Jesteś gotowy do przyjmowania
– utrzymuj umysł w stanie otwartym. Ucz się wszystkiego, co cię interesuje, zbieraj informacje o tym, co może ci się przydać w przyszłości. Spróbuj pracować poprzez innych, raczej nie działaj samemu. Bądź spokojny, zdystansowany, miły. Zatroszcz się o przyjaciół. Nie trać z oczu swego celu i gromadź rzeczy,
które pomogą ci go osiągnąć. Nowe szanse otworzą się przed tobą, jeśli nie
będziesz czynił wielkich wysiłków, by do ciebie przyszły. Unikaj przewrażliwienia.
RÓB NIEWIELKIE RZECZY, CZEKAJ!
3 Ten rok przeznaczony jest na życie towarzyskie wśród przyjaciół i zawieranie nowych przyjaźni. Możesz uczestniczyć w rozrywkach, sprzyjają temu warunki. Poczujesz radość i optymizm, nie będziesz przeciążony
odpowiedzialnością i możesz spokojnie przeznaczyć czas na przyjemności. Ale uważaj, by nie roztrwonić swojej energii, nie zabierać się do wielu rzeczy na raz i nie zaczynać czegoś nowego przed ukończeniem poprzedniego. Trzymaj się mocno jednego celu i uważaj, by nie poddać się smutnym nastrojom! Idealny rok
na radość!
4 Ten rok przeznaczony jest na pracę. Nie możesz sobie pobłażać ani tracić czasu, ponieważ źle na tym wyjdzie twoje zdrowie, a ty i tak nie zaznasz przyjemności płynącej z wolnego czasu i wypoczynku. Na odpoczynek
w przyszłym roku trzeba zarobić pilną pracą. Wypróbuj wszystkie swoje pomysły od strony praktycznej. Napraw stare błędy i nie rób nowych. Opracuj swój projekt w szczegółach, umocnij jego słabe miejsca, Bądź trzeźwy i rozsądny we wszystkich sprawach. BĄDŹ ZAWSZE ZAJĘTY.
5 W tym roku powinno ci towarzyszyć poczucie swobody. Akceptuj nowe sytuacje, miejsca, ludzi.
Jest to rok postępu. Posługuj się obficie reklamą lub autoreklamą. Będzie się dużo działo i nie raz będziesz zaskoczony przebiegiem wydarzeń, ale nie pozwól sobie na niepokoje, przystosuj się. Wiele nowego możesz się nauczyć w tym roku. Nie trwoń czasu ani energii! Rób wiele różnych rzeczy, ale niech każda będzie dla ciebie pożyteczna. Jeśli uważasz, że wplątałeś się w ślepy zaułek, teraz masz szansę, by się z niego wyrwać!
6 Ten rok
przynosi ci dużo odpowiedzialności. Nie skupiaj się zbytnio na sobie, ponieważ będziesz potrzebny otoczeniu, np. jako mediator, doradca. Mimo że rodzina daje ci w kość spróbuj ją zaakceptować taką, jaka jest. Jeśli będziesz otwarty, odczujesz pozytywne sygnały ze strony swego otoczenia. Bądź sumienny i dokładny we wszystkim, czego się podejmujesz, doprowadzaj każde przedsięwzięcie do końca. Nie spiesz się, nie bądź gorączkowy. Niech rzeczy wokół idą własnym torem. To nie jest rok na wielkie osiągnięcia, możesz nawet odczuwać pewien zastój, ale pracuj nieustannie i rób w swoim własnym życiu wiele niewidzialnych przygotowań. W tym roku może się rozwiązać wiele spraw rodzinnych i małżeńskich, o ile przyczynisz się do tego swoją postawą.
7 Ten rok daje szansę na znaczne rozwinięcie swojej duchowości. Nie udzielaj się zbytnio, ani towarzysko, ani
społecznie. Samotność ci posłuży, poznasz swe siły, swoje poprzednie błędy irozpoznasz pragnienia na przyszłość. Nie żałuj przeszłości, tylko przyjrzyj sięjej i ustaw ją na właściwym miejscu. Pozostaw swoje plany, nie musisz teraz za niczym gnać. To nie jest czas na rozwój i zmiany, tylko na refleksję, przewartościowanie i doskonalenie. Przeanalizuj wszystko, co robiłeś lub robisz. Umocnij to, co należy zachować. Jeśli nie dążysz za wszelką cenę do
pieniędzy dla nich samych, otrzymasz je. SPODZIEWAJ SIĘ ROZWOJU!
8 Ten rok jest twoim silnym rokiem.Moc jest z Tobą! Zrobisz istotne kroki do przodu. O ile wykazałeś się
pracowitością, włożyłeś wysiłek i byłeś aktywny, w nagrodę ujrzysz liczne efekty swoich działań. Teraz priorytetem jest dla ciebie aktywność i to o bardzo szerokim zasięgu. Zbierz wszystkie swoje siły i rozdziel na wszystkie zamiary. Planuj nawet myśli, działaj! Jest to jedyny taki czas, kiedy możesz zmusić sytuacje i rzeczy, by przyszły do ciebie i współdziałały z tobą. Bądź sprawiedliwy i wykaż się sprawiedliwością. Masz możliwości, by dokonać coś naprawdę znaczącego!
9 Jest to czas na remanent w domu, w pracy lub w układach osobistych. Nie będzie to łatwy rok, bo pojawią się przeszkody powstałe na skutek błędów z poprzednich lat, trzeba będzie się z nimi uporać. Porzucone i
zaniedbane sprawy trzeba teraz za wszelką cenę zakończyć i podsumować wszystkie rachunki. Zrób to właśnie w tym roku, bez ociągania. Jeśli nie zrobisz z siebie pępka świata, możesz w tym roku zaznać wiele radości. Jest to bowiem rok dla przyjaciół, ale pora, abyś przejrzał i zweryfikował ich listę. Kończy się „stary” cykl dziewięcioletni i zaczyna nowy. Przebywaj wśród natury, ciesz się muzyką, sztuką. Daj wyraz swoim życzliwym uczuciom i okazuj tolerancję w stosunku do wszystkich. Zakończ lub porzuć wszystko, co cię nie bawiło lub co ci przeszkadza.
11 Jest to drugi „wewnętrzny rok”, podobnie jak 7. Idealna pora na to, byś przyjrzał się wszystkiemu, co robisz i
na wewnętrzne wzrastanie. Rok ten jest sprawdzianem dla zastosowanych przez ciebie zasad – w pracy lub w stosunkach z ludźmi. Skrupulatnie i wnikliwie zbadaj wszystko, co robisz, jeśli przekonasz się, że wszystko jest zdrowe, że jesteś w porządku, twoje postępowanie w życiu będzie miało prawidłowy kierunek i żadne czynniki zewnętrzne nie zdołają cię zatrzymać ani sprowadzić ze słusznej drogi. Lecz jeśli nie będziesz się dostatecznie zajmować tymi sprawami (kontrola i wykonanie), dostaniesz się pod wpływ negatywnej dwójki, co oznacza ograniczenia i przeszkody. Skupisz się w tym roku na zagadnieniach wiary, kwestiach natury psychologicznej. Możesz doznać nowego rodzaju olśnienia i iluminacji, które przekażesz innym. Może to być rok np. jakiegoś wynalazku.
22 W tym roku musisz zrealizować praktycznie swoje marzenia. Wibracja ta należy do całej ludzkości. Możesz być inicjatorem lub głównym wykonawcą jakiegoś projektu, ale twoje motywy muszą dotyczyć postępu ogólnego, a nie osobistego. Tylko taki sposób postępowania przyniesie ci korzyści. Działaj pełną parą i nie pozwalaj sobie przeszkadzać, Ten rok to szansa, byś zrobił coś znaczącego dla świata.
Opracowanie na podstawie konspektu z wykładów mojej Mistrzyni, Heleny Wildy-Kowalskiej.
Za kilka dni: Twój miesiąc osobisty.