Google+ Followers

środa, 5 lutego 2014

Porozmawiajmy o liczbach - 7


POROZMAWIAJMY O LICZBACH – 7


Kolejna piękna liczba w numerologicznym panteonie. Spójrzmy na jej kształt: niektórzy widzą ją w kształcie węża (jak S) i jest to uzasadnione – wąż, a właściwie dwa węże na kaduceuszu Hermesa są symbolem zejścia w materię sił twórczych, niebiańskich, poprzez  kręgosłup.
 
 
Kiedy przyjrzymy się jej kształtowi, pojawia się jeszcze jedno skojarzenie: Człowiek, który siedzi z głową pochyloną w zamyśleniu. Zamyślenie, rozważanie, analiza, rozpatrywanie treści duchowych i ziemskich (energia swobodnie dopływa z obu poziomów). Ten, kto rozmyśla, dystansuje się od otoczenia. Jeśli jest ono liczne, sprawia wrażenie, jakby się izolował. Jeśli jest sam, oddaje się rozważaniom z pełnym zaangażowaniem.
 7

Dystans… to jedno ze słów, którymi określić można jakże skomplikowaną osobowość numerologicznej Siódemki, czy to z daty urodzenia, czy to z liczb samogłosek, spółgłosek i wszystkich liter imion i nazwiska. Liczba 7 jest odpowiednikiem zodiakalnej Wagi, przypomnijmy sobie chociażby postawę Petroniusza z Quo vadis H. Sienkiewicza.

Siódemka pozornie nie zwraca na siebie uwagi, jest jakby wycofana, skupiona na swoich myślach. W rozmowie nie wyrywa się ze swoim zdaniem, ale zapytana o nie, odpowiada niespiesznie, z rozwagą, zwykle dobierając starannie słowa i zwroty, a to co mówi, ma dużą wartość dla słuchaczy, ponieważ wypowiedź jest zwarta, logiczna i … prosto do celu.

Jest mądra, ponieważ wyciąga wnioski ze swoich doświadczeń, wszystko, co do niej przychodzi, poddaje szczegółowej analizie. Nie angażuje się emocjonalnie, dlatego jest rozsądna. Strefa mentalna Siódemki jest bardzo mocna.

Niech nas nie zmyli jej zdystansowana postawa, dystynkcja i poprawność zachowania, godność, która od niej bije i … czasem onieśmiela. Pod pozorem chłodu i rezerwy kryje się ogień gorących uczuć, tyle że jest on jakby pod grubą warstwą lodu. I taka właśnie Siódemka jest… na okazywane jej uczucie odpowie przysłowiowym wiadrem zimnej wody, chociaż serce jej/jego wyrywa się, wołając: Kocham Cię, kocham!

Jakie jeszcze tajemnice kryje maseczka Siódemki? Ogromną wrażliwość, podatność na zranienia. Ten człowiek, kiedy jest zraniony, odsuwa się daleko, zagłębiając się w swoim bólu i wiele czasu upłynie, zanim wyjdzie ponownie do ludzi ze swojej samotni. Zrobi to dopiero wtedy, gdy przepracuje problem i wyciągnie wnioski na przyszłość.

Jest to z reguły osoba bardzo bystra i czująca, z tym, że w przeciwieństwie do Szóstki raczej nie opiera obserwacji na cielesnych zmysłach, za bardzo często korzysta ze swej nadzwyczajnej intuicji     i znajomości człowieka na podstawie przeżytych przez siebie doświadczeń.

Siódemka nie znosi niesprawiedliwości w jakimkolwiek aspekcie życia. Cierpi wtedy bardzo. Jest to z reguły osoba wierząca i niezależnie od wyznania, nawet kiedy jest poza wszelkimi religiami, charakteryzuje się głęboką i żywą wiarą w nazwijmy tak – Najwyższą Istotę. 

Idealny teoretyk z przewagą myślenia abstrakcyjnego. Twórca nowych teorii.

Nie mówi wiele, chyba że poproszony, by sięgnął do skarbnicy swojej wiedzy i mądrości. Chętnie milczy, na ogół lubi odosobnienie.

Jeśli inne liczby Portretu Osobowości wskazują na dużą towarzyskość, przed Siódemką stoi lekcja: NAUCZ SIĘ PRZEBYWAĆ W SAMOTNOSCI, NIE CZUJĄC SIĘ SAMOTNYM. (Przypominam, że omawiamy „czyste, idealne” typy poszczególnych wibracji liczbowych. Inne liczby w Portrecie Osobowości mogą zakłócać wyrazistość obrazu.)

Osoby, których imiona i nazwiska zawierają jedną chociażby z liter G, P, Y na ogół dążą do rozwoju swojej duchowości, noszą w sobie pragnienie doskonalenia się i zdobycia mądrości, a nawet i sławy.


Ludwik Pasteur


Jak wiadomo, żyjemy w dualizmie a dualizm nie omija świata liczb, co oznacza, że mamy Siódemkę „pozytywną”, jak i Siódemkę „negatywną”.  

Czym charakteryzuje się pozytywna Siódemka?
Jest to na ogół „Źródło Mądrości” o głębi, której zwykle nie sposób docenić, ponieważ mądrość i wiedza nie błyszczą na pokaz.  Przedstawiciele tej liczby dążą do doskonałości we wszystkim, co robią. Są to osoby zrównoważone, o wysokiej kulturze osobistej oraz silnej, niezłomnej woli. Cechuje je znaczna wrażliwość i duma – trzymają się z dala od tłumu i chowają swoje głębokie, gorące uczucia pod pozornym chłodem.
                                                                                                                                                                       Marcel Proust
Istoty te są wielkoduszne i przejawiają uprzejmość w kontaktach towarzyskich – są bardzo cenione przez otoczenie i mile witane, ale … kochają samotność.

Przejawiają zainteresowanie mistyką i okultyzmem. Ich dramatem jest to, że na ogół nie są rozumiani przez otoczenie, nie mówią o swoich przeżyciach i troskach, nie proszą także nigdy o rady i pomoc.
Wszystko, co do nich przychodzi, poddają głębokiej analizie, są skupione na swoim wnętrzu               (introspektywne), są ostoją spokoju i stałości. Uduchowiona Siódemka (a z reguły tak jest) często medytuje lub/i modli się, przejawia  wyrafinowaną mądrość. Ludzie Siódemki mają też skłonność do badań naukowych. Na ogół są cisi i milczący. 

Mieszają się w nas samych różne, często przeciwstawne cechy, a także napotykamy na osoby, które znajdują się na przeciwstawnych biegunach. Zatem:

Czym charakteryzuje się negatywna Siódemka?
Niespokojna to dusza. Wiecznie szuka (co nie jest czymś nagannym), ale błądzi i nie wyciąga wniosków, zmienia ciągle zainteresowania, nie można na niej polegać, jest niesłowna. Posługuje się ironią i sarkazmem, nie interesuje się uczuciami i emocjami innych ludzi, lekceważy ich i wyśmiewa, szydzi  ze wszystkiego co subtelne i wzniosłe. Zagadnienia duchowego rozwoju nie interesują jej, najczęściej jest to ateista.
Kiedy realizujemy się po ciemnej stronie Mocy, pogłębiamy w sobie cień,  przydając sobie nowe, mroczne nawyki, przekonania i cechy. W ten sposób w pakiecie negatywnej Siódemki znajdziemy takie cechy jak:  melancholijne nastawienie, oziębłość, obcość w stosunku do innych, sceptycyzm, poczucie poniżenia, nerwowość, nawykowe wyszukiwanie winy u innych.
Jeśli idziemy tak dalej (w samozadowoleniu lub ignorancji, a często w jednym i drugim) pojawia się znaczna nerwowość, próżniactwo, pijaństwo, złość, złośliwość, skłonność do złodziejstwa, chytrość, podłość oraz uzależnienie od substancji psychogennych.
Bywa tak, że jest się pośrodku, pomiędzy dwoma biegunami: objawia się ten stan całkowitą niemożnością wyrażenia swoich uczuć, niezrozumieniem siebie i pozostawanie niezrozumianym przez otoczenie. Marzyciel, który kończy na samych marzeniach, uciekając od ich realizacji ze względu na konieczność wysiłku, to także stan pośredni.

Jak wygląda pozytywna Siódemka?
Osoba cicha, zdystansowana do wszystkiego, zrównoważona. Na ogół delikatnej budowy. Ubiera się ze smakiem i starannie. Kobiety kochają pastele.

 

Greta Garbo
 
Jak wygląda negatywna Siódemka?
Trudno z nim wysiedzieć, bo jest nerwowy, rozgadany, przyciąga wszelkimi sposobami uwagę innych, chociaż w sumie robi to po to, by pokryć swoje zmieszanie.  Jest wulgarny. Nosi ubiory o złych kombinacjach kolorystycznych.
 

Jeśli urodziłeś/aś się 7. dnia miesiąca:

Nie potrafisz żyć z zadowoleniem bez zdobyczy cywilizacji. Posiadasz zdolności do głębokiej analizy. Jeśli wchodzisz w jakiekolwiek spekulacje, uważaj! Zaczną się kłopoty! Swoją pracę powinieneś znać w detalach, masz być perfekcjonistą. Nie przyjmuj rad niezgodnych z Twoją intuicją – to ona jest Twoją najlepszą doradczynią. Nie zajmuj się nieustannie poszukiwaniami, miej cierpliwość, cierpliwie czekaj. (To, czego poszukujesz, samo przyjdzie i we właściwym czasie.)
Posiadasz uzdolnienia muzyczne (organy, instrumenty smyczkowe).
Masz dobre rozeznanie w sprawach finansowych i możesz mieć sukcesy finansowe, pod warunkiem że nie będziesz prześladować fortuny, goniąc za nią. Jeżeli wibrację 8 nosi Twoje imię, miesiąc lub rok urodzenia, czekają cię ogromne sukcesy finansowe.
Unikaj małżeństwa każdego 7. dnia miesiąca, w 7. miesiącu, czyli w lipcu oraz w roku, którego sumą liczb jest 7.
Staraj się JAK NAWIĘCEJ CZASU SPĘDZAĆ WŚRÓD PRZYRODY.
POWINIENEŚ PRZEBYWAĆ CODZIENNIE PRZEZ CO NAJMNIEJ PÓŁ GODZINY SAM NA SAM.

Po więcej szczegółów na temat Siódemek w aspekcie siódemkowych dat zapraszam na:


Ciekawie prezentuje się charakterystyka Siódemek, kiedy liczba ta jest wynikiem zsumowania i zredukowania do jednej liczby wibracji liter imion i nazwiska. Załączam tabelkę i zapraszam do zabawy:

Literom A, Ą, J, S, Ś jest przypisana cyfra 1.

Literom B, K, T jest przypisana cyfra 2.

Literom C, Ć, L, Ł, U jest przypisana cyfra 3.

Literom D, M, V, jest przypisana cyfra 4.

Literom E, Ę, N, Ń, W jest przypisana cyfra 5.

Literom F, O, Ó, X jest przypisana cyfra 6.

Literom G, P, Y jest przypisana cyfra 7.

Literom H, Q, Z, Ż, Ź jest przypisana cyfra 8.

Literom I , R jest przypisana cyfra 9. (Źródło: Wikipedia)
 

Jeśli zsumowane wartości liczbowe poszczególnych liter tworzących nasze imiona i nazwisko dają w liczbę 7:
Należysz do ludzi, którzy żyją w pewnym oddaleniu od głównego nurtu życia codziennego. Jesteś raczej samotnikiem skupionym na własnym (bogatym) wnętrzu). Twoje reakcje są powściągliwe, Twoja powaga, godność i opanowanie budzą respekt. Siódemka jest liczbą uczonych, filozofów i mistyków.
Siódemki lubią przebywać w samotności, nie interesują ich zbytnio pieniądze czy wygody, chociaż jest tu pewna sprzeczność, ponieważ potrzebują jako swojej oprawy wysmakowanych wnętrz w dobrym, często staroświeckim stylu, poza tym obawiają się biedy, a co za tym idzie – obniżenia bieżącego standardu i komfortu życia. 
                                                                                                                                                                    Fryderyk Nietzsche

Wykazujesz zamiłowanie do spokojnej refleksji i rozważania kwestii związanych z prawdami duchowymi. Umysł masz wnikliwy, może dlatego tak trudno wyjść ci do ludzi i przekazać im sedno swoich myśli. Niektórzy mogą odnosić wrażenie, że rozmawiasz ze swoimi myślami, podczas gdy oni cię nie rozumieją. To czyni cię nieszczęśliwym i rozczarowanym, przyprawia o pesymizm i sprawia, że stajesz się (na pozór) wyniosły i pełen  rezerwy. No cóż! Jesteś typem myśliciela i mędrca.

Siódemka w pracy
Najlepiej, abyś pracował na własny rachunek. Raczej nie angażuj się w spółki.

Siódemka bywa dobrym aktorem, ale nie jest ten zawód dla niej korzystny ze względu na jej styl życia i umiłowanie spokoju.

Twój głęboki i analityczny umysł wręcz predestynuje cię do pracy naukowej i badawczej. (Nawet jeśli przeprowadzasz jakieś badania na własną rękę).

Być może posiadasz zdolności literackie, możesz zyskać uznanie w tej dziedzinie.

Sprawdzisz się wszędzie tam, gdzie potrzebny jest kontakt ze słowem pisanym.

Inne zawody: antykwariusz, bibliotekarz, geolog, fizyk, inżynier, jubiler i znawca kamieni szlachetnych.

Kochasz przyrodę, więc odnajdziesz się w pracy związanej z rolnictwem, ogrodnictwem, zielarstwem, leśnictwem.

Dobrze się czujesz tam, gdzie jest woda, więc sprawdzisz się jako  marynarz i żeglarz.

Możesz założyć agencję matrymonialną lub być menagerem (ale nie w korporacji typy run rat).

Dobry będzie z ciebie znawca i mecenas sztuki (to dla tych z zasobnym portfelem).

Masz  szczególne predyspozycje do okultyzmu, jasnowidzenia oraz zgłębiania oraz praktykowania wiedzy tajemnej – możesz zająć się którąś z tych dziedzin, na pewno osiągniesz w niej perfekcjonizm.  
 

Jeśli w Twoich imionach i nazwisku brakuje litery: Y, P, G …
Dotykamy bardzo delikatnego tematu i w tym miejscu podkreślam, że nie chcę zranić niczyich uczuć ani przekonań religijnych.  Brak liter o wibracji 7 jest równoznaczny ze zlekceważeniem rozwoju duchowego w którymś z wcieleń. Nie uczyniłeś tego świadomie. Brakująca siódemka jest rezultatem EPOKI RYB i dotyczy kręgu duchowieństwa i wiernych z obszarów wiary chrześcijańskiej.  Kler nie nawiązał duchowych związków z ludźmi.  Należałoby dodać, że nie zrobił tego także w odniesieniu do Boga. Brak siódemki oznacza brak prawdziwej wiary...
Przerabiasz ten deficyt w taki sposób, że temat wiary nieustannie przewija się w twoim życiu. Co jakiś czas izolujesz się, ponieważ chcesz być sam ze swoimi myślami, ze swoimi przekonaniami i domniemaniami na temat Boga i jego istoty. Jesteś człowiekiem raczej zamkniętym, o bogatym wnętrzu, lecz z nikim się nie dzielisz jego zawartością.
Przed Tobą stała lekcja odróżniania spraw o wiekuistym znaczeniu od tego, co przemijające. 

Jeśli suma liczb wchodzących w datę Twojego urodzenia daje liczbę 7:

Twoim PRZEZNACZENIEM jest  MĄDROŚĆ I SAMOTNOŚĆ – poprzez ROZWÓJ WEWNĘTRZNY, ZROZUMIENIE UKRYTYCH PRAWD, WTAJEMNICZENIE.

Poznaj tajemnice wiedzy mistycznej. Ludzie twojego pokroju bywają kapłanami lub doradcami duchowymi. Będziesz samotny nawet w tłumie, ale samotność jest ci potrzebna...
Nie gromadź dóbr materialnych, nie skupiaj się na stanie posiadania – otrzymasz to, czego potrzebujesz i będziesz wzrastać w życiu w duchowym, o ile zaufasz, że Wszechświat, Absolut, Bóg chce ci dać wszystko czego potrzebujesz i robi to we właściwym czasie...
Z powodu filigranowej budowy i raczej słabego zdrowia wskazane jest, byś często wypoczywał.
Niczego nie szukaj, nie goń za niczym, przyjmuj to, co niesie ci życie.
W zrozumieniu świata istniejącego poza zmysłami, w zrozumieniu siebie samego pomoże ci medytacja.
Odnajdziesz siebie w ciszy. Twoim żywiołem jest WODA, CICHA I GŁĘBOKA.
Sławne Siódemki:  Marcel Proust, Edgar Allan Poe, Franciszek Liszt, La Fontaine, Ludwik Pasteur, Marylin Monroe, Greta Garbo, Fiodor Dostojewski, Fryderyk Nietzsche, Voltaire.

Opracowanie autorskie: Anna Małgorzata Bogusz