Google+ Followers

poniedziałek, 2 kwietnia 2012

KWIECIEŃ JAKO DZIEWIĄTY MIESIĄC UNIWERSALNY
BRATERSTWO 

KWIECIEŃ 2012 R. – miesiąc uniwersalny 9 w roku uniwersalnym 5.

Czwarty miesiąc roku. Czwórka jako liczba kolejnego miesiąca kojarzy się w numerologii z solidną, dobrze zorganizowaną pracą, tworzeniem fundamentów, inwestowaniem w przyszłość, a przede wszystkim – z solidnością, stabilnością i trzymaniem się ziemi.

Ziemia. Ziemia pojmowana jako grunt pod nogami, jako niwa uprawna, jako planeta, jako nasze miejsce we Wszechświecie, nasz Dom.

Czwórka symbolizuje trzymanie się przysłowiowej ziemi, czyli realizm, konkret,  trzeźwe spojrzenie, ciężka, mozolna pracę przynosząca efekty w postaci obfitych plonów uzyskanych po pracowitych żniwach.

Jest szansa na zrobienie istotnego postępu, który może być inwestycją w przyszłość.

Przeliczamy poszczególne cyfry: 4 + 2 +0 + 1 + 2 = 9

9

Kiedy przyjrzymy się Dziewiątce, widzimy górną czaszę wypełnioną energią Niebios, która spływa w dół, na ziemię i do ziemi. Taki kształt symbolizuje osiągnięcie wysokiego poziomu duchowego, który służyć ma ludzkości w imię Najwyższego Boskiego Prawa i dla jego realizacji w świecie materii.

Dziewiątka przez Pitagorejczyków była uważana za symbol sprawiedliwości, kojarzyła się z prawem i porządkiem.

Liczba ta kojarzona jest zwykle z takimi cechami pozytywnymi jak: miłość do świata, braterstwo, miłosierdzie, dobroczynność, rządzenie się wyższymi prawami, artystyczny geniusz, bezinteresowna praca, filantropia, humanizm, magnetyzm, współczucie, zrozumienie, szczodrość, szerokie poglądy.

Pamiętajmy jednakże, że każda liczba ma swój aspekt ujemny i w przypadku Dziewiątki są to:

Sarkazm, samolubstwo, budzenie w innych destrukcyjnych namiętności dla załatwienia własnych interesów, pragnienie otrzymania wszystkiego bez dawania czegokolwiek w zamian.

Jest i punkt środkowy: oznacza on ludzi wodzonych przez własne namiętności, używanych na usługi i dla celów jednostek silniejszych.

Kiedy przyjrzymy się naszemu społeczeństwu, nie tylko w naszym kraju, lecz w całej naszej globalnej wiosce, kiedy rozpatrzymy wydarzenia rozgrywające się na ekranach telewizorów lub nawet z naszym udziałem, możemy powiedzieć, że wyżej wymienione kategorie są bogato reprezentowane przez rozmaite grupy społeczne, grupy rządzące oraz  indywidualne jednostki.

Dziewiątka jest wyjątkowo mocną liczbą, w końcu zamyka cykl numerologiczny 1 – 9, zawierając tym samym w sobie energie wszystkich dotychczasowych liczb.

Jako liczba ostatnia z samej swej natury kojarzy się z podsumowaniem, z inwentaryzacją, a co za tym idzie, z określeniem, co należy wyrzucić, zniszczyć, zakończyć, wyeliminować, a co pozostawić na następne 9 miesięcy.

Biorąc pod uwagę wyjątkowo doniosłe i „mocne” wydarzenia ostatnich miesięcy, możemy spodziewać się, że kwiecień dostarczy nam wielu wydarzeń o charakterze „kasacyjnym”. Energia Dziewiątki jak miotła będzie wymiatać to, co niepotrzebne.

A czynić to będzie w imię dobra społecznego pojmowanego w najwyższych kategoriach. Wszystko to, co służyć może ludzkości pojmowanej jako jedna ludzka rodzina wyjdzie na plan pierwszy.

Nasilą się przejawiane już w marcu tendencje do bratania się dotychczasowych wrogów. Wzrośnie waga takich ideałów jak miłość uniwersalna, współczucie, humanitaryzm, bezinteresowna służba światu. Pojawią się wyższe formy wyrażania miłości.

Dziewiątka ma kolor czerwony – kolor krwi, kojarzy się on z pełnym poświęceniem, aż do przelania krwi, z rewolucją, która zresztą nie musi być krwawa. Żyjemy w okresie Transformacji Świadomości, której celem jest m. in. nauczenie nas osiągania porozumienia bez agresji i bez walki.

Dziewiątka, jako związana z żywiołem ognia wznieca zarzewie płomiennych idei, które rozprzestrzeniają się z szybkością ognia po całej Ziemi i wypalają brud i śmieci zalegające jej powierzchnię...
Dziewiątka to wzniosły marzyciel o gorącym sercu i myślach, które zapalają świat...
Jakie są szanse realizacji tych szczytnych celów i ideałów? Jak napisano powyżej, mamy dwa aspekty liczby plus punkt środkowy. I mamy na Ziemi licznych przedstawicieli tych aspektów...

Jeśli naprawdę pragniemy sprawiedliwości, porządku, praworządności i boskiego prawa na Ziemi, jeśli chcemy czuć się wolni, realizować z radością swoje cele, jeśli pragniemy życia bez obciążeń wieloletnimi długami, obowiązku szczepienia dzieci, jeśli nie chcemy żywności z GMO i wielu jeszcze ograniczeń wymyślonych przez upadającą już światową oligarchię, przede wszystkim nie czekajmy na to, że wszystko stanie się samo: energie tego miesiąca wspierają nasze pragnienia, lecz nic nie nastąpi samo, bez udziału naszej świadomości, dobrej woli i trzeźwości spojrzenia.
Spróbujmy chociaż wkomponować się w energie i tendencje tego miesiąca:

- Pozbądźmy się wszelkich uprzedzeń rasowych i narodowościowych.

- Służmy swojemu narodowi, ale także ŚWIATU.

- Nie wysuwajmy siebie na plan pierwszy, to nie czas na Ego.

- Pozbądźmy się obciążających nas przywiązań.

- Okazujmy współczucie.

 - Okazujmy miłość.

- Uczmy się bezinteresownego działania.

- Spójrzmy na siebie jako na członków ogromnej ludzkiej rodziny.

- Przebaczmy tym, którzy nas krzywdzili i nadal chcieliby to robić – oni muszą odejść!

- Wyobrażajmy sobie tę naszą ciągle jeszcze piękną planetę, jako wolną od zanieczyszczeń, zieloną, z przeczystymi wodami, przejrzystym niebem, zamieszkałą przez szczęśliwych ludzi o spokojnych, uśmiechniętych oczach.

Naiwne? Dziecinne? Tak! Przecież jesteś DZIECKIEM. DZIECKIEM TWOJEJ MATKI, GAI...

Życzę Państwu realizacji najpiękniejszych marzeń...

Anna Bogusz-Dobrowolska

2 kwietnia 2012 roku