Google+ Followers

sobota, 21 kwietnia 2012

GDZIE SZUKAĆ WIBRACJI MISTRZOWSKICH W HOROSKOPIE NUMEROLOGICZNYM?



GDZIE SZUKAĆ WIBRACJI MISTRZOWSKICH W HOROSKOPIE NUMEROLOGICZNYM?

                Numerologia wyróżnia zasadniczo cztery wibracje mistrzowskie: 11, 22, 33 i 44, chociaż niektóre szkoły dołączają liczbę 9 jako mistrzowską.

                System mojej Mistrzyni, Heleny Wildy- Kowalskiej, zalicza Dziewiątkę do cyklu tzw. nadludzi (trochę źle się kojarzy), wraz z Siódemką i Ósemką, jako sygnifikatorami osób, które kończą ostatnie klasy Wielkiej Szkoły Duchowej.

                Liczba mistrzostwa duchowego będąca sumą poszczególnych liczb daty urodzenia określa Przeznaczenie, czyli zadanie jednostki w bieżącym wcieleniu.

Bardzo istotna dla określenia predyspozycji i potencjału danej osoby jest liczba mistrzowska wynikająca z sumy liczb odpowiadających poszczególnym literom imienia (imion) i nazwiska, gdy osobno rozpatrujemy samogłoski, spółgłoski i całość, czyli liczby samogłosek i spółgłosek zliczone razem.

Liczba mistrzowska w samogłoskach określa to, co nam się „w duszy gra” na świadomych i nieświadomych poziomach. Są to pragnienia wewnętrzne, dążenia, tęsknoty. Jednostki obdarzone silną wibracją wnętrza to istoty o bardzo silnym napędzie duchowym, zdolne do tworzenia i realizowania projektów na najwyższą skalę, w imię dobra ludzkości.

Oczywiście, cały czas mówię o jednostkach realizujących się w aspekcie pozytywnym!

Wibracja mistrzowska wyłaniająca się z liczb spółgłosek daje obraz osoby takiej, jak jest postrzegana przez członków rodziny, otoczenie bliższe i dalsze. Z reguły jest to osoba o silnym magnetyzmie, frapującej osobowości, przejawiająca wielką siłę duchową.

Liczba mistrzowska będąca sumą samogłosek i spółgłosek odzwierciedla całokształt talentów, potencjału, charakteru i wiedzy jednostki, wskazując na obszary, w których realizuje się najlepiej. Oczywiście, w przypadku zmiany czy to imienia, czy nazwiska, cały zapis ulega również zmianie.

Badając Portret Numerologiczny, nie sposób pominąć tzw. podliczb. Są to kombinacje liczb np. imię plus nazwisko lub liczba dnia urodzenia plus liczba miesiąca urodzenia. Pozornie pojawienie się  liczby mistrzowskiej w podliczbach jest zjawiskiem marginalnym, niemniej trzeba je brać pod uwagę, aby określić, czy dana osoba nie ma czasem w życiu do czynienia z wyzwaniami i priorytetami na większą skalę.

Podobnie jest, gdy liczba mistrzowska występuje jako dzień urodzenia, taka osoba może posiadać nietuzinkowe cechy i z reguły w jej życiu odciska się piętno zadań o szerokim zasięgu.

Liczby mistrzowskie umieszczone w Drodze Życia, czyli jako liczby tzw. Cykli Życiowych (co około 28 lat) oraz na wierzchołkach tzw. Białych Szczytów są wyznacznikami celów cząstkowych danej egzystencji oraz nakazów co do sposobów realizowania tychże celów.

Jak obliczyć, czy posiada się Liczbę Mistrzowską? W dacie urodzenia jest to sprawa prosta: ktoś urodził się dnia: 28 10 1910, czyli: 2+8+1+0+1+9+1+0=22. Mamy wibrację 22, ale szukamy dalej. Jest liczba mistrzowska w sumie dnia i miesiąca urodzenia: 2+8+1+0=11.

Jeśli chodzi o imiona i nazwiska, jest to trudniejsze, więc podam przykład: Anna Elżbieta Morawska.

Korzystamy z tabelki:

A – 1; B – 2; C – 3; D – 4; E – 5; F – 6; G – 7; H – 8; I – 9;

J – 10; K – 11; L – 12; M – 13; N – 14; 0 – 15; P – 16; Q – 17; R – 18;

S – 19; T – 20; U – 21; V – 22; W – 23; X – 24; Y – 25; Z – 26.

1 + 14 + 14 + 1 + 5+ 12 + 26 + 2 + 9 + 5 + 20 + 1 + 13 + 15 + 18+ 1 + 23 + 19 + 11 + 1 = 211 =4

           30=3                        80=8                                                 83=11

Mamy ciekawą sytuację: Po etapowym podliczeniu imion i nazwiska okazuje się że pani Anna nie jest czwórką, jak wynikałoby z wyliczenia, lecz Dwudziestką Dwójką z tzw. Wyrazu Własnego, czyli posiada zespół cech i talentów przypisywanych Liczbie Mistrzowskiej 22.

Ale to nie wszystko, ponieważ suma liczb składających się na imię pierwsze i drugie daje liczbę mistrzowską 11.

Trzeba też zwrócić uwagę na nazwisko, które również jest Jedenastką, a to ma pewne znaczenie w kontaktach społecznych (siła nazwiska).

Ten przykład rzecz jasna, jest wymyślony, rzadko zdarza się tak „zawiesista” kombinacja liczb mistrzowskich.

Życie Mistrza jest fascynującą podróżą, trudną, często nawet niebezpieczną ze względu na wyjątkowe wyzwania, jakie ono niesie i ważność skutków realizacji tych wyzwań dla ogółu, jednakże warto te wyzwania podjąć, chociażby dlatego że niemożność lub niechęć do realizowania najwyższego potencjału duchowego zwykle owocuje życiem według okrojonych możliwości, życiem niepełnym i często niosącym uczucie niepokoju i frustrację.

Czego żadnemu z Mistrzów i Mistrzyń nie życzę!

Anna Bogusz-Dobrowolska

21. 4. 2012 r. (Księżyc w nowiu).